Header image
 

 

 

KORNAI JÁNOS

A szocialista rendszer

Válogatott művek, 2. kötet

Pozsony: Kalligram Kiadó, 2012

 

Kapható

Előfizetés a sorozatra a kiadónál

 

Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez. Közgazdasági Szemle, 56. kötet, 2012 április: 426-443. oldal.
(Angolul itt. Acta Oeconomica, 62/3: 365-384)

 

Recenzió: Rainer M. János: Húsz év múlva (Kornai János: A szocialista rendszer. Pozsony, Kalligram, 2012.) Mozgó Világ, 2012. július.

 

 

A szerző számos munkájában foglalkozott a szocializmus egyik vagy másik problémájával. A szocialista rendszer az a könyv, amelyben a szerző nem csupán összefoglalja sok évtizedes kutatásainak eredményét, de újabb dimenziókkal is gazdagítja a szocialista rendszer elemzését.

 

 

 

 

"Kornai János már hosszú ideje a kommunizmus legélesebb szemű elemzője és kritikusa. Az elmúlt évek nagy jelentőségű változásai sok feszültséget gerjesztettek. Ez a könyv, amely minden bizonnyal klasszikus lesz, élesen megvilágítja a kommunizmust -- miért is maradt fenn, végül miért bukott el, és hogyan kellene átalakulnia, illetve hogyan fog átalakulni." Lawrence H. Summers, a Harvard Egyetem professzora, a Clinton-kormány pénzügyminisztere.

"Az összehasonlító gazdasági rendszerelmélet vezetőjének könyve mesteri munka." Padma Desai, a New York-i Columbia Egyetem professzora

"A szocialista rendszer tartalmazza Kornai János elemzésének teljes szintézisét. ... Mindazok rendelkezésére áll, akik a jövőben a szocialista rendszer belső logikájának jobb megértésére törekszenek." Gérard Roland, a University of California Berkeley professzora