Header image

 

 

 

COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS*

 

 

1. BOOKS IN HUNGARIAN

 

1957

1.1      A gazdasági vezetés túlzott központosítása. (Overcentralization in Economic Administration.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1957.
Republished in Hungarian: Second edition with new preface: 1990. Excerpts: 1983, 1986.
Translations: In English: 1959, 1994. Excerpts in English: 1971, 1990.

 

1962

1.2      A beruházások matematikai programozása. (Mathematical Programming of Investments.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1962.

 

1965

1.3      A gazdasági szerkezet matematikai tervezése. (Mathematical Planning of Structural Decisions.) With contributions by Tamás Lipták and Péter Wellisch. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965.
Republished in Hungarian: second extended edition, 1973.
Translations: In English: 1967, second extended edition: 1975, in Slovak: 1966, in German: 1967, in Polish: 1969.

 

1971

1.4      Anti-equilibrium. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971.
Translations: In English: 1971, 1975, 1991, in Romanian: 1974, in German: 1975, in Japanese: 1975, in Polish: 1977, in Croatian: 1983, in Chinese 1988. Excerpts: in English 1983.

 

1972

1.5      Erőltetett vagy harmonikus növekedés. (Rush versus Harmonic Growth.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972.
Translations: In English: 1972, in Czech: 1977, in Spanish: 1977, in Chinese: 1988.

 

1973

A gazdasági szerkezet matematikai tervezése. (Mathematical Planning of Structural Decisions.) With contributions by Tamás Lipták and Péter Wellisch. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973. Second extended edition. Original: 1.3, in Hungarian.

 

1980

1.6      A hiány. (Economics of Shortage.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980.
Republished in Hungarian: second edition: 1982, third edition: 1989, fourth edition: 2011.
Excerpts in Hungarian: 1983.
Translations: In English: 1980, in French: 1984, in Polish: 1985, in Chinese: 1986, 1998, in Russian: 1990, in Czech: 1991. Excerpts in Chinese: 1985.

 

1982

1.7      Növekedés, hiány és hatékonyság. (Growth, Shortage and Efficiency.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982.
Translations: In English: 1982, in Estonian: 1985, in Chinese: 1986, in Polish: 1986.

A hiány. (Economics of Shortage.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982. Second edition.

 

1983

1.8      Ellentmondások és dilemmák. (Contradictions and Dilemmas.) Budapest: Magvető, 1983.
Translations: In English: 1985-1986, in Chinese, 1987, in Vietnamese: 1988, in Estonian: 1992.

 

1987

1.9      A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása. (The Bureaucratic Redistribution of Firm's Profit.) Co-author: Ágnes Matits. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987.

 

1989

1.10    Régi és új ellentmondások és dilemmák. (Old and New Contradictions and Dilemmas.) Budapest: Magvető, 1989.
Translations: In English: 1990, in Greek: 1993.

1.11    Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. (A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition.) Budapest: HVG Kiadó, 1989.
Translations: In English: 1990, in Russian: 1990 (twice), in Czech: 1990, in Slovak: 1990, in French: 1990, in Italian: 1990, in Ukrainian: 1991,in Spanish: 1991, in Polish: 1991, in Estonian: 1992, in Serbian: 1992, in Japanese: 1992, in Tamil: 1992 and in Sinhalese (Sri Lanka): 1993, in Chinese (in Mainland China) 1993, (in Taiwan) 1994, in Vietnamese 2001, 2002. Excerpts: in Hungarian 1989, in English 1990, 1994, in Russian 1990.

A hiány. (Economics of Shortage.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. Third edition.

 

1990

A gazdasági vezetés túlzott központosítása. (Overcentralization in Economic Administration.) Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. Second edition with new preface. Original: 1.1, in Hungarian, 1957.

 

1993

A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. (The Socialist System. The Political Economy of Communism.) Budapest: HVG Kiadó, 1993.
Republished in Hungarian: 2012 (Vol. 2 of the series Kornai János válogatott munkái. Bratislava/Pozsony-Budapest: Kalligram Kiadó). Original: 2.1, in English, 1992.

1.12    Útkeresés (Highway and Byways. Collections of Essays). Budapest: Századvég Kiadó, 1993.
Translations: In English: 1995, in German: 1996, in Arabic: 1999, Chinese 2016.

 

1996

1.13    Vergődés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról (Struggle and Hope. Essays on Economic Stabilization and Reform of the Welfare State). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996.
Translations: In English: 1997, in Slovak, 1998, in Polish: 1998, in Bulgarian: 1998, in Romanian: 2001, in French: 2001.

 

1998

1.14    Az egészségügy reformjáról (On the Reform of the Health System). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998.
Republished in Hungarian: 2004.
Translations: In English: 2001, in Vietnamese: 2002, in Polish: 2002, in Chinese: 2003.

 

2004

Egyéni választás és szolidaritás. Az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet-Európában (Welfare, Choice and Solidarity in Transition: Reforming the Health Sector in Eastern Europe) Co-author: Karen Eggleston. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2004. In Hungarian. Original: 2.2, in English 2001.

Az egészségügy reformjáról (On the Reform of the Health System). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2004. Original: 1.14, in Hungarian, 1998.

 

2005

1.15    A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz (By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey) Budapest: Osiris Kiadó, 2005.
Translations: In Japanese: 2006, in English: 2006, in Russian: 2008, in Polish: 2008, in Vietnamese: 2008, in Chinese (traditional charachters): 2009, in German: 2011, in Slovak: 2011, in Chinese (simplified characters): 2013, in French: 2014. Excerpts in English: 2006, 2007.

 

2007

1.16    Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás (Socialism, Capitalism, Democracy and the Change of the System). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.
Translation: In English: 2008.

 

2011

1.17    Gondolatok a kapitalizmusról (Thoughts about capitalism). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011.
Translations: In Russian: 2012, in Vietnamese 2012, in English 2013, in Polish 2014, in Japanese 2016, in Romanian 2017.

A hiány. (Economics of Shortage.) Bratislava/Pozsony-Budapest: Kalligram Kiadó, 2011. Fourth edition. Vol. 1 of the series Kornai János válogatott munkái (The Selected Works of János Kornai).

 

2012

A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. (The Socialist System. The Political Economy of Communism.) Bratislava/Pozsony-Budapest: Kalligram Kiadó, 2012. Vol. 2 of the series Kornai János válogatott munkái (The Selected Works of János Kornai). Original: 2.1, in English, 1992.

 

2013

1.18    Központosítás és piaci reform (Centralization and market reform). Bratislava/Pozsony-Budapest: Kalligram Kiadó, 2013. Vol. 3 of the series Kornai János válogatott munkái (The Selected Works of János Kornai).

 

2014

1.19    A puha költségvetési korlát (The soft budget constraint). Bratislava/Pozsony-Budapest: Kalligram Kiadó, 2014. Vol. 4 of the series Kornai János válogatott munkái (The Selected Works of János Kornai).

 

2017

1.20    Látlelet. Tanulmányok a magyar állapotokról (Diagnosis. Studies on the Hungarian Condition). Budapest: HVG Könyvek.

 

2019

1.21     A Közgazdaságtudományi Intézet 1990 előtti történetéről (On the pre-1990 history of the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences), in Hungarian, 2019. Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet.

 

* The first (original) publications in Sections 1, 2, 4, 5 and 6 are marked with serial numbers.  Publications without a serial number are translations or reprints of the original publication.