Header image
 

 

COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS*

 

 

5. PAPERS IN HUNGARIAN


1955

5.1      "Az állammonopolista tendenciák erősödése a beruházások finanszírozásában" (The Strengthening of the State Monopolistic Tendencies in the Financing of Investments), Pénzügyi Szemle, Oct. 1955, Vol. 2, No. 10, pp. 880-881.

5.2      "Wirtschaftswissenschaft című közgazdasági folyóirat 1955-ben megjelent számairól" (On the 1955 Issues of the German Economic Review Wirtschaftswissenschaft), Közgazdasági Szemle, Dec. 1955, Vol. 2, No. 12, pp. 1512-1519.

 

1956

5.3      "Nagyobb önállóságot, több felelősséget a helyi szerveknek" (Let the Local Organizations Get More Authority and Responsibility), Pénzügyi Szemle, Mar./Apr. 1956, Vol. 3, No. 3-4,pp. 117-123.

5.4      "Nyugat-Németország közgazdasági problémáiról" (On the Economic Problems of West-Germany), Közgazdasági Szemle, Apr. 1956, Vol. 3, No. 4, pp. 470-477.

 

1958

5.5      "A reálbér és az abszolút elnyomorodás problémái. A Wirtschaftswissenschaft 1957. évi számaiból" (On Real Income and Absolute Impoverishment. Comments on the Publications in the 1957 Issues of Wirtschaftswissenschaft), Közgazdasági Szemle, Jan. 1958, Vol. 5, No. 1, pp. 101-105.

5.6      "A csehszlovák ipar irányításának, tervezésének és finanszírozásának nagyjelentőségű reformtervezete" (The Important Reform Program of the Control, Planning and Financing of Czechoslovak Industry), Pénzügy és Számvitel, Jan. 1958, Vol. 2, No. 1, pp. 36-37.

5.7      "A lengyel Gazdasági Tanács tézisei az árakról" (The Thesis of The Polish Economic Committee on Prices), Pénzügy és Számvitel, Apr. 1958, Vol. 2, No. 4, pp. 158-159.

5.8      "Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést?" (Is Profit Sharing to Be Corrected?), Közgazdasági Szemle, Jul. 1958, Vol. 5, No. 7, pp. 720-734.

5.9      "Legyen a vállalat érdekelt a forgóeszközök reális tervezésében" (Let the Firm Be Interested in the Reasonable Planning of Current Assets), Pénzügy és Számvitel, Aug. 1958, Vol. 2, No. 8, pp. 158-159.

5.10    "Az egymást helyettesítő importanyagok forint-árarányai" (The Relative Forint Prices of Mutually Substituting Import Materials), Külkereskedelem, Oct. 1958, Vol. 2, No. 10, pp. 5-9.

 

1958

5.11    "A költségfüggvények" (The Cost Functions), Textilipari Tervgazdaság, Feb. 1959, Vol. 6, No. 2, pp. 3-19.

 

1959

5.12    "'Mennyiségi szemlélet' és 'gazdaságossági szemlélet'" (The 'Quantitative Outlook' and the 'Economic Outlook'), Közgazdasági Szemle, Oct. 1959, Vol. 6, No. 10, pp. 1083-1091.
Translation: In Polish: 1961.

5.13    "Anyagi érdekeltség a beruházások gazdaságosságában" (The Role of Material Incentive in the Efficiency of Investments), Pénzügy és Számvitel, Dec. 1959, Vol. 3, No. 12, pp. 456-459.

 

1960

5.14    "A termelékenység mérése és a választékösszetétel változásai" (Measuring of Productivity and Changes in the Composition of Assortment), Textilipari Tervgazdaság, Jan. 1960, Vol. 7, No. 1, pp. 3-15.

5.15    "Egyszerű eljárás az optimális papíripari program megközelítéséhez" (A Simple Method for the Approximation of the Optimal Paper-Making Industry Program), Papíripar, 1960, Vol. 4, No. 2, pp. 77-80.

5.16    "A gépberuházások gazdaságossági számításáról" (On the Efficiency Calculation of Machinery Investments), Magyar Textiltechnika, Mar. 1960, Vol. 12, No. 3, pp. 108-111.

5.17    "Churchmann, C.W., Ackoff, R.L. és Arnoff, E.L.: Bevezetés az operációkutatásba" (Churchmann, C.W., Ackoff, R.L. and Arnoff, E.L.: Introduction in the Operations Research), book review. Statisztikai Szemle, Apr. 1960, Vol. 38, No. 4, pp. 428-429.

5.18    "Elgondolások a gépberuházások programozásáról, II. rész"(Thoughts on the Programming of Machinery Investments. II. Section), Magyar Textiltechnika, Apr. 1960, Vol. 12, No. 4, pp. 148-150.

5.19    "Ösztönzés anyag- vagy munkaigényességre" (Incentive of Material, or of Labor Intensity), Pénzügy és Számvitel, Apr. 1960, Vol. 4, No. 4, pp. 128-131.

5.20    "A műszaki fejlesztés és a beruházások gazdaságossági számítása" (Efficiency Calculation of Technical Development and Investments), Közgazdasági Szemle, Jun. 1960, Vol. 7, No. 6, pp. 670-684.

 

1961

5.21    "Az automatizálás gazdaságossági kérdései" (The Efficiency Questions of Automatization), Magyar Textiltechnika, May 1961, Vol. 13, No. 5, pp. 214-217.

5.22    "Egy iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással" (The Determination of the Optimum Investment Plan of an Industrial Sector by Linear Programming), Közgazdasági Szemle, May 1961, Vol. 8, No. 5, pp. 570-585.
Translations: in Polish: 1961, in English: 1963.

5.23    "A pamutszövő iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással" (The Determination of the Optimum Investment Plan for the Cotton Textile Industry by the Use of Linear Programming), co-author: Tamás Frey. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, Jun. 1961, No. 6, pp. 17-22 and 53-60.

5.24    "Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminiumipar optimális fejlesztési tervének meghatározására" (The Application of the Input-Output Table to Determine the Optimum Development Program of the Aluminium Industry), co-author: Béla Martos. Ipargazdaság, Aug./Sept. 1961, Vol. 13, No. 8-9, pp. 17-22.
Translation: In English, 1962.

5.25    "Bizonytalanság és kockázatvállalás a beruházási döntésekben" (Uncertainty and Risk in Investment Decisions), Közgazdasági Szemle, Aug./Sept. 1961, Vol. 8, No. 8-9, pp. 1006-1023.

 

1962

5.26    "Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására" (Two-Level Planning: A Game-Theoretical Model and Iterative Computing Procedure for Solving Long-Term Planning Problems of National Economy), co-author: Tamás Lipták. MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 1962, Vol. 7, Series B, No. 4, pp. 577-621.
Republished: in Hungarian, 1962.
Translations: In Polish, 1963, In German, 1964.

"Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására" (Two-Level Planning: A Game-Theoretical Model and Iterative Computing Procedure for Solving Long-Term Planning Problems of National Economy). Közgazdasági Szemle, Dec. 1962, Vol. 9, No. 12, pp. 1429-1443. Original: 5.26 in Hungarian.

5.27    "Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminium-ipar optimális fejlesztési programjának meghatározására" (The Application of the Input-Output Table to Determine the Optimum Development Program of the Aluminium Industry), co-author: Béla Martos. Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. Ed.: Ottó Lukács. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962, pp. 193-202. .
Translation: In English: 1962.

5.28    "Gondolatok a műszaki fejlesztés tervezésének közgazdasági megalapozásáról" (Reflections on the Economic Foundation of the Planning of Technical Development), in: VII. Országos Textilipari Gazdasági Konferencia előadásai. Budapest: Textilipari, Műszaki és Tudományos Egyesület, 1962, pp. 1-28.

 

1963

5.29    "A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Elméleti elemzés" (The Calculative Interest Rate and Wage Rate in Long-Term Economic Efficiency Calculations. A Theoretical Analysis), co-author: Péter Wellisch. Közgazdasági Szemle, Dec. 1963, Vol. 10, No. 12, pp. 1456-1475.
Translation: In Russian: 1964.

5.30    "A magyar műszálgyártás távlati fejlesztésének matematikai programozása" (Mathematical Programming of the Long-Term Development of the Hungarian Synthetic Fibre Industry), co-author: Tamás Frey. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, Dec. 1963, No. 9, pp. 79-96.

 

1964

5.31    "A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Statisztikai vizsgálat és elszámolási elvek" (The Calculative Interest Rate and Wage Rate in Long-Term Efficiency Calculations. Statistical Examinations and Accounting Principles), co-author: Péter Wellisch. Közgazdasági Szemle, Jan. 1964, Vol. 11, No. 1, pp. 76-91. .
Translation: In Russian: 1964.

5.32    "Kádár Iván—Németh Lóránd: Matematikai módszerek alkalmazása az építőiparban" (Iván Kádár and Lóránd Németh: The Application of Mathematical Methods in the Construction Industry), book review. Ipargazdaság, June 1964, Vol. 16, No. 6, p. 37.

5.33    "A matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásáról — egy iparági vizsgálat példáján" (On the Economic Application of Mathematical Methods—On the Example of an Industrial Survey), co-author: Tamás Frey. Magyar Tudomány, Aug./Sept. 1964, Vol. 9, No. 8-9, pp. 498-511.

 

1965

5.34    "Kísérleti népgazdasági programozás a III. ötéves terv előkészítéséhez" (Experimental Programming of the National Economy for the Preparation of the Third Five Year Plan), Közgazdasági Szemle, Jun. 1965, Vol. 12, No. 6, pp. 668-679.
5.35    "Bródy András: Az ágazati kapcsolatok modellje. A felhasznált absztrakciók, azok korlátai és a számítások pontossága" (András Bródy: The Model of Input-Output Tables. The Abstractions Used, their Constraints, and Precisions of the Calculations), book review. Statisztikai Szemle, Jul. 1965, Vol. 43, No. 7, pp. 762-763.

 

1966

5.36    "Népgazdasági programozás" (Economy-Wide Programming), Magyar Tudomány, Sept. 1966, Vol. 73, No. 9, pp. 538-549.

 

1967

5.37    "Összevont programozási modell alkalmazása az ötéves tervezésben" (Application of an Aggregate Programming Model in Five Year Planning), co-author: Zsuzsa Ujlaki. Közgazdasági Szemle, May 1967, Vol. 14, No. 5, pp. 552-565.
Translations: In English: 1967, in Russian: 1967.

 

1968

5.38    "A többszintű népgazdasági programozás modellje" (The Model of Multi-Level Economy-Wide Programming), Közgazdasági Szemle, Jan. 1968, Vol. 15, No. l, pp. 54-68.
Translations: In English: 1969, in Italian: 1969.

5.39    "A többszintű népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról" (The Application of Multi-Level Economy-Wide Programming), Közgazdasági Szemle, Febr. 1968, Vol. 15, No. 2, pp. 173-190.
Translations: in English, 1969, in Italian, 1969.

5.40    "A tervezés matematikai módszereinek osztályozása" (Classification of the Mathematical Methods of Planning), in: Népgazdasági tervezés és irányítás. Eds.: Géza Kovács, János Paizs and Ernő Zalai. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968, pp. 44-45.

5.41    "Makroökonómiai modellek. Bevezető" (Macroeconomic Models. An Introduction), in: Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon. Ed.: Mrs. Aladár Mód. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968, pp. 277-281.

1969

5.42    "Közelítő eljárás lineáris programozási feladatok dekompozíciós számítására", (An Approximative Method for the Solution of Linear Programming Problems by Decomposition), Szigma, 1969, Vol. 2, No. 1, pp. 27-46. .
Translations: In English: 1969, in Spanish: 1971.

5.43    "Bródy András: Érték és újratermelés: Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására" (András Bródy: Value and Reproduction: An Attempt at Working Out a Mathematical Model of the Marxian Theory of Value and Reproduction), book review. Szigma, 1969, Vol. 2, No. 3, pp. 254-258. .
Translation: In English: 1969.

 

1970

5.44    "Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet" (Economic System Theory and General Equilibrium Theory), Közgazdasági Szemle, Sept. 1970, Vol. 17, No. 9, pp. 1057-1074.
Translations: In English: 1969, 1973, in French: 1975, in Japanese: 1982, 1983.

 

1971

5.45    "Gazdasági rendszerek vegetatív működése" (Autonomous Control of Economic Systems), co-author: Béla Martos. Szigma, 1971, Vol. 4, No. 1-2, pp. 35-50. .
Translation: In English: 1973.

5.46    "Nyomás és szívás a piacon" (Pressure and Suction on the Market), Közgazdasági Szemle, Jan. 1971, Vol. l8, No. 1, pp. 41-60.
In English: 1971, 1976, in Russian: 1972, in Japanese: 1974, 1983.

5.47    "Gondolatok a többszintű tervezési rendszerekről" (Some Ideas About Multi-Level Planning Systems), Közgazdasági Szemle, Sept. 1971, Vol. l8, No. 9, pp. 1047-1065.

 

1972

5.48    "Tervmodellek alapján számított makrofüggvények: elvek és módszerek" (Macrofunctions Calculated on the Basis of Planning Models: Principles and Methods), co-author: Judit Rimler. Szigma, 1972, Vol. 5, No. 1, pp. 49-57.

5.49    "Tervszondázás" (Plan Sounding), co-authors: Zsuzsa Dániel, Anna Jónás and Béla Martos. Közgazdasági Szemle, Sept. 1972, Vol. 19, No. 9, pp. 1031-1050. .
Translation: In English: 1971.

 

1973

5.50    "Tervszondázás: A modellek szerkezete" (Plan Sounding: The Structure of Models): co-author: Béla Martos. Szigma, 1973, Vol. 6, No. 1, pp. 33-61.

 

1975

5.51    "Neumann-gazdaságok szabályozási problémái" (Problems of Control in von Neumann Economies), co-author: András Simonovits. Szigma, 1975, Vol. 8, No. 2-3, pp. 81-99. .
Translation: In English: 1977 (twice), in Russian: 1976.

5.52    "Rendelés-jelzésen alapuló szabályozás egy Neumann gazdaságban" (Control Based on Order Signals in a Neumann Economy), co-author: András Simonovits. Szigma, 1975, Vol. 8, No. 4, pp. 281-289.

5.53    "A vevő reakciója áruhiány esetén" (The Buyer's Reaction in Case of Commodity Shortage), Kereskedelmi Szemle, Oct. 1975, Vol. 16, No. 10, pp. 4-11.

5.54    "A hiány méréséről" (On Measurement of Shortage), Statisztikai Szemle, Dec. 1975, Vol. 53, No. 12, pp. 1208-1228. .
Translations: In English: 1976, in Japanese: 1983.

 

1976

5.55    "A gazdasági viselkedés normái és a norma szerinti szabályozás" (Norms of Economic Behaviour and Control According to Norms), Közgazdasági Szemle, Jan. 1976, Vol. 23, No. 1, pp. 1-14.
Translation: In Polish: 1983.

 

1977

5.56    "Az Akadémia új levelező tagjai. A modellezés nem helyettesíti, inkább feltételezi a tapasztalatot" (New Corresponding Members of Academy. Model Building does not Replace, But Rather Infers Direct Experience), Magyar Tudomány, Feb. 1977, Vol. 22, No. 2, pp. 101-103.

 

1978

"A piac normál állapota hiánygazdaságban: egy sorbanállási modell" (The Normal State of the Market in a Shortage Economy: A Model of Queuing), co-author: Jörgen W. Weibull. Szigma, 1978, Vol. 11, No. 1-2, pp. 1-32. Original: 6.23, in English, 1978.

5.57    "A hiány újratermelése" (Reproduction of Shortage), Közgazdasági Szemle, Sept. 1978, Vol. 25, No. 9, pp. 1034-1050.
Republished: in Hungarian, 1978, 1998, 2014.
Translations: In Japanese: 1979, 1983, in Estonian: 1981.

"A hiány újratermelése" (Reproduction of Shortage), Gazdaság és Jogtudomány, MTA IX. Osztály Közleményei, 1978, Vol. 12, pp. 95-111. Original: 5.57, in Hungarian, 1978.

5.58    "Leif Johansen: Előadások a makroökonómiai tervezésről, I. kötet: Általános nézőpontok" (Leif Johansen: Lectures on Macroeconomic Planning: I. General Aspects), book review. Közgazdasági Szemle, Nov. 1978, Vol. 25, No. 11, pp. 1391-1393. .
Translation: In English, 1979.

 

1979

5.59    "Bevezető" (Oeuvre), in: Egyensúly és döntés. (Selected works of K. J. Arrow). Ed.: János Kornai. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979, pp. 7-17. .
Translation: In English, 1979.

 

1980

5.60    "Kemény és puha költségvetési korlát" ('Hard' and 'Soft' Budget Constraint), Gazdaság, 1980, Vol. 14, No. 4, pp. 5-19.
Translations: In English: 1980, 2008, in Portuguese: 1983, in French: 1986, in Chinese: 1987.

"Hatékonyság és szocialista erkölcs" (Efficiency and Socialist Ethics), Valóság, May 1980, Vol. 23, No. 5, pp. 13-21. Original: 6.25, in English, 1979.

5.61    "A matematikai-közgazdaságtani kutatásokról" (On Research in Mathematical Economics), Magyar Tudomány, Aug./Sept. 1980, Vol. 25, No. 8-9, pp. 587-596.
Translations: In English: 1981, in Estonian: 1992.

5.62    "A vitatkozás etikájáról" (On the Ethics of Dispute), Valóság, Sept. 1980, Vol. 23, No. 9, pp. 107-108.

 

1981

5.63    "Bródy András: Ciklus és szabályozás. Kísérlet a klasszikus piac- és cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására" (András Bródy: Cycle and Control. An Attempt at Formulating the Mathematical Model of the Classical Theory of Market and Cycles), book review, co-author: András Simonovits. Közgazdasági Szemle, Jan. 1981, Vol. 28, No. 1, pp. 115-120.
Translation: In English: 1981.

5.64    "Bevezetés: A kutatás elméleti háttere" (Introduction: Theoretical Background of the Research), co-author: Béla Martos. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Eds.: János Kornai and Béla Martos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 17-50.
Translations: In English: 1981, in Japanese: 1982.

5.65    "Vegetatív szabályozás: Az első lépés" (Vegetative Control: The First Step), co-author: Béla Martos. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Eds.: János Kornai and Béla Martos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 51-72.
Translations:In English, 1981, in Japanese, 1982.

5.66    "Norma szerinti szabályozás" (Control by Norms), in: Szabályozás árjelzések nélkül. Eds.: János Kornai and Béla Martos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 103-115.
Translation: In English: 1981.

5.67    "Rendelés-jelzéses szabályozás" (Control by Order Signals), co-author: András Simonovits. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Eds.: János Kornai and Béla Martos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 243-253.
Translation: In English: 1981.

5.68    "Normál pályáról vezényelt készletjelzéses modell" (Stock Signal Model Regulated From Normal Path), co-author: András Simonovits. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Eds.: János Kornai and Béla Martos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 205-224.
Translation: In English: 1981.

 

1982

5.69    "A szocialista gazdaság leíró-magyarázó elméleti modelljei. Egy kutatási irányzat áttekintése" (Descriptive-Explanatory Models of the Socialist Economy. Review of a Research Trend), Szigma, 1982, Vol. 15, No. 1-2, pp. 1-14.

5.70    "A hiány újratermelése a magyar autópiacon" (Reproduction of Shortage on the Hungarian Car Market), co-author: Zsuzsa Kapitány and Judit Szabó. Közgazdasági Szemle, Mar. 1982, Vol. 29, No. 3, pp. 300-324.
Translations: in Japanese: 1983 (twice), in English: 1984, 1989, in Chinese: 1986.

5.71    "Az egyensúly mint közgazdasági kategória" (Equilibrium as a Category of Economics), Magyar Tudomány, Aug./Sept. 1982, Vol. 27, No. 8-9, pp. 598-621.
Translations: In English: 1983, in Japanese: 1983, 1984, in Estonian: 1992.

5.72    "A magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéről és kilátásairól" (Comments on the Present State and Prospects of the Hungarian Economic Reform), Gazdaság, 1982, Vol. 16, No. 3, pp. 5-35.
Republished in Hungarian: 1984.
Translations: In English: 1983, in Japanese: 1983, 1986, in Chinese: 1986, 1987, in French: 1986.

5.73    "Hozzászólás" (A Comment), Alkohológia, 1982, Vol. 13, No. 3, p. 185.

5.74    "Egy makronövekedési modell matematikai tulajdonságairól" (On the Mathematical Properties of a Macroeconomic Growth Model), co-author: András Simonovits. Szigma, 1982, Vol. 15, No. 3, pp. 133-147.

 

1983

"A nemzetek egészsége" (The Health of Nations), Valóság, Jan. 1983, Vol. 26, No. 1, pp. 1-12. Original: 6.30, in English, 1982.

5.75    "Bürokratikus és piaci koordináció" (Bureaucratic and Market Coordination), Közgazdasági Szemle, Sept. 1983, Vol. 30, No. 9, pp. 1025-1038.
Republished in Hungarian: 1984.
Translations: In English: 1984, 1987, in Japanese: 1984, in Chinese: 1986, 1987, in Russian: 1989, in Estonian: 1989, 1992.

"Paternalizmus, vevők piaca, eladók piaca" (Paternalism, Buyers' and Sellers' Market), co-author: Jörgen W. Weibull. Szigma, 1983, Vol. 16, No. 3, pp. 169-184. Original: 6.32, in English, 1982.

5.76    "A költségvetési korlát puhaságáról — vállalati adatok alapján" (The Softness of the Budget Constraint—An Analysis of Enterprise Data), co-author: Ágnes Matits. Gazdaság, 1983, Vol. 17, No. 4, pp. 7-30.
Translations: In English: 1984, 1987, in Japanese: 1984, 1986, in Chinese: 1985, 1987.

5.77    "Beruházás, hatékonyság és hiány: egy makronövekedési modell" (Investment, Efficiency and Shortage: A Macroeconomic Growth Model), co-author: András Simonovits. Szigma, 1983, Vol. 13, No. 4, pp. 259-278.
Translation: In English: 1985-1986.

"A paternalizmus fokozatai" (Degrees of Paternalism). Excerpt from the book 'Economics of Shortage'. In: A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Szöveggyűjtemény. Ed.: Tibor Szőnyei. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983, pp. 544-555. Original: 1.6, in Hungarian, 1980.

"Jól átgondolt stratégia kellene." (A well-considered strategy is needed). Excerpt from the book 'Economics of Shortage'. In: A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Szöveggyűjtemény. Ed.: Tibor Szőnyei. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983, pp. 508-501. Original: 1.6, in Hungarian, 1980.

"A beruházó. Intézményi keretek." (The Investor. Institutional Framework). Excerpt from the book 'Economics of Shortage'. In: A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Szöveggyűjtemény. Ed.: Tibor Szőnyei. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983, pp. 512-543. Original: 1.6, in Hungarian, 1980.

"A gazdasági vezetés túlzott központosítása" (Overcentralization in Economic Administration. Excerpt), in: A magyar gazdaságirányításról. Ed.: Ferenc Böröczfy. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983. Vol. I, pp. 113-157. Original: 1.1, in Hungarian, 1957.

"Hatékonyság és szocialista erkölcs" (Efficiency and Socialist Ethics), in: A magyar gazdaságirányításról. Ed.: Ferenc Böröczfy. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983, Vol. II, pp. 289-307. Original: 6.25, in English, 1979.

 

1984

"Megjegyzések a magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéhez és kilátásaihoz" (Comments on the Present State and Prospects of the Hungarian Economic Reform), in: Tanulmányok gazdaságunk helyzetéről és fejlődésünk problémáiról. Eds.: Róbert Hoch and Iván Major. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1984, pp. 33-77. Original: 5.72, in Hungarian, 1982.

"Bürokratikus és piaci koordináció" (Bureaucratic and Market Coordination), in the series: Értekezések, emlékezések. (Essays, memoirs). Ed.: Márton Tolnai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. Original: 5.75, in Hungarian, 1983.

 

1985

5.78    "A hiány magyarázó elméletéről. Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez" (On the Explanatory Theory of Shortage. Comments on Two Articles by K.A. Soós), Közgazdasági Szemle, Feb. 1985, Vol. 32, No. 2, pp. 179-192.
Translation: In English, 1985.

"Játékszabályok és társadalmi realitások" (Rules of the Game and Social Reality), in: Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor 'szocialista vállalkozási szektor' javaslatáról. Ed.: István Siklaky. Budapest: Magvető, 1985, pp. 311-322. Original: in Figyelő, in Hungarian, 1982.

 

1986

5.79    "A kínai gazdasági reform" (The Chinese Economic Reform), co-author: Zsuzsa Dániel. Valóság, Apr. 1986, Vol. 29, No. 4, pp. 77-89.
Republished in Hungarian: 1989.
Translations: In English: 1986, 1989, 1990, in Chinese: 1986.

"A gazdasági vezetés túlzott központosítása" (Overcentralization in Economic Administration. Excerpt), in: A magyar közgazdasági gondolatok fejlődése 1954-1978: A szocialista gazdaság mechanizmusának kutatása. Ed.: László Szamuely. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986, pp. 127-153. Original: 1.1, in Hungarian, 1957.

"A puha költségvetési korlát" (The Soft Budget Constraint), Tervgazdasági Fórum, 1986, Vol. 2, No. 3, pp. 1-18. Original: 6.37, in English, 1986.

 

1987

"A puha költségvetési korlátról. Válasz Stanislaw Gomulkának" (On the Soft Budget Constraint. Answer to Stanislaw Gomulka), Közgazdasági Szemle, Jul./Aug. 1987, Vol. 34, No. 7-8, pp. 881-887. Original: 6.35, in English, 1985.

"A magyar reformfolyamat: víziók, remények és a valóság, I-II.rész" (The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality, I-II), Gazdaság, 1987, Vol. 21, No. 2, pp. 5-46, No. 3, pp. 5-40. Original: 6.40, in English, 1986.

 

1988

"Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja" (Individual Freedom and Reform of the Socialist Economy), Valóság, 1988, Vol. 36, No. 5, pp. 1-24. Original: 6.42, in English, 1988.

"Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja" (Individual Freedom and the Reform of the Socialist Economy), Látóhatár, Aug. 1988, pp. 126-173. Original: 6.42, in English, 1988.

5.80    "A tudományos kutató, a tanácsadó és a politikus felelősségéről. Előszó 'A hiány' szovjet kiadásához" (On the Responsibility of the Researcher, the Adviser and the Politician. Preface to the Soviet Edition of 'Economics of Shortage'), Valóság, Dec. 1988, Vol. 31, No. 12, pp. 37-41.
Translations: In English: 1989, 1990, in Hungarian: 1989. In Russian: 1989.

 

1989

"Gondolatok egy könyvből" (Ideas Taken from a Book). Excerpt from 'A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition', Hiány, Dec. 11, 1989, Vol. 1, No. 1, pp. 20-23. Original: 1.11, in Hungarian, 1989.

"Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében" (A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition. Excerpt), Szövetkezeti Kereskedelem, Dec. 1989, No. 6, pp. 4-5. Original: 1.11, in Hungarian, 1989.

 

1990

5.81    "A tulajdonformák és a koordinációs mechanizmusok affinitása" (The Affinity Between Ownership Forms and Coordination Mechanisms), Valóság, Jan. 1990, Vol. 33, No. 1, pp. 1-15.
Republished in Hungarian: 1993.
Translations: In English: 1990 (twice), 1992, in Croatian: 1989, in Spanish: 1990, in Russian: 1991, in Italian: 1994, in Chinese: 2003.

"Kiegészítések a 'Röpirathoz'" (Completions to the 'Pamphlet'), Közgazdasági Szemle, Jul./Aug. 1990, Vol. 37, No. 7-8, pp. 769-793. Original: in English, 1990.

5.82    "Emléksorok Erdős Péterről" (In Memoriam Péter Erdős), Közgazdasági Szemle, Oct. 1990, Vol. 37, No. 10, pp. 1105-1106.

"Hozzászólás David Lipton és Jeffrey Sachs előadásához" (Comments on David Lipton's and Jeffrey Sachs's Lecture), Mozgó Világ, Aug. 1990, Vol. 16, No. 8, pp. 115-117. Original: 6.44, in English, 1990.

 

1991

"A privatizáció elvei Kelet-Európában" (The Principles of Privatization in Eastern Europe), Közgazdasági Szemle, Nov. 1991, Vol. 38, No. 11, pp. 1021-1040. Original: 6.46, in English: 1992.

 

1992

"A privatizáció elvei Kelet-Európában" (The Principles of Privatization in Eastern Europe), Gazdaság, Spring 1992, Vol. 1, (old volume 25), No. 1, pp. 13-31. Original: 6.46, in English, 1992.

"A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról" (The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems), Közgazdasági Szemle, June 1992, Vol. 39, No. 6, pp. 489-512. Original: 6.47, in English, 1992.

5.83    "Gondolatok a magyar közgazdasági kutatás és felsőoktatás helyzetéről és feladatairól" (Some Ideas on the Situation and Tasks in Hungarian Economic Research and Higher Education), Magyar Tudomány, Aug. 1992, Vol. 37, No. 8, pp. 935-944. .
Translation: In English: 1992.

"Még egyszer a piaci szocializmusról" (Market Socialism Revisited), Közgazdasági Szemle, Sept. 1992, Vol. 39, No. 9, pp. 773-796. Original: 6.49, in English, 1992.

5.84    "Az eretnekség történelmi hivatása. Péter György, a reformközgazdász" (The Historical Mission of Heresy. György Péter, the Reform Economist), Mozgó Világ, 1992, Vol. 18, No. 9, pp. 43-49.
Republished in Hungarian: 1994.
Translation: In English: 1992.

"A posztszocialista átmenet: általános áttekintés" (Postsocialist Transition: An Overall Survey), Európa Fórum, 1992, Vol. 2, No. 3, pp. 3-16. Original: 6.48, in English: 1993.

"A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról" (The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems), Gazdaság, Fall 1992, Vol. 25, pp. 4-26. Original: 6.47, in English, 1992.

 

1993

"Visszaesés, veszteglés vagy fellendülés" (Recession, idling or prosperity), Gazdaság, Spring 1993, Vol. 2 (old volume 26), No. 1, pp. 67-78. Original: in Magyar Hírlap, in Hungarian, 1992.

"A szocialista rendszer. Részletek Kornai János A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan című könyvéből" (The Socialist System. Excerpts from János Kornai's Book The Socialist System. The Political Economy of Communism), Kereskedelmi Szemle, 1993, Vol. 34, No. 9-10, pp. 69-87. Original: 2.1, in English, 1992.

"A klasszikus szocialista rendszer ideológiája. Részletek Kornai János A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan című könyvéből" (The Ideology of the Classical Socialist System. Excerpts from János Kornai's Book The Socialist System. The Political Economy of Communism), História, 1993, Vol. 15, No. 8, pp. 17-19. Original: 2.1, in English, 1992.

5.85    "A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben" (The Evolution of Financial Discipline under the Postsocialist System), Közgazdasági Szemle, May 1993, Vol. 40. No. 5, pp. 382-395.
Republished: In Hungarian, 1993.
Translations: In English: 1992, 1993, 1996, in Russian: 1994, in German: 1996, in Slovak, 1998, in Bulgarian: 1998, in Romanian: 2000, in Chinese: 2003.

5.86    "Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlődés példáján" (Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development), Közgazdasági Szemle, Jul.-Aug. 1993, Vol. 40, No. 7-8, pp. 569-599.
Translations: In English: 1993, 1995, in Czech: 1994, in Polish: 1993, in Russian: 1994, in French: 1993, in German: 1996, in Bulgarian: 1998, in Romanian: 2000.

5.87    "Gazdaságpolitika és etika" (Economic Policy and Ethics), Magyar Tudomány, 1993, Vol. 38, No. 9, pp. 1041-1046.
Republished in Hungarian: 2005.

 

1994

"Péter György, a reformközgazdász" (György Péter, the Reform Economist). In Egy reformközgazdász emlékére: Péter György, 1903-1969. Eds.: János Árvay and András B. Hegedűs. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó and T-Twins Kiadó, 1994, pp. 75-89. Original: 5.84, in Hungarian, 1992.

5.88    "A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlődés vizsgálata" (Eliminating the Shortage Economy. A General Analysis and Examination of the Developments in Hungary). Közgazdasági Szemle, Jul.-Aug. 1994, Vol. 41, No. 7-8, pp. 569-605.
Translations: In English: 1995, 1997, in Russian: 1996, in German: 1996, in Polish: 1998, in Bulgarian: 1998, in Romanian: 2000, in Chinese: 2003.

5.89    "A legfontosabb: A tartós növekedés. A makrogazdasági feszültségekről és a kormány gazdaságpolitikájáról" (Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic Tensions and Government Economic Policy in Hungary), Népszabadság, as a series of articles between August 29, 1994 and September 2, 1994.
Republished in Hungarian: 1994.
Translations: In English: 1994 (twice), 1995 (twice), 1997, in Russian: 1996, in German: 1996, in Bulgarian: 1998, in Romanian: 2000.

"A legfontosabb: A tartós növekedés. A makrogazdasági feszültségekről és a kormány gazdaságpolitikájáról" (Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic Tensions and Government Economic Policy in Hungary), Gazdaság, 1994, Vol. 3, (old volume 27), No. 2, pp. 17-45. Original 5.89: in Hungarian, 1994.

 

1995

5.90    "A magyar gazdaságpolitika dilemmái" (The Dilemmas of Hungarian Economic Policy), Közgazdasági Szemle, Jul.-Aug. 1995, Vol. 42, No. 7-8, pp. 633-649.
Translations: In English: 1995 (twice), 1999, in German: 1996, in Polish: 1998, in Romanian: 2000.

5.91    "Az EU bővítése keletről nézve" (The EU Enlargement as Seen from the East), Európa Fórum, Dec. 1995, Vol. 5, No. 4, pp. 3-14.

5.92    "Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben, I-II. rész" (Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective, I-II), Közgazdasági Szemle, Dec. 1995, Vol. 42, No. 12, pp. 1097-1117 and Jan. 1996, Vol. 43, No. 1, pp. 1-29.
Translations: In English: 1996, 1997; in Czech: 1996 (twice), 1997, 1998; in German: 1996, 1997; in French: 1997, in Slovak: 1998, in Polish: 1998.

 

1996

"A privatizációs bevételről" (On the Privatization Income), Gazdaság, Spring 1996, Vol. 5 (old volume 29), No. 1, pp. 105-108. Original: in Magyar Hírlap, Jan. 11, 1996.

5.93    "Az állampolgár és az állam: A jóléti rendszer reformja" (The Citizen and the State: Reform of the Welfare System), Mozgó Világ, Feb. 1996, Vol. 22, No. 2, pp. 33-45.
Translations: In German: 1996. In English: 1997, 1998.

5.94    "Nagy András 70 éves. Barátom, Nagy András" (András Nagy is 70. My Friend, András Nagy), Közgazdasági Szemle, Mar. 1996, Vol. 43, No. 3, pp. 266-269.

5.95    "Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról" (Adjustment without Recession: A Case Study of Hungarian Stabilization), Közgazdasági Szemle, Jul.-Aug. 1996, Vol. 43, No. 7-8, pp. 585-613.
Republished in Hungarian: 1996.
Translations: In English: 1997, in Bulgarian: 1998, in Romanian: 2000, in Chinese: 2003.

"Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról" (Adjustment without Recession: A Case Study of Hungarian Stabilization), Gazdaság, Fall 1996, Vol. 5 (old volume 29), No. 2, pp. 4-34. Original: 5.95, in Hungarian, 1996.

5.96    "Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszer reformja: egy empirikus vizsgálat első eredményei" (Tax Awareness, Fiscal Illusions and Reform of the Welfare System: Initial Results of an Empirical Survey), co-authors: László Csontos and István György Tóth. In: Társadalmi Riport, 1996. Eds.: Rudolf Andorka, Tamás Kolosi and György Vukovich. Budapest: tárki, 1996, pp. 238-271.

5.97    "Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Egy kérdőíves felmérés tanulságai" (Tax-Awareness and the Reform of the Welfare State. Results of a Hungarian Survey), co-authors: László Csontos and István György Tóth. Századvég, Fall 1996, Vol. 1, No. 2, pp. 3–28.
Republished in Hungarian: 1998.
Translations: In English: 1998 (twice), 2000, in Bulgarian: 1998.

 

1997

5.98    "Mit jelent és mit nem jelent a rendszerváltás" (What does and what does not the change of the system mean), Kritika, 1997, No. 8, pp. 2-8.
Translations: In English: 1999, in Polish: 1998, in Bulgarian: 1998, in French: 1999, in Romanian: 2000, in Russian: 1999, in Greek 2014.

5.99    "Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát" (Financial Discipline and Soft Budget Constraint), Közgazdasági Szemle, September 1997, Vol. 44., No. 11, pp. 940-953.
Republished in Hungarian: 2003.
Translation: In English, 1998, 1999, Russian 1998.

5.100  "Scitovsky Tibor: Egy "büszke magyar" emlékiratai" (Memories of a proud Hungarian). Közgazdasági Szemle, Dec., 1997. Vol. 44. No. 12. pp. 1108-1110.
Translation: in English, 1998, 2002.

 

1998

5.101  "Lipták Tamás halálára" (In Memoriam Tamás Lipták). Közgazdasági Szemle, Jul.-Aug., 1998. Vol. 45. No. 7-8. pp. 771-772.
Translation: in English, 1998.

5.102  "Ajánlások a magyarországi egészségügyi reformhoz" (Suggestions for the Hungarian health reform). Kritika, 1998, No. 10, pp. 2-9.

5.103  "Érzések és gondolatok Losonczi Ágnesről". (Feelings and thoughts about Ágnes Losonczi). Kultúra és Közösség. Vol. 3. No. 2. 1998, pp. 7-8.

"Megjegyzések a mérsékelten gyors dezinfláció kérdéseihez" (Comments on the Appropriate Speed of Disinflation) In: Mérsékelt infláció. Az átalakuló gazdaságok tapasztalatai. Eds.: Carlo Cottarelli and György Szapáry. Budapest, National Bank of Hungary, 1998, pp. 176-178. Original: 6.63, in English, 1998.

"Szocializmusból a kapitalizmusba. Mit jelent a rendszerváltás?" (From Socialism to Capitalism: What is meant by the ‘Change of System’?). In Magyarország évtizedkönyve 1988-1998. A rendszerváltás. I kötet. Eds. Sándor Kurtán, Péter Sándor, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja. 1998. Original: 5.97, in Hungarian.

"Hatalom és ideológia" (Részletek A szocialista rendszer c. könyvből. Original: 2.1, in English, 1992) Magyarország társadalomtörténete III. (1945-1989) válogatott tanulmányok, első kötet Eds.: Fokasz Nikosz és Örkény Antal, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998. pp. 76-96.

"A klasszikus rendszer koherenciája" (Részletek A szocialista rendszer c. könyvből. Original: 2.1, in English, 1992) Magyarország társadalomtörténete III. (1945-1989) válogatott tanulmányok, első kötet Eds.: Fokasz Nikosz és Örkény Antal, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998. pp. 255-258.

"A hiány újratermelése" (Original: 5.57, in Hungarian, 1978) Magyarország társadalomtörténete III. (1945-1989) válogatott tanulmányok, első kötet Eds.: Fokasz Nikosz és Örkény Antal, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998. pp. 259-266.

 

1999

5.104  "A rendszerparadigma." (The System Paradigm). Közgazdasági Szemle. 1999. Jul.-Aug. Vol. 46. No. 7-8. pp. 585-599.
Translations: In English, 1999, 2000, in French, 2001, in Russian, 2002, in Chinese 2002, 2003.

 

2000

5.105  "A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban." (Hardening the Budget Constraint in Postsocialist Economies) Közgazdasági Szemle, January 2000, Vol. 47. No.1 pp. 1-22.
Translations: In English 2001, in Chinese 2004.

5.106   "Hálapénz a magyar egészségügyben." (Gratuity money in the Hungarian healthcare system.) Co-authored with Róbert Iván Gál and Géza Bognár. Közgazdasági Szemle. 2000 March. Vol. 47, No.4, pp. 293–320.

"Tíz évvel a ‘Röpirat’ angol kiadásának megjelenése után. A szerző önértékelése." (Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation.) Közgazdasági Szemle. September 2000, Vol. 47, No.9, pp. 647-661. Original: 6.72, in English: 2001.

 

2001

"Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai?" (Is post-communist health spending unusual? A comparison with established market economies) Co-authored with: John McHale. Közgazdasági Szemle. Július-Augusztus 2001, Vol. 48, No. 7-8, pp. 555-580. Original: 6.69, in English, 2000.

"Hatalom", Magyarország 1944-1956 CD-ROM. Budapest: 1956-os Kutatási és Könyvkiadó Kht., 2001, Tanulmányok c. fejezet Original: 2.1 in English (3rd Chapter).

 

2002

5.107 "Scitovsky Tibor (1910-2002)" Közgazdasági Szemle. Július-Augusztus 2002, Vol. 49, No. 7-8, pp.553-556.

 

2003

"Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát" (Financial Discipline and Soft Budget Constraint) Cselekvéselmélet és társadalomkutatás, In memoriam Csontos László, Eds. Gál Róbert Iván és Szántó Zoltán, Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2003, pp. 240-253. Original: 5.99, in Hungarian.

5.108  "Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Gondolatok a Collegium Budapest „Honesty and Trust” kutatásának alapján." Beszélő. Június 2003. Vol. 8, No. 6. pp. 20-29.
Republished in Hungarian: 2004.
Translations: In Russian, 2003, in Chinese, 2003.

5.109 "Néhány gondolat a közgazdaságtudomány és a szociológia kapcsolatáról." Harminc év, Mannheim-előadások, ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Budapest, 2003. pp.49-56.

 

2004

"Mit tanulhatnak a poszt-szocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?" Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek, Eds. Czakó Erzsébet, Dobos Imre és Kőhegyi Anita, BKÁE Vállalatgazdasági tanszék, Budapest, 2004. pp.17-38. Original: 6.75 in English, 2004.

"Tisztesség és bizalom. A posztszocialista átmenet kihívása" Rubicon. 2004/5-6, pp. 121-127. Original: 5.108.

"A puha költségvetési korlát" (Understanding the Soft Budget Constraint. Co-authors: Eric Maskin and Gerard Roland) Közgazdasági Szemle 2004, Vol. 51, No. 7-8, part I: pp. 608-624, part II: Vol. 61, No. 9, pp. 777-809. Original: 6.74 in English, 2003.

"Mit tanulhatnak a poszt-szocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?" Közgazdasági Szemle 2004, Vol. 51, No. 10, pp. 899-923. Original: 6.75 in English, 2004.

5.110 "A bizalom erősítése a piaci szférában" (Strengthening of Trust in the Market Sphere). In: Nádasdy Ferenc (szerk.): Nádasdy Akadémia Szimpóziumok 2004-ben. 2. kötet: Általános és Közéleti Műveltség: Egészségvédelem mint környezetünk része. Egyén és társadalom: A bizalom helyreállítása. Budapest: Nádasdy Alapítvány, 2004. pp. 52- 57.

 

2005

5.111 "Kenneth Joseph Arrow" Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004, Ed. Bekker Zsuzsa, KJK Kerszöv, Budapest, 2005. pp. 101-115

"Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – siker és csalódás" (The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment) Közgazdasági Szemle, 2005. December, Vol. 52, No. 12, pp. 907-936. Original 6.76, in English, 2006.

"Itthon Magyarországon – otthon a világban" Mi a magyar? Eds.: Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály, Habsburg Történeti Intézet – Rubicon Kiadó, Budapest, 2005, pp. 102-127.

"Gazdaságpolitika és etika" A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypadagógiai szemléje, PC CD-ROM. Ed.: Zsolnai József, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt - Arcanum, Budapest, 2005. Original: 5.87 in Hungarian.

 

2006

5.112  "Egyensúly, növekedés és reform. (Equilibrium, Growth, and Reform) In Hungarian. I. A kiigazítás programja" (Adjustment Program) Népszabadság, 2006. június 28. 64:149/2, pp. 12-13. "II. A társadalom átalakításáról" (About Social Transformation) Népszabadság, 2006. június 29. 64:150/2, pp. 12-13.
Translations: In English, 2006. In Russian, 2007, in Bulgarian, 2007, in Montenegrin, 2007.

"A társadalomtudományok elkülönüléséről és együttműködéséről" (Disciplines of Social Sciences: Separation or Cooperation) Közgazdasági Szemle, 2006. November, Vol. 53, No. 11, pp. 949-960. Original 6.77, in English, 2007.
Translations: In Romanian, 2007, in Serbian, 2007, in Czech, 2008, in Russian 2008.

 

2007

5.113 "Miről érdemes, miről kell vitatkoznunk? Az egészségbiztosítási reform fő kérdései.“ Népszabadság, February 3, 2007. Vol. 65, No. 29. Hétvégi melléklet, pp. 6-8.

"Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására." (What Does ’The Change of System’ Mean. A Trial for Clarification) Élet és Irodalom, 2007. március 2. 51:9, pp. 3, 10-11. Original 5.114, in Hungarian.

5.114 "Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására." (What Does ’The Change of System’ Mean. A Trial for Clarification) Közgazdasági Szemle, 2007. Április, Vol. 54, No. 4, pp. 303-321.
Republished in Hungarian: 2007.

5.115  "Kávé és tea. Hozzászólás az egészségbiztosítás reformjához" (Coffee and Tea. Comments on the Health Insurance Reform) Népszabadság, October 22, 2007. Vol. 65, No. 247/2. Melléklet.
Translations: in English, 2008.

5.116 "A politikai filozófia és a politikatörténet értő kutatója. Vázlat egy szellemi arcképhez" A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Eds.: Gábor György, Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi. Pallas Kiadó Kft, Budapest, 2007, pp 309-319.

 

2008

„A gondolat erejével – rendhagyó önéletrajz (részletek).” (By Force of Thought – Irregular Memoirs (excerpts).) Köz-gazdaság Vol. 3, No. 1. February 2008, pp. 38-43.

5.117  A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása.” Közgazdasági Szemle Vol. 55, No. 5. May 2008, pp. 377-394.
Translations: in English 2008.

5.118 „A kutató örömei és kínlódásai.” In Élet és Irodalom, 2008. június 20, p. 9.
Translation: in English, 2008.

5.119 „A puha költségvetési korlát szindromája a kórházi szektorban.” Közgazdasági Szemle Vol. 55, No. 12. December 2008, pp. 1037-1056.
Republished in Hungarian: 2008.
Translations: in English 2009 (twice), in Japanese 2009.

5.120 „Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével” („Karl Marx through the eyes of an East-European intellectual“) Mozgó Világ, December 2008, pp. 3-14.
Translations: in German 2009, in Vietnamese 2009, in English 2009, in French 2010, in Japanese 2010, in Slovak 2012, in Latvian 2014, in Russian 2014, in Chinese 2017.

„A puha költségvetési korlát szindromája a kórházi szektorban.” In Berács József – Mészáros Tamás - Temesi József (szerk.) 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem: A Jubileumi konferencia alkalmából készült tanulmányok (Plenáris ülés). Budapest: Aula, 2008, pp.21-44. Original 5.119 in Hungarian 2008.

 

2009

„A puha költségvetési korlát szindróma és a globális pénzügyi válság.” Published online: www.kornai-janos.hu, 2009. Original 6.79, in English.

 

2010

„Innováció és dinamizmus: Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között.” („Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress”) Közgazdasági Szemle, January 2010, pp. 1-36. Original 6.80 in English.

5.121  „Liberté, Egalité, Fraternité: Gondolatok a szocialista rendszer összeomlását követő változásokról.” (“Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism”) Mozgó Világ, January 2010, pp.5-18.
Translations: in Vietnamese 2009, in Polish 2010, in Russian 2010, in English 2010, in Romanian 2010, in German 2010, in Japanese, 2010, in Croatian 2011.

5.122  „Hol a határ a független közgazdasági elemzés és az aktív politikai tevékenység között? A független Költségvetési Tanácsok példája.” Mozgó Világ, May 2010, pp. 3-7.
Translation: in English 2010.

5.123 „A közpénzek felhasználásának értékeléséről: A ’szakember’ és az értékítéletek.” (On the evaluation of the use of public resources: The ‘expert’ and value judgments.) Mozgó Világ, November 2010, pp. 30-38.

5.124  „Hiánygazdaság – többletgazdaság” I-II. (Shortage economy – surplus economy.) Közgazdasági Szemle 57/11, 12, 2010: 925-957, 1021-1044.
Translations: in Chinese 2011.

 

2011

5.125  “Számvetés” (Taking stock), in Hungarian. Népszabadság, January 6, 2011.
Translations: in English 2011, in Polish 2011, in Slovak 2011, in Czech 2011, in Chinese 2011, in Russian 2011, in Vietnamese 2012.

 

2012

5.126  “Központosítás és kapitalista piacgazdaság.” (Centralization and the capitalist market economy), in Hungarian. Népszabadság, January 28, 2012, Hétvége, pp. 1, 6-9.
Translations: in English 2012 (three times, and twice online), 2013, in Vietnamese 2012, in German 2012, in Romanian 2012, in Polish 2012, in Russian 2012, in Chinese 2012. Also a somewhat shortened version in Polish 2012.

5.127   “Találkozás Széchenyivel.” (Meeting Széchenyi), in Hungarian 2012. Talk at the Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (Széchenyi Academy of Literature and Art), April 12, 2012. Élet és Irodalom, vol. 56/15, April 13, 2012.

5.128 “Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez.” (What the Economics of shortage and The socialist system have to say to the Hungarian reader today: An introductory study to the first two volumes of the selected publications), in Hungarian 2012. Közgazdasági Szemle, vol. 59/4: 426-443.
Translation: in English 2012.

5.129  “Ígéretek megszegése” (Breaking promises), in Hungarian. Élet és Irodalom, December 21, 2012, pp. 23-26.
Republished in Hungarian: 2013.
Translations: In Russian 2013, in Romanian 2013, in English 2013, in Chinese 2013, in Estonian 2014.

 

2013

5.130  “Bevezetés a Központosítás és piaci reform című kötethez.” (Introduction to the volume ‘Centralization and market reform’), in Hungarian 2013. Közgazdasági Szemle, vol. 60/3: pp. 253-281.
Translations: In English 2013.

“Ígéretek megszegése” (Breaking promises), in Hungarian. Köz-gazdaság, 2013, vol. 8/2: pp. 5-33. Original: 5.129, in Hungarian.

 

2014

5.131  “Fenyegető veszélyek” (“Threatening dangers”), in Hungarian. Élet és Irodalom, May 23, 2014, p. 5.
Republished in Hungarian 2014.
Translations: in English 2014, in Chinese 2014, in Polish 2014, in Romanian 2014, in Vietnamese 2014.

5.132  “Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez.” (Introduction to the volume ‘The soft budget constraint’), in Hungarian 2014. Közgazdasági Szemle, vol. 61/7, pp. 845-897.
Translations: in English 2014, in Polish 2014.

5.133   “Surányi György, az MNB elnöke – egy egykori jegybanktanács-tag szemével” (György Surányi, president of the Hungarian National Bank – through the eyes of a past member of its Monetary Council), in Hungarian, 2014. In Surányi György hatvanéves. Szerk. Sebestyén Katalin. Budapest: Pénzügykutató Alapítvány, 2014, pp. 110-122.

"A hiány újratermelése" (Reproduction of Shortage), in Hungarian, 2014. Közgazdasági Szemle, Oct. 2014, Vol. 61, No. 10, pp. 1138-1057. Original 5.57 in Hungarian.

“Fenyegető veszélyek” (“Threatening dangers”), in Hungarian, 2014. Köz-gazdaság, Vol. 9/2, pp. 39-45. Original 5.131, in Hungarian.

5.134  “Példaképünk: Kína?” (“Can China set us an example?”), in Hungarian. In Társadalmi riport 2014, eds. Kolosi Tamás – Tóth István György, Budapest: TÁRKI, pp. 603-616.Republished in Hungarian 2014.
Translations: in English 2014.

 

2015

“U-kanyar Magyarországon” (“Hungary’s U-turn”), in Hungarian, 2015. Élet és Irodalom, April 3, 2015, pp. 8-10. Original 6.81, in English.

5.135 “Előszó” (“Preface”), in Hungarian. In Olivier Blanchard: Végtelen várakozások: Szemelvények a modern makroökonómia területéről. (Infinite expectations: Excerpts from the area of modern macroeconomics.) Budapest, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, pp. 7-11.
Translation: in English 2014.

5.136 “Milyen is hát a tőke a 21. században? Megjegyzések Piketty könyvéhez” (“What is capital like in the 21st century? Notes on Piketty’s book”), in Hungarian, 2015. Közgazdasági Szemle, vol. 62, pp. 909-942.
Translations: in Chinese, 2015, in English, 2016, in Polish, 2016, in Spanish, 2016.

“Az összehasonlító gazdaságtan és a ‘tranzitológia’ jövője” (“The future of comparative economics and ‘transitology’”), in Hungarian, 2015. Köz-gazdaság, vol. 10/3, pp. 145-154. Original 6.82, in English.

 

2016

5.137  “Még egyszer a ‘rendszerparadigmáról’: Tisztázás és kiegészítések a posztszocialista régió tapasztalatainak fényében” (“The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region”), in Hungarian, 2016. Közgazdasági Szemle, vol. 63, pp. 1074-1119.
Translations: in English, 2016 and 2017, in Vietnamese, 2016, in Spanish 201, in Polish 2017, in Romanian 2017.

 

2017

“A populizmus terjedése és kártékony hatásai.” ("Rising populism and its harmful effects") In Hungarian, 2017. Available online: http://kornai-janos.hu/Kornai2017-Populizmus.pdf. Original: 6.83, in English, 2017.

 

2018

5.138        „A gondolat nem kér vízumot”: Michael Ignatieff és Kornai János beszéde a Nyílt Társadalom Díj átadásakor (”Ideas do not apply for visas”: Michael Ignatieff’s and János Kornai’s speeches at the Open Society Prize award ceremony), in Hungarian 2018. Élet és Irodalom, June 22, 2018, p. 5.
Translation: in English, 2018.

5.139  “A demokrácia értékéről és más kutatási témákról: Kornai János záró megjegyzései a tiszteletére rendezett konferencián” (“On the value of the democracy and other research issues: János Kornai’s closing remarks at the conference dedicated to him.”) In Hungarian, 2018. Közgazdasági Szemle, vol. 65, pp. 677-682.
Translation: in English, 2018.       

5.140     “A Közgazdaság-tudományi Intézet 1990 előtti történetéről, 1-2. előadás: A Közgazdaság-tudományi Intézetben 2018. március 22-én és április 12-én elhangzott előadások szerkesztett változata.” (“On the history of the Institute of Economics, Talks 1-2: The edited version of the talks on March 22 and April 12, 2018, at the Institute of Economics.”) In Hungarian, 2018. Published on the website of the Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences: http://www.mtakti.hu/hirek/kornai-janos-eloadasa-a-kozgazdasagtudomanyi-intezet-1990-elotti-torteneterol-2/9583/

 

2019

5.141     “A gondolat erejével? A közgazdászok szakmai és közéleti dilemmáiról. (By force of thought? On the professional and public life dilemmas of economists.) In Hungarian, 2019. Közgazdasági Szemle, vol. 66, pp. 117-133.

 

2020

5.142     “1956 – Ahogy én láttam akkor és látom ma” (1956 in Hungary: As I saw it then and as I see it now). In Hungarian, 2020. Élet és Irodalom, June 12, p. 8. Full version, with abstract, footnotes, miniportraits and references list: http://kornai-janos.hu/Kornai2020-1956.pdf
Translation: in English, 2020.

 

* The first (original) publications in Sections 1, 2, 5 and 6 are marked with serial numbers.  Publications without a serial number are translations, reprints etc.