Header image
 

Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról

Magyar kiadás

Orosz kiadás

Vietnámi kiadás

KORNAI JÁNOS

Gondolatok a kapitalizmusról

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011

 

Tartalomjegyzék (contents)

Recenziók (reviews)

Kapható (where to buy)

Már ebook-ként is!

Szórólap (leaflet)

 

A kötetben olvasható négy tanulmány a kapitalizmus számos fontos és időszerű kérdésével foglalkozik: a piac működési formáival, a túlkereslet és túlkínálat, a hiány és többlet jelenségeivel, a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel, a jövedelemelosztással és a társadalmi szolidaritással. Noha a témák sokfelé ágaznak el, a kötet írásait szorosan összekapcsolja a közös megközelítés és a tudományfilozófia, amely Kornai János eddigi munkásságát is jellemezte. A szerző újra és újra visszatér a szocialista és a kapitalista rendszer összehasonlítására, kidomborítja a kapitalizmus kedvező tulajdonságait, ám szembenéz annak visszásságaival is. A szerző azzal a céllal írta meg ezt a művet, hogy a kapitalista rendszer és a közgazdaságtan problémáinak kritikus újragondolására késztesse az olvasót.

 

 

 

 

 

ЯНОШ КОРНАИ

Размышления о капитализме

Москва: Издательство Института Гайдара, 2012

 

Издательство Института Гайдара (publisher)

Coдержание (contents)

Предисловие к русскому изданию (Preface)

 

В своей последней книге известный венгерский экономист и критик социалистической экономики - Янош Корнаи - делится с читателями мыслями о характере современного капитализма. В книгу вошли четыре эссе о различных аспектах и проблемах современного капитализма: формах функционирования рынка, инновациях, занятости и безработице, распределении благ и общественной солидарности. Автор - хорошо знакомый с постсоциалистическими реалиями - останавливается на положительных и отрицательных сторонах капиталистической системы, обращаясь как к специалистам, так и ко всем, кто интересуется современной экономикой.

 

 

 

 

 

 

KORNAI JÁNOS

Các ý tưởng về chủ nghĩa tư bản

NXB Thời Đại, 2012

 

Contents

Preface