Header image
 

 

 

KORNAI JÁNOS

A hiány

Válogatott művek, 1. kötet

Pozsony: Kalligram Kiadó, 2011

 

Bevezetés a sorozathoz

Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez. Közgazdasági Szemle, 56. kötet, 2012 április: 426-443. oldal.
(Angolul itt. Acta Oeconomica, 62/3: 365-384)

Kapható

Előfizetés a sorozatra a kiadónál

 

Hámori Balázs cikke a sorozatról és A hiány nemzetközi hatásáról

 

A szocialista rendszerben élő ember fogyasztóként szenvedett attól, hogy sorban kellett állni élelemért, az üzletben nem találta meg a kívánt árut, és mással kényszerült helyettesíteni, éveken át kellett várakoznia, amíg rákerült a sor a lakáskiutalás vagy a telefonvonal-beszerelés várólistáján. Termelőként küszködött az anyag vagy az alkatrész hiánya által okozott visszatérő zavarokkal. Az általános, minden szektorra kiterjedő, krónikus hiánynak mélyreható következményei voltak: a vevőt kiszolgáltatta az eladónak és a bürokráciának, megfosztotta a termelést a verseny ösztönző erejétől, fékezve a technikai fejlődést. 

A hiány vezette be és alapozta meg a puha költségvetési korlát elméletét, amellyel azóta világszerte tanulmányok százai foglalkoznak.

A mű felszíni jelenségekből, a mindennapos tapasztalatból indul ki, és az okozati elemzésben egyre mélyebbre hatolva eljut a szocialista rendszer alapjaihoz. Az olvasók megértették a mű üzenetét: a hiánygazdaság megszüntetéséhez nem elegendők felemás rendszabályok, hanem a rendszer fundamentumait kell megváltoztatni.

A hiány Kornai legnagyobb hatású könyve. A magyar kiadást követve megjelent angol, francia, kínai, orosz, lengyel és cseh nyelven.

 

„A nyolcvanas évek közepén néhány lelkes ember lefordította az orosz olvasók számára szinte megszerezhetetlen angol kiadású alapművet, A hiányt. ... A magyar tudós könyve óriási hatással volt a későbbi orosz reformgondolkodók világnézetére. Mindezt úgy érte el, hogy Kornai nem fogalmazott meg fényes jelszavakat, nem dolgozott ki reformprogramokat, mindössze egyszerűen, pontosan és kétség kívül meggyőzően bemutatta a szocializmus megoldhatatlan problémáit.”Dmitrij Travin: Nagy reformátorok − Kornai János, a szocializmus sírásója. Gyelo (Szentpétervár, 2008)

„A múlt század 80-as éveit az ideológiai béklyóktól való szabadulás, a múlttól való elfordulás és az újdonságok iránti vágy jellemezte. Az emberek belefáradtak a régifajta diskurzusba, és szomjazták az új eszmei és elméleti forrásokat. Így amikor Kornai János magyar közgazdász A hiány című műve megjelent, a kínai kollégák rajongással fogadták elemzését. ... Amikor Kornai ismét Kínába látogatott, polgármesterek, egyetemi tanárok és vezetők azt mondták neki: »Az ön tanítványa vagyok.« ... Kornai egyedülálló hozzájárulása a huszadik század gazdasági gondolkodásának fejlődéséhez tagadhatatlan.” Hong, Liu: Kornai-láz. Economic Observer Online (Peking, 2009)

„... Kornai [A hiányban] úgy mutatta be a szocializmust, mint ahogy Adam Smith mutatta be a kapitalizmust... Kornai kimagaslóan eredeti ... A jól ismert »puha költségvetési korlát« fogalma jó példa arra, hogyan hatoltak be ... a szocializmusról alkotott intézményi elméletének termékei a közgazdaságtudomány más területeire.” Giacomo Corneo, a Freie Universität Berlin professzora, Journal of Economics (2007)