SIŁA IDEI
Zapiski z podróży intelektualnej
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.


Information about the book - Informacje o książce

Reviews - Recenzje

Book presentations - Prezentacje książki

Extracts published in journals or online - Fragmenty publikowane w czasopismach lub w internecie

  • Preface - Przedmowa
  • Reviews - Recenzje
  • Warsaw, Office of Gazeta Wyborcza
    Warszawa, Biuro "Gazety Wyborczej"
  • Kornai: Zegnaj, systemie

  •     2008-2012