Header image

 

 

 

COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS

 

 

3. EDITION OF BOOKS IN HUNGARIAN

 

1979

3.1 Egyensúly és döntés (Equilibrium and Decision. Selected works of K. J. Arrow). Ed.: János Kornai. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979.

 

1981

3.2 Szabályozás árjelzések nélkül (Non-Price Control). Eds.: János Kornai and Béla Martos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981.
Translation: In English: 1981. Excerpts in Japanese: 1982.

 

2005

3.3 Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A bizalmat érdemlő állam építése a poszszocialista átmenet időszakában (Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition). Eds.: János Kornai and Susan Rose-Ackerman, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
Translation: In English: 2004.

3.4 Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A társadalmi bizalom megteremtése a poszszocialista átmenet időszakában (Creating Social Trust in Post-Socialist Transition). Eds.: János Kornai, Bo Rothstein, and Susan Rose-Ackerman. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
Translation: In English: 2004.