Header image

 

 

 

COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS

 

 

9. LONG INTERVIEWS PUBLISHED IN HUNGARIAN, MAINLY IN JOURNALS

 

1981


9.1      "Közgazdaságtudomány és pszichológia" (Economics and Psychology), An interview on the 'Economics of shortage', made by Tibor Engländer and László Halász. Pszichológia, 198l, Vol. 1, No. 3, pp. 431-443.
Republished in Hungarian: 1986.
Translations:  In English: 1981, in Japanese: 1983, 1984, in Polish: 1983, in Chinese: 1986.

 

1986

"Közgazdaságtudomány és pszichológia" (Economics and Psychology), An interview on the 'Economics of shortage', made by Tibor Engländer and László Halász. In: Tükörben a pszichológia. Tudományközi beszélgetések a pszichológiáról. Ed.: László Halász. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1986, pp. 66-80. Original: 9.1 in Hungarian, 1981.

 

1989

9.2                „Vélemények Nagy Imréről” (Opinions on Imre Nagy), Új Tükör, May 28, 1989, Vol. 26, No. 22, p. 20.

 

1990

9.3       "Beszélgetés Kornai Jánossal a gazdasági átmenetről" (An Interview with János Kornai on the Economic Transition, made by Pál Réti), Külgazdaság, 1990, Vol. 34, No. 3, pp. 4-16.
9.4      "Műtét előtt" (Before a Surgery), an interview with János Kornai by Katalin Bossányi. Mozgó Világ, Apr. 1990, Vol. 16, No. 4, pp. 6-15.
Translation:  In English: 1990.

 

1992

9.5      "Hogyan lesz valaki professzor a Harvard Egyetemen? Beszélgetés Kornai Jánossal", (How Do Someone Become a Professor of Harvard University. An Interview with János Kornai made by Pál Benedek.) Magyar Tudomány, Oct. 1992, Vol. 37, No. 10, pp. 1248-1253.

 

1994

9.6      "A megvalósult szocializmusról — távolodóban. Farkas Zoltán interjúja." (On Existing Socialism—In Moving Away. An Interview by Zoltán Farkas), Világosság, 1994, Vol. 35, No. 1, pp. 10-21.

 

1995

9.7      "Meredek út. Beszélgetés Kornai Jánossal. Szabó László Zsolt interjúja" (A Steep Road: A Conversation with János Kornai. An Interview by László Szabó Zsolt). Kritika, 1995, No. 6, pp. 3-6.
Translation:  In English: 1995.
9.8      "Beszélgetés Kornai Jánossal a szociális kérdésről. Kérdezi: Laki Mihály" (On the Social Issue—A Conversation with János Kornai, an interview by Mihály Laki), Holmi, 1995, Vol. 7, No. 12, pp. 1758-1777.
Translations:  In English: 1996, 1997, in Slovak, 1998, in Polish, 1998, in Czech, 2000.

 

1996

9.9      Beszélgetés Kornai Jánossal. Látószögek. Interjúkötet a Rajk László Szakkollégium megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Budapest, 1996. pp. 63-71.

 

1997

9.10    "A kormányok sosem hihetik: nyugodtan alhatnak. Beszélgetés Kornai Jánossal a kapitalizmus jó és rossz arcáról, az állami szerepvállalásról, az egészségügyi reformról" (Interview with János Kornai about the faces of capitalism, the role of the state and the reform of health system). Népszabadság, December 24, 1997, p. 14-15. Reprint in Gazdaság, 1998, Vol. 4. No. 1. pp. 62-69.

 

1998

"A kormányok sosem hihetik: nyugodtan alhatnak. Beszélgetés Kornai Jánossal a kapitalizmus jó és rossz arcáról, az állami szerepvállalásról, az egészségügyi reformról" (Interview with János Kornai about the faces of capitalism, the role of the state and the reform of health system). Gazdaság, 1998. Vol. 31. No. 1. pp. 62-69. Original in 9.10 in Hungarian.

 

1999

"Olivier Blanchard: Interjú Kornai Jánossal." Közgazdasági Szemle, 1999. Vol. 46. No. 3. pp. 201-212. Original: in Macroeconomic Dynamics.

 

2003

9.11    "A fő cél a tartós növekedés." Blahó Miklós interjúja. Népszabadság, January 25, 2003, Vol. 61, No. 21. pp. 23, 27.

 

2006

9.12    "A tudomány és a politika mezsgyéjén." Varga Zsuzsa interjúja. Pályakép-tár, CompLex interjúk, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006. pp. 82-85.
9.13    "Egy délután Kornaival. Beszélgetés A gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben" KTI könyvek 7. Ed.: Laki Mihály, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2006.
9.14    "A közgazdaságtan erejével" Kornai és 1956, Simon Ernő interjúja. Figyelő, 2006, October 19-25. No. 42. pp.40-45.

 

2007

9.15    "Kornai János" Bojár Iván András interjúja. Prima Primissima évkönyv, 2003-2007. Ed.:Dr Takács Ildikó, Fábry Klára, Szuba Jolanta, Hitseker Mária. Prima Primissima Alapítvány, Kossuth Kiadó, Budapest, 2007, pp. 212-215.

 

2010

Interjú Kornai Jánossal. Készítette Ma Guocsuan. (Interview with János Kornai. By Ma Gouchan.) http://www.kornai-janos.hu/Kornai Caijing-interju 2010.pdf. Original 10.23 in Chinese 2010.

 

2013

9.16    A television interview with János Kornai by Sándor Friderikusz, December 3-4, 2013, ATV, Budapest, in Hungarian. Published in two parts: “Kornai János: Az állam-leviatán” (“János Kornai : The state leviathan.”) http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/346504_az_allam_leviatan_friderikusz_sandor_interjuja_i. “Kornai János: A nem létező harmadik út” (János Kornai: The non-existent third road.”) http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/346734_kornai_janos_a_nem_letezo_harmadik_ut_friderikusz , December 16-17, 2013.

 

2014

9.17    “A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt. ” Kornai Jánossal Tardos Károly beszélget. (”The wheel of history ran faster than my pen could write.” An interview with János Kornai by Károly Tardos.) Holmi, vol. 26/1, January 2014, pp. 84-106, and February 2014, pp. 195-212.
Republished in Hungarian 2015.

9.18    “Az ember akkor is felelősséggel tartozik a tetteiért, ha rendkívül nehéz nyomás nehezedik rá.” László Ágnes interjúja Kornai Jánossal a Hazám-díj kapcsán. (“One is responsible for their acts also under great pressure.” Ágnes László interviews János Kornai, related to his ‘My country’ award.) In Hungarian. In: László Ágnes (ed.): Értékteremtők (Value creators). Budapest: Kossuth Kiadó, 2014, pp. 102-123.

 

2015
9.19    “A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt. ” Kornai Jánossal Tardos Károly beszélget. (”The wheel of history ran faster than my pen could write.” An interview with János Kornai by Károly Tardos), in Hungarian, 2015. Köz-gazdaság, vol. 10/1, April 2015, pp. 7-50. Original 9.17 in Hungarian, 2014.

9.20     “Hajlamok és mellékhatások: Kornai János Piketty nézeteiről és a kapitalizmusról”. Interjú Farkas Zoltánnal. (“Tendencies and side effects: János Kornai on Piketty’s ideas and on capitalism.” Interview with Zoltán Farkas), in Hungarian, 2015. Heti Világgazdaság, 2015/43, October 24, pp. 64-68.

 

2016

9.21 “Sebezhető demokráciák: Kornai János a kapitalizmusról és az autokráciáról” Interjú Farkas Zoltánnal. (“Vulnerable democracies: János Kornai on capitalism and autocracy” Interview with Zoltán Farkas), in Hungarian, 2016. Heti Világgazdaság, 2016/41, October 13, pp. 10-13.
Translations: in Polish, 2017, in English, 2016 twice, in Japanese, 2017.

 

2017

9.22   “Van, amikor besűrűsödik az idő: Interjú Kornai János akadémikussal” (“Sometimes the times become thicker: An interview with János Kornai”), conducted by Béla Velancsics. In Hungarian, September 3, 2017. Available online, on the site of the Hungarian Academy of Sciences: http://mta.hu/mta_hirei/van-amikor-besurusodik-az-ido-interju-kornai-janos-akademikussal-107928

9.23     “Hatalmi piramis épül ki, tetején a legfőbb vezetővel” Interjú Farkas Zoltánnal. (“A power hierarchy is in formation, with a supreme leader on top” Interview with Zoltán Farkas), in Hungarian, 2017. Heti Világgazdaság, 2017/45, November 9, pp. 6-10.

 

2018

9.24     "Hatásvizsgálatok: A tudomány elleni támadásról, kínai veszélyről, egyszemélyű hatalmakról." Interjú Farkas Zoltánnal. (“Impact assessment: On the attack against the academia, the Chinese danger, single-man powers.” Interview with Zoltán Farkas), in Hungarian, 2018. Heti Világgazdaság, 2018/51, December 20, pp. 34-37. The online version was published with the title "Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás" (“We can declare that resistence does exist”), on December 27, 2018: https://hvg.hu/gazdasag/201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok

 

2021

9.25     "Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is." Interjú Farkas Zoltánnal. (“I expected unrealistically too much good from both capitalism and democracy-“ Interview with Zoltán FArkas), in Hungarian, 2021. Heti Világgazdaság, March 25. Online: https://hvg.hu/360/202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek