Header image

 

 

 

COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS

 

 

7. WORKING PAPERS IN HUNGARIAN


This section includes in some instances early drafts of a later publication if the draft has been distributed on paper (mimeographed, xeroxed, etc.) or has appeared on the internet (on the www.kornai-janos.hu website or on any other surfaces), and is significantly different from the final publication. Discussion papers (representing a transitional stage of publication in a journal or a volume) are not included.

 

1952
A szocialista iparosítás kérdései. Népgazdaságunk 5 éves terve. Szikra, 1952.

 

1956

A túlzott centralizáció és az anyagi érdekeltség egyes problémái a könnyűiparban szerzett tapasztalatok alapján. Kandidátusi disszertáció. (A Few Problems of Overcentralization and Material Incentive Relying on Experiences Gained in the Light Industry. Candidate's Thesis.) Mimeographed. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1956.

 

1959

A nyereségérdekeltség matematikai vizsgálata. (The Mathematical Analysis of Profit Incentives.) Mimeographed. Co-author: Tamás Lipták. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959.

 

1960

Számítás a papíripar optimális termelési programjának meghatározására. (Calculations for the Determination of Optimal Production Program of the Paper Industry.) Mimeographed. Co-author: Tamás Lipták. Budapest: Könnyűipari Minisztérium, 1960.
A pamutszövőipar optimális beruházási programjának meghatározása. Első beszámoló: A Goldberger-gyári kísérleti programozás tapasztalatai. (Determination of the Optimal Invesment Plan of the Cotton Industry. First Report. Experiences of the Experimental Programming in the Goldberger Factory.) Mimeographed. With contributions by János Pécsi and Zoltán Marcsányi. Budapest: Textilipari Kutatási Intézet, 1960.
A pamutszövőipar optimális beruházási programjának meghatározása. Második beszámoló. Az iparági programozás eredményei. (The Determination of the Optimal Investment Plan of the Cotton Industry. Second Report. The Results of the Programming of the Industry.) Mimeographed. Co-authors: Ferenc Kotányi, Zoltán Papp, János Pécsi, László Szabó and Péter Wellisch. Budapest: Textilipari Kutatási Intézet, 1960.
Operációkutatás: Ismertetés Churchman—Ackoff—Arnoff könyvéről. (Operation Research: Review of Churchman—Ackoff—Arnoff's Book.) Mimeographed. Co-author: András Bródy. Budapest: KSH Könyvtára, Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet, 1960.

 

1961

A magyar aluminiumipar optimális távlati tervére vonatkozó kutatásról. Első beszámoló. (On the Research of the Optimal Long-Term Plan of the Aluminium Industry. First Report.) Mimeographed. Co-authors: Béla Martos, András Nagy, László Horváth, István Jeszenszky, Péter Lándosi and Károly Csébfalvy. Budapest: MTA Számítástechnikai Központ, 1961.
Lineáris programozási modell a magyar aluminiumipar távlati tervezéséhez (Linear Programming Model for the Long-Term Planning of the Hungarian Aluminium Industry), co-authors: Béla Martos and András Nagy. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, Dec. 1961, No. 7, pp. 53-74.

 

1963

Kétszintű tervezés. (Two-Level Planning.) (First variant.) Mimeographed. Co-author: Tamás Lipták. Budapest: MTA Számítástechnikai Központ, 1962. In English: 1963, in Polish: 1963, in German: 1964.
Kétszintű tervezés. (Two-Level Planning.) (Second variant.) Mimeographed. Co-author: Tamás Lipták. Budapest: MTA Számítástechnikai Központ, 1962. In English: 1963, in Polish: 1963, in German: 1964.
Útmutató a központi szektormodellek végleges megszerkesztéséhez (Instructions for the Final Formulation of Central Sector Models.) Mimeographed. Co-author: J. Andrea Deák, Tamás Lipták, András Nagy and Judit Rimler. Népgazdasági Programozás Tájékoztatói, 1963, No. 1, MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal.
A műszálipari fejlesztés új dinamikus programozási modelljének vázlata. (The Draft of the New Dynamic Programming Model of the Development in Synthetic Fibre Industry.) Mimeographed. Budapest: NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet, 1963.
A magyar műszálgyártás fejlesztésének matematikai programozása. Zárójelentés. (Mathematical Programming of the Development of the Hungarian Synthetic Fibre Industry. Final Report.) Mimeographed. Co-authors: Tamás Frey, Márton Tardos and Ferenc Verden. Budapest: MTA Számítástechnikai Központ, 1963.

 

1965

Az első nyolc szektorszintű alapszámítás ismertetése és elemzése. (Review and Analysis of the First Eight Sector-Level Basic Calculations.) Miemographed. Co-authors: Judit Rimler and Gusztáv Báger. With contributions by Marian Holló and Vera Vizler. Népgazdasági Programozás Tájékoztatói, 1965, No. 13, MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal.

 

1966

Második jelentés az összevont népgazdasági programozásról.(Second Report on the Aggregate Economy-Wide Programming.) Mimeographed. Co-author: Zsuzsa Ujlaki. Budapest: Országos Tervhivatal, 1966.
Jelentés az összevont népgazdasági programozás első számításáról. Függelék. (Report on the First Computation of Aggregate Economy-Wide Programming.) Mimeographed. Co-author: Zsuzsa Ujlaki. Budapest: Országos Tervhivatal, 1966.

 

1967

A Dantzig-Wolfe dekompozíciós eljárás közgazdasági értelmezése és alkalmazásának problémái. (The Economic Interpretation of Dantzig-Wolfe's Decomposition and the Problems of Its Application.) Mimeographed. Népgazdasági Programozás Tájékoztatói, 1965, No. 11, MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal. In German: 1967.
A népgazdasági szintű számítások alapmodellje. (Basic Model of National Economy-Level Calculations.) Mimeographed. With the Contributions by Anna Jónás and Gusztáv Báger. Népgazdasági Programozás Tájékoztatói, 1966, No. 16, MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal. In German: 1967.
Közelítő eljárás kétszintű tervezéshez. (Approximative Methods for Two-Level Planning.) Mimeographed. Népgazdasági Programozás Tájékoztatói, 1966, No. 17, MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal. In German: 1967.
A gazdaság működésének szimulációs modelljei. (The Simulation Models of Economy.) Mimeographed. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, KSH Információfeldolgozási Laboratórium, 1966. In German: 1967.
Anti-Equilibrium. Esszé a gazdasági mechanizmus elméleteiről és a kutatás feladatairól Vitaanyag. First draft in Hungarian. Mimeographed. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1967.
A többszintű népgazdasági programozás modelljéről. Mimeograph. MTA Közgazdaságtudományi Inétezt, 1967. november.

 

1968

A népgazdasági szintű számítások értékelése, I-II. Evaluation of Calculations on the National Economy Level, I-II.) Mimeographed. Népgazdasági Programozás Tájékoztatói, 1968, No. 29, MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal.

 

1969

Programozási számítások alapján becsült makrofüggvények. (Macrofunctions Computed on the Basis of Programming Calculations.) Mimeographed. Budapest: Országos Tervhivatal, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1969.

 

1972

Tervszondázás. (Plan Sounding.) Mimeographed. Co-authors: Zsuzsa Dániel, Anna Jónás and Béla Martos. Budapest: Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézete, 1972.

 

1974

Az adaptáció csikorgó gépezete. (The Creaking Mechanism of Adaptation.) Mimeographed. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1974.

 

1976

A gazdasági szabályozás néhány modellje. (Models of economic planning.) Mimeographed. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1976.

 

1983

Az állami vállalatok jövedelmének redisztribuciója. Első beszámoló. (Redistribution of the Income of State-Owned Firms. First Report.) Mimeographed. Co-authors: Ágnes Matits and Anna Ferge. Budapest: Ipari Minisztérium, 1983.

 

1986

Adók és támogatások. Az állami vállalatok nyereségének újraelosztása. Kutatási zárótanulmány. (Taxes and Subsidies. Redistribution of the Profit of State-Owned Firms. The Final Report of the Research.) Mimeographed. Co-author: Ágnes Matits. Budapest: Ipari Minisztérium, 1986.

 

1997

Válogatás Kornai János műveiből. (Selection of works by Janos Kornai.) Mimeographed. A Rajk László Szakkollégium Neumann János Díjának 1997. évi kitüntetettje tiszteletére. Szakkollégiumi füzetek 31., 1997.

 

1999

Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámló “Az állam és polgárai II” címû kutatás adatfelvétele alapján. (Tax awareness, fiscal illusions and opinions about the health care reform. Report based on “The citizen and the state II” survey.) Research leaders: János Kornai and István György Tóth. Eds: Béla Janky and István György Tóth. Mimeographed. Budapest: TÁRKI. June, 1999.
Hálapénz a magyar egészségügyben. Co-authored with Róbert Iván Gál and Géza Bognár. Budapest: TÁRKI. November, 1999.