Header image
       In English         Magyarul
 

 

 

A KORNAI JÁNOS 90. SZÜLETÉSNAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK

"Comparative Economics and Economic Systems – The impact of János Kornai’s thoughts"

(Összehasonlító közgazdaságtan és gazdasági rendszerek -

Kornai János gondolatainak hatása)

Nemzetközi műhelykonferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, 2018 január 18.

 

A konferencia honlapja

A konferencia programja

 

Előadások

-- Olivier J. Blanchard (Peterson Institute for International Economics, co-author: Lawrence Summers, Harvard Kennedy School of Government): Rethinking Stabilization Policy. Evolution or revolution? -- szöveg, videó

-- Bruno Dallago (Trentoi Egyetem): The system paradigm and the European monetary union

-- Grzegorz W. Kolodko (TIGER, Kozminski Egyetem, Lengyelország): Socialism or capitalism? Tertium Datur

-- Gerard Roland (UC Berkeley): Thinking Capitalism with Janos Kornai -- szöveg, videó

-- Kornai János zárszavának videófelvétele

 

Fotók

-- Olivier Blanchard és Kornai János

-- Farkas Beáta és Bruno Dallago

-- Rosta Miklós és Lovász László

-- Kornai János és Gerard Roland

-- Győrffy Dóra Gerard Roland előadására reagál

-- Grzegorz Kolodko és Kornai János

-- Gerard Roland, Bruno Dallago és Grzegorz Kolodko