Header image

 

 

 

COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS

 

 

11. SHORT INTERVIEWS, ARTICLES, AND OTHER PUBLICATIONS IN HUNGARIAN, MAINLY IN DAILIES AND WEEKLIES

 

1956


“Legyen szava a vállalati kollektívának” (Let Us Give Influence to the Enterprise Collective), Népszava, Oct. 18. 1956. p. 5.
"Gyökerestűl irtsuk ki a bürokráciát" (Let Us Strike at the Root of Bureaucracy), Szabad Nép, Oct. 14, 1956, Vol. 14, No. 286, pp. 3-4.

 

1957

"Milyen legyen Lengyelország "gazdasági modellje"?" (What Should Be the Economic Model of Poland), Élet és Tudomány, Oct. 6, 1957, Vol. 11, No. 40, pp. 1259-1262.

 

1958

"A gazdaságvezetés reformja Csehszlovákiában és Lengyelországban" (The Reform of Economic Management in Czechoslovakia and Poland), Élet és Tudomány, Mar. 30, 1958, Vol. 13, No. 13, pp. 387-391.
"Alaprentábilitás vagy nyereségadó" (Basic Profitability or Profit Tax), Figyelő, Jul. 29, 1958, Vol. 2, No. 30, pp. 3-4.

 

1959

"A matematika a közgazdaság szolgálatában" (Mathematics Serving the Cause of Economics), Élet és Tudomány, May 12, 1959, Vol. 14, No. 20, pp. 611-615.
„Hányad- vagy összeg-érdekeltség. Milyen jellegű legyen a vállalati nyereségérdekeltség” Figyelő, 1959, 1960? p. 3-4. (pontos bibliográfiai adatok hiányoznak)

 

1960

"Mi az operációkutatás?" (What is Operations Research?), Élet és Tudomány, Apr. 24, 1960, Vol. 15, No. 17, pp. 532-536.

 

1961

"Mennyire gazdaságos?" (To What Extent Is It Efficient?), Élet és Tudomány, Oct. 15, 1961, Vol. 16, No. 42, pp. 1335-1338.

 

1963

"Matematikai közgazdászok konferenciája Cambridge-ben" (Conference of Mathematical Economists in Cambridge), Figyelő, Sept. 18, 1963, Vol. 7, No. 98, p. 6.

 

1966

"A népgazdasági programozás első tapasztalatai" (First Experiences of Economy-Wide Programming), co-authors: Gusztáv Báger and Judit Rimler. Figyelő, Mar. 30, 1966, Vol. 10, No. 13, p. 3.

 

1968

"Többszintű tervezés" (Multi-Level Planning), Élet és Tudomány, Nov. 1, 1968, Vol. 23, No. 44, pp. 2082-2085.

 

1980

"A hiány okairól és következményeiről. Beszélgetés Kornai János közgazdásszal." (On the Causes and Consequences of Shortage, Interview with Janos Kornai). An interview by Ferenc Németh. Élet és Tudomány, Aug., 1980. Vol. 35, No. 35. pp. 1098-1100.
„A műszaki könyvnapok megnyitója, Kornai János akadémikus nyilatkozata a versenyről.” Magyar Nemzet, 1980. október 9.
"A hiány természetrajza. Beszélgetés Kornai János professzorral" (The nature of shortage. Interview with Prof. Janos Kornai). Magyar Nemzet, Nov. 16, 1980. p. 9.
„Interjú Kornai Jánossal”, (Interview with Janos Kornai), Közgazdász, Nov. 13, 1980. Vol. 22, No. 19, pp. 5.

 

1982

"Játékszabályok és társadalmi realitások. Észrevételek Liska Tibor vállalkozási koncepciójához" (Rules of the Game and the Social Reality. Comments on Tibor Liska's Concept of Entrepreneurship), Figyelő, Mar. 3, 1982, Vol. 26, No. 9, p. 3. Reprinted in Hungarian: Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor 'szocialista vállalkozási szektor' javaslatáról. Ed.: István Siklaky. Budapest: Magvető, 1985, pp. 311-322. In English: 1982, in Italian: 1986.
„Mit tehetnék?” Budapest, a főváros folyóirata, Sept. 1982, p. 33.

 

1983

“Jól átgondolt stratégia kellene.” Interjú Kornai János akadémikussal. An interview by Ilona Kocsi. Magyar Hírlap, May 17, 1983. Vol. 16. pp. 7-8.
"Tudományos gondolatokkal hatni. Beszélgetés" (Influence with scientific thoughts. Interview.). An interview by Annamária Inzelt. Figyelő, Apr. 7, 1983. Vol. 27, No. 17. p. 3.
"Gazdasági gondjaink és megoldásuk irányai. Beszélgetés Kornai János akadémikussal" (Our economic difficulties, and the ways out. Interview.). Népszabadság, Apr. 26, 1983. p. 4.

 

1985

„Kína – közgazdász szemmel. Beszélgetés Kornai Jánossal”, (China - from an economist’s point of view. Interview with Janos Kornai) Heti Világgazdaság, Oct. 26, 1985, Vol. 7. No. 43, pp. 12-14.

 

1986

„Gazdasági gondjaink és megoldásuk irányai. Kovács Dénes beszélget Kornai János akadémikussal.” Népszabadság, 1986. április 26.

 

1987

"Közgazdászok Európája - interjú Kornai Jánossal", (The Europe of Economists - Interview with Janos Kornai), Heti Világgazdaság, May 30, 1987, Vol. 9, No. 22, pp. 53-54.

 

1989

"Aki piacpárti az inflációellenes" (Who is in Favor of the Market is Against Inflation). Excerpt from 'A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition', Figyelő, Nov. 9, 1989, Vol. 33, No. 45, p. 3. Original: in Hungarian, 1989. In English: 1990.
"Polgárosodás és privatizálás" (Embourgeoisement and Privatization). Excerpt from 'A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition', Figyelő, Nov. 2, 1989, Vol. 33, No. 44, p. 3. In English: 1990.
"Miénk az ország" (The Country is Ours), An interview with János Kornai by Pál Réti. Heti Világgazdaság, Nov. 11, 1989, Vol. 11, No. 45, pp. 4-5.

 

1990

"Levél Tamás Gáspár Miklós országgyűlési képviselőnek" (A Letter to Miklós Tamás Gáspár, Member of the Parliament), Beszélő, Feb., 1990, Vol. 1, No. 5, pp. 19-20.
"Kornai János levele Bod Péter Ákosnak" (János Kornai's Letter to Ákos Bod Péter), Magyar Fórum, 1990, Vol. 2, No. 9, p. 5.
„Kornai János üzenete a Harvardról. Felszabadítani a piacot, stabilizálni a pénzügyeket!” (Janos Kornai’s Message from Harvard. Liberalize Market, Stabilize Finance!) Igazság, June 6, 1990, p. 6.

 

1991

"Kornai a piacgazdaságról" (Kornai on the Market Economy), Figyelő, Nov. 21, 1991, Vol. 35, No. 47, p. 15. Original: in French, 1991.

 

1992

"A rendszerváltás teremtő rombolás" (The Change of System is Creative Destruction), an interview with János Kornai by Katalin Bossányi. Népszabadság, Apr. 30, 1992, Vol. 50, No. 102, p. 19.
„Kornai János elemzése szerint az egyetlen út a kapitalizmus” Pesti Hírlap, 1992. május 14., p. 6.
"A gondolkodásban a leglassúbb a rendszerváltás" (It is the People's Minds where the Change of System Takes Place the Most Slowly), an interview with János Kornai by Györgyi Rajna. Magyar Hírlap, May 22, 1992, Vol. 25, No. 120, p. 11.
"Mit gondolok a kapitalizmusról?" (My Perception of Capitalism), Figyelő, May 28, 1992, Vol. 36, No. 22, p. 13. Original: in Japanese, 1992.
“Miben segíthetnek a nemzetközi bankok?” (On the Help of International Banks), Népszabadság, Nov. 14, 1992, p. 1, 8.
"Visszaesés, veszteglés vagy fellendülés" (Recession, idling or prosperity), Magyar Hírlap, December 24, 1992, Vol. 25, No. 302, pp. 12-13. Reprint: in Gazdaság, 1993.
„Kornai: Nem járható a ’harmadik út’” (There is no Third Way), Napi Gazdaság, May 14, 1992, Vol. 2, No. 185, p. 1.

 

1993

"Nem teljes, hanem félfordulatot" (There shall be a half turn) Interview by Györgyi Kocsis. Heti Világgazdaság, May 22, 1993, Vol. 15, No 21, pp. 39-40.
„Hatott-e az ’Indulatos Röpirat’?” (Have the ’Passionate Pamphlet’ had any Effect?), Élet és Tudomány, July 30, 1993, Vol 48, No. 31, p. 965.
„Milyen osztályzatot kap a szocializmus?” Magyar Hírlap (‘Ahogy tetszik’ melléklet), 1993. augusztus 28., p. 3.
"Gazdasági tendenciák a posztkommunista világban" (Economic Tendencies in the Post-Communist World). Lettre Internationale, Autumn 1993, pp. 64-66.
"A reformálatlan rendszer. Fenyő Béla interjúja" (The System Before Reform. An Interview by Béla Fenyő), Élet és Tudomány, October 8, 1993, Vol. 48, No. 41, pp. 1286-1287.

 

1995

“Megkezdődött a terápia” (The Therapy has started), Magyar Hírlap, Apr. 10. 1995. p. 12.

 

1996

"A privatizációs bevételről" (On the Privatization Income), Magyar Hírlap, Jan. 11, 1996, p. 6. Reprint in Gazdaság, Spring 1996, Vol. 5, No. 1.
"Az árral vagy az ár ellen?" (With or against the mainstream?), Magyar Hírlap, March 5, 1996, p. 7.
"Sokáig fizetjük a számlát. V. Bálint Éva interjúja" (To Pay the Bill Takes a Long Time. An interview by Éva V. Bálint), Magyar Nemzet, July 20, 1996, p. 11.

 

1997

"Az összes izmusból kilógok..." (I am out of all isms... An interview by László Meszleny), Magyar Hírlap, August 16, 1997, p. 7.
"A demokrácia feltétele a piacgazdaság" (The Presumption of Democracy is Market Economy. An interview by Sarolta Osváth), Magyar Hírlap, August 19, 1997, p. 12.

 

1998

"Megtörtént a rendszerváltás. Beszélgetés Kornai Jánossal" (The transition is over). Magyar Hírlap, January 31, 1998. Vol. 31. No. 26. p. 17. Original: in German, 1997.

 

2002

"Kornai János a világ- és a magyar gazdaság helyzetéről" Magyar NETLAP, http://www.netkapu.hu/netlap/cimlap.php?rovat=gazdasagtovabb, 2002. 09.17.
"További állami szerepváltásra van szükség. A gazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatok megállítását határozottan fel kell vállalni – mondja Kornai János" Világgazdaság, October 14, 2002, Vol. 34, No. 198 (8459), pp. 5.
"Melyik Európához? " Élet és Irodalom, December 13, 2002, Vol. 46, No. 50. pp. 4.

 

2003

"Előd az utódokról " Heti Világgazdaság, January 25, 2003, Vol. 25, No. 4. pp. 97.
"Nem illik átverni az államot " Magyar Hírlap, January 25, 2003, Vol. 36, No. 21. pp. 21.
„Az infláció erőltetett csökkentése elfogadhatatlan áldozatokkal jár” Magyar Hírlap, 2003. január 27.
"A nemzetközileg legismertebb magyar közgazdász Prof. Dr. Kornai János" Fészek, November 13, 2003, Vol.11, No. 4. pp16

 

2004

"A politikus és a tanácsadó közgazdász" Élet és Irodalom, July 9, 2004, Vol. 48, No. 28, pp. 2.

 

2005

"Kornai: elkerülhetetlen a kísérletezés" Magyar Orvos, March, 2005, Vol. 13, No. 3, pp. 2-3.
"Igyekeztem mind a két végletet elkerülni" (An interview by Zoltán Farkas), HVG, April 30, 2005, Vol. 27, No. 17, pp. 49-50
"A tudomány és a politika határmezsgyéjén" (An interview by Zsuzsa Varga), CompLex magazin, May, 2005, Vol. 12, pp. 20-23
"Türelmi időre van szükség! " (An interview by István Kerner), Élet és Tudomány, 2 December, 2005, Vol. 60, No. 48, pp. 1510-1511
"A nagy átalakulás" (An interview by Miklós Blahó), Népszabadság, 3 December, 2005, p. 8.
"Kelet-Közép-Európa nagy átalakulása – Sikerek és csalódások. A tiltakozás szabadsága", Magyar Nemzet, 10 December, 2005, p. 38

 

2006

"Kedves Szterjosz!", Szegény világ – gazdag világ. Tanulmányok Babanassis Szterjosz 70. születésnapjára (Szerk: Meyer Dietmar), Műegyetem kiadó, Budapest, 2006, p. 11-12.
„Litván Györgyre emlékezik Kornai János”. Várkonyi Benedek interjúja. Kossuth Rádió, elhangzott: 2006. november 11-én. Rövidített átirat: http://www.radio.hu/read/203319/2006-11-11_19:46:59

 

2011

“Kapcsolatom a ‘Közgázzal’: A múlt, a jelen és a jövő. Felszólalás a 2011. április 26-i társadalomtudományi konferencián”, Köz-gazdaság, vol. 6/3: 5-10.

 

2012

“Adam Michnik az ár ellen.” (Adam Michnik against the tide.) Élet és Irodalom, January 27, 2012.

 

2013

Beszélgetés Kornai Jánossal a Közgáz Alumni Esten. Kérdez: Kovács Ildikó. Szabadság (Erdélyi közéleti napilap), 2013. november 1. p. 4.
“Úton az átfogó reformok felé: A felsőoktatási rendszer megújításáról beszélt Kornai János professzor” (Towards the comprehensive reforms: Professor János Kornai about the reforms in higher education), an interview with Ildikó Kovács. Krónika (Hungarian daily in Transylvania), November 1-3, 2013, p. 16.

 

2014

“Az ember akkor is felelősséggel tartozik a tetteiért, ha rendkívül nehéz nyomás nehezedik rá” (You are responsible for your actions also when you are under a lot of pressure). Értékteremtők 2014, ed. by Ágnes László. Budapest: Kossuth, 2014, pp. 102-123.

„A tisztító vihar hírnökének” (“To the harbinger of the Cleansing Storm” [Revolt of the Mind]) in Kilencven.Meglepetéskönyv Méray Tibor születésnapjára. Argumentum, Philobiblon, 2014, pp. 91-93.

 

2015

“Szellemi barátság: A születésnapi kötethez” (Intellectual friendship: For the festschrift”), in Garai 80: Pálya, mű, identitás. Online book to celebrate László Garai’s birthday. https://www.facebook.com/garai80/photos/a.1664791407087622.1073741833.1653476651552431/1664798937086869/?type=3&theater

 

2016

“Vázlat egy arcképhez” (Outline of a portrait), in Laki Mihály 70: Köszöntőkönyv. Ed. Kati Wollák, 2016, pp. 95-97.

“Simonovits András születésnapjára” (On András Simonovits’ birthday), in Simonovits 70: Társadalom- és természettudományi írások Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig. Eds. Róbert Iván Gál and Júlia Király. Budapest: MTA KRTK, 2016.

“Kiefer Ferenc köszöntése” (Congratulating Ferenc Kiefer), in Köszöntőalbum Kiefer Ferencnek 85. születésnapjára barátaitól, tanítványaitól, munkatársaitól, tisztelőitől. Eds. Vera Hegedűs and István Kenesei. Budapest, 2016.

“Vámos Tibor köszöntése” (Congratulating Tibor Vámos), in

 

2017

“Kenneth J. Arrow halálára: Személyes búcsú” (On the death of Kenneth J. Arrow: Personal leave-taking). Közgazdasági Szemle, vol. 64/6, pp. 337-340.

 

2019

“Frankenstein erkölcsi felelőssége” (Frankenstein’s moral responsibility), in Hungarian. Élet és Irodalom, July 19, 2019, p. 5.
Translations: English (somewhat shortened), Chinese, Vietnamese.

“Köszöntő” (Greetings). Eds. Dániel Havran – Judit Klement – Dániel Gergely Nagy (2019). MA 70: Eszmék, történetek, elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. (AM 70: Concepts, stories, theories. Studies in honour of Aladár Madarász). Budapest: MTA KRTK, Institute of Economics, pp. 9-10.

“Frankenstein erkölcsi felelőssége: Válasz a visszhangra” (“Frankenstein‘s moral responsibility: A reply to the echo“), in Hungarian. Élet és Irodalom, September 20, 2019, p. 12. Translations: English, Chinese, Vietnamese.

 

2020

“A high-tech korszak vívódásai – szubjekív szavak” (“The labors of the high-tech era – subjective words.”) In Hungarian, 2020. Mozgó Világ, 2020/2, pp. 123-125.

“Kiegészítő megjegyzés” (“An additional note” [to the two-part Frankenstein essay]). In Hungarian, 2020. Élet és Irodalom, July 3, 2020, p. 2.