Header image
 
       In English  Magyarul
 
 

 

OKTATÁS A CORVINUS EGYETEMEN

 

 

2012/2013-as tanév:

A modern kapitalizmus összehasonlító elemzése kutatószeminárium


Vezette: Kornai János, a kurzus vezetésében segítette Rosta Miklós tanársegéd.

A kutatószeminárium azokkal a kérdésekkel foglalkozott, amelyekről Kornai János professzor a 2011/2012-es tanév első félévében előadássorozatot tartott „Gondolatok a kapitalizmusról” címmel.

Kornai János természetesen vitathatónak tartja egész életművének, és ezen belül legutóbbi könyvének valamennyi állítását. Viszont erre a kutatószemináriumra azokat a hallgatókat hívta meg, akik rokonszenveztek a munkáiban kifejtett gondolatokkal és megközelítéssel, nem kizárva, sőt, elvárva munkáinak konstruktív bírálatát az összejöveteleken.

A kurzus célja publikálható minőségű tanulmányok létrehozása volt. A szeminárium valamennyi résztvevőjének egy-egy folyóirat terjedelmű tanulmányt kellett írnia. A szemináriumon résztvevő hallgatók kezdeményezték a téma kiválasztását, egyrészt lehetőleg olyan tárgykörben, amellyel egyébként is foglalkoztak, (pl. közvetlenül kapcsolódott a mesterfokozat vagy a doktori fokozat elnyerésére írandó disszertáció témájához) másrészt szervesen kapcsolódnia kellett a Gondolatok a kapitalizmusról című könyvben és a 2011-es előadássorozatban tárgyalt kérdésekhez. A témát véglegesen a szemináriumvezető, Kornai professzor hagyta jóvá.

Kornai professzor kis létszámú csoportot szervezett, amelynek vitáiban mindenki szóhoz juthatott. A kurzus előtt minden érdeklődővel személyesen megismerkedett, elbeszélgetett kutatási terveikről és a kurzus során tervezett tanulmányuk témájáról. Elsősorban mesterképzésben és doktori képzésben részt vevő hallgatóra számított, közülük is főleg azokra, akik részt vettek a 2011-es kurzuson, és ott kiváló minősítésű esszét írtak. (Természetesen nemcsak ezen a módon lehetett bekerülni a kurzusrésztvevők közé.)

A tanulmányt a szerző két héttel az ő írásának szentelt óra előtt írásban beadta, majd a szeminárium összejövetelén élőszóban, 30 percben is előadta, melyet részletes vita követett. A szerzők Kornai professzor, Rosta Miklós, az adott tanulmány bírálatára felkért másik hallgató, ún. ’referens’ és a többi kurzusrésztvevő megjegyzései és a vita alapján írták meg a tanulmány javított változatát.

A kurzuson a következő hallgatók tartottak előadást: Bakonyi Zoltán, Bakó Tibor, Branyiczki Réka, Csehó Julianna, Felsmann Balázs, Kelemen Zoltán, Kerényi Ádám, Rékasi Eszter, Rippel Géza, Rózsavölgyi Márton, Sárvári Balázs, Simon László.

A kurzust bevezető Tájékoztató itt olvasható.