Header image
 

 

Download.pdf

MAGYARUL MEGJELENT MŰVEK VÁLOGATOTT LISTÁJA

 

KÖNYVEK

 

A puha költségvetési korlát. Pozsony [Bratislava] - Budapest: Kalligram, 2014.

Központosítás és piaci reform. Pozsony [Bratislava] - Budapest: Kalligram, 2013.

Gondolatok a kapitalizmusról. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011.

Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.

A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz. Budapest: Osiris Kiadó, 2005.   

Egyéni választás és szolidaritás. Az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet-Európában. Társszerző: Karen Eggleston. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2004.   

Az egészségügy reformjáról. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998.   

Vergődés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996.   

Útkeresés. Budapest: Századvég Kiadó, 1993.   

A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Budapest: HVG Kiadó, 1993.  Újra: Pozsony/Bratislava: Kalligram, 2012.

Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Budapest: HVG Kiadó, 1989.

Régi és új ellentmondások és dilemmák. Budapest: Magvető, 1989.

A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása. Társszerző: Matits Ágnes. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987.

Ellentmondások és dilemmák. Budapest: Magvető, 1983.  

Növekedés, hiány és hatékonyság. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982.  

A hiány. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980, 1982, 1989. Újra: Pozsony/Bratislava: Kalligram, 2011.

Erőltetett vagy harmonikus növekedés. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972.  

Anti-Equilibrium. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971.  

A gazdasági szerkezet matematikai tervezése. Lipták Tamás és Wellisch Péter közreműködésével. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. Második, bővített kiadás: 1973.  

A beruházások matematikai programozása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1962.

A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Első kiadás: 1957. Második kiadás, új előszóval: 1990.

 

 

 

SZERKESZTETT KÖTETEK

 

Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A társadalmi bizalom megteremtése a poszszocialista átmenet időszakában. Szerk.: Kornai János, Bo Rothstein és Susan Rose-Ackerman. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. (A Collegium Budapest Honesty & Trust projektjének kötete.)

Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A bizalmat érdemlő állam építése a posztszocialista átmenet időszakában. Szerk.: Kornai János és Susan Rose-Ackerman. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. (A Collegium Budapest Honesty & Trust projektjének kötete.)

Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981.

Egyensúly és döntés. Szerk.: Kornai János. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979.

 

 

TANULMÁNYOK

 

Bevezetés a Központosítás és piaci reform című kötethez” 2013. Közgazdasági Szemle, vol. 60/3: pp. 253-281.

Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez” 2012. Közgazdasági Szemle, vol. 56/4: 426-443.

Központosítás és kapitalista piacgazdaságNépszabadság, 2012. január 6. Hétvége, 1, 6-9. oldal.

SzámvetésNépszabadság, 2011. január 6.

"Hiánygazdaság - többletgazdaság" I-II, 2011. Közgazdasági Szemle 57/11, 12: 925-957, 1021-1044.

A közpénzek felhasználásának értékeléséről: A ’szakember’ és az értékítéletek.Mozgó Világ, 2010 november, pp. 30-38.

Hol a határ a független közgazdasági elemzés és az aktív politikai tevékenység között? A független Költségvetési Tanácsok példája.Mozgó Világ, 2010 május, pp. 3-7.

Liberté, Égalité, Fraternité: Gondolatok a szocialista rendszer összeomlását követő változásokról.Mozgó Világ, 2010 január, pp. 5-18.

Innováció és dinamizmus: Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között.” Közgazdasági Szemle, 2010 január, pp. 1-36.

"A puha költségvetési korlát szindróma és a globális pénzügyi válság"

Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével.Mozgó Világ, 2008 december, pp. 3-14.

"A puha költségvetési korlát szindrómája a kórházi szektorban.Közgazdasági Szemle, 2008 december. Vol. 55, no. 12, pp. 1037-1056.

A kutató örömei és kínlódásai.Élet és Irodalom, 2008. június 20, p. 9.

A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása.Közgazdasági Szemle 2008 május.Vol. 55, no. 5, pp. 377-394.    

"A politikai filozófia és a politikatörténet értő kutatója. Vázlat egy szellemi arcképhez" A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Szerk.: Gábor György, Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi. Pallas Kiadó Kft, Budapest, 2007, pp. 309-319.

"Kávé és tea. Hozzászólás az egészségbiztosítás reformjához" Népszabadság, 2007. október 22. Vol. 65, no. 247/2. Melléklet.

"Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására." Közgazdasági Szemle, 2007 április. Vol. 54, no. 4, pp. 303-321.

Miről érdemes, miről kell vitatkoznunk? Az egészségbiztosítási reform fő kérdései.Népszabadság, 2007. február 3, Vol. 65, no. 29. Hétvégi melléklet, pp. 6-8.    

"A társadalomtudományok elkülönüléséről és együttműködéséről" Közgazdasági Szemle, 2006 november. Vol. 53, no. 11, pp. 949-960.

"Egyensúly, növekedés és reform. I. A kiigazítás programja" Népszabadság, 2006. június 28. 64:149/2, pp. 12-13. "II. A társadalom átalakításáról" Népszabadság, 2006. június 29. 64:150/2, pp. 12-13.

"Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – siker és csalódás" Közgazdasági Szemle, 2005 december. Vol. 52, no. 12, pp. 907-936.    

"Kenneth Joseph Arrow" Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. Szerk. Bekker Zsuzsa, KJK Kerszöv, Budapest, 2005. pp. 101-115.

"Mit tanulhatnak a poszt-szocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?" Közgazdasági Szemle 2004 október. Vol. 51, no. 10, pp. 899-923.    

"A puha költségvetési korlát" Társszerzők: Eric Maskin and Gerard Roland. Közgazdasági Szemle 2004 július-augusztus. Vol. 51, no. 7-8. I. rész: pp. 608-624, II. rész: Vol. 61, no. 9, pp. 777-809.

"Néhány gondolat a közgazdaságtudomány és a szociológia kapcsolatáról." Harminc év, Mannheim-előadások, ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Budapest, 2003. pp.49-56.

"Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Gondolatok a Collegium Budapest 'Honesty and Trust' kutatásának alapján." Beszélő, 2003 június. Vol. 8, no. 6. pp. 20-29.

"Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát" In Cselekvéselmélet és társadalomkutatás, In memoriam Csontos László. Szerk. Gál Róbert Iván és Szántó Zoltán. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2003, pp. 240-253.

"Scitovsky Tibor (1910-2002)" Közgazdasági Szemle. 2002 július-augusztus. Vol. 49, no. 7-8, pp.553-556.

"Hatalom.” Magyarország 1944-1956 CD-ROM. Budapest: 1956-os Kutatási és Könyvkiadó Kht., 2001.

"Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai?" Társszerző: John McHale. Közgazdasági Szemle. 2001 július-augusztus. Vol. 48, no. 7-8, pp. 555-580.

"Tíz évvel a Röpirat angol kiadásának megjelenése után. A szerző önértékelése." Közgazdasági Szemle, 2000 szeptember. Vol. 47, no. 9, pp. 647-661.    

"Hálapénz a magyar egészségügyben." Társszerzők: Gál Róbert Iván és Bognár Géza. Közgazdasági Szemle. 2000 március. Vol. 47, no.4, pp. 293–320.    

"A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban." Közgazdasági Szemle, 2000 január. Vol. 47. no.1 pp. 1-22.

"A rendszerparadigma." Közgazdasági Szemle, 1999 július-augusztus. Vol. 46. no. 7-8, pp. 585-599.   

"Megjegyzések a mérsékelten gyors dezinfláció kérdéseihez" In: Mérsékelt infláció. Az átalakuló gazdaságok tapasztalatai. Szerk.: Carlo Cottarelli and Szapáry György. Budapest, Magyar Nemzeti Bank, 1998, pp. 176-178.

"Érzések és gondolatok Losonczi Ágnesről.” Kultúra és Közösség. 1998. Vol. 3, no. 2. pp. 7-8.    

"Ajánlások a magyarországi egészségügyi reformhoz" Kritika, 1998, no. 10, pp. 2-9.    

"Lipták Tamás halálára" Közgazdasági Szemle, 1998 júl.-aug. Vol. 45. no. 7-8. pp. 771-772.    

"Scitovsky Tibor: Egy "büszke magyar" emlékiratai" Közgazdasági Szemle, 1997 december. Vol. 44, no. 12. pp. 1108-1110.

"Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát". Közgazdasági Szemle, 1997 november. Vol. 44, no. 11, pp. 940-953.    

"Mit jelent és mit nem jelent a rendszerváltás". Kritika, 1997, no. 8, pp. 2-8.

"Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Egy kérdőíves felmérés tanulságai" Társszerzők: Csontos László és Tóth István György. Századvég, 1996 ősz. Vol. 1, no. 2, pp. 3–28.

"Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszer reformja: egy empirikus vizsgálat első eredményei.” Társszerzők: Csontos László és Tóth István György. In: Társadalmi Riport, 1996. Szerk.: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás és Vukovich György. Budapest: tárki, 1996, pp. 238-271.

"Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról.Közgazdasági Szemle, 1996 július-augusztus. Vol. 43, no. 7-8, pp. 585-613.    

"Nagy András 70 éves. Barátom, Nagy András.” Közgazdasági Szemle, 1996 március. Vol. 43, no. 3, pp. 266-269.

"Az állampolgár és az állam: A jóléti rendszer reformja, Mozgó Világ. 1996 február. Vol. 22, no. 2, pp. 33-45.

"A privatizációs bevételről.” Gazdaság, 1996 tavasz. Vol. 5 (29), no. 1, pp. 105-108. Első megjelenés: Magyar Hírlap, 1996. jan. 11.

"Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben.” Közgazdasági Szemle, 1995 december. Vol. 42, no. 12, I. rész: pp. 1097-1117 és 1996, január. Vol. 43, no. 1, II. rész: pp. 1-29.

"Az EU bővítése keletről nézve.” Európa Fórum, 1995 december. Vol. 5, no. 4, pp. 3-14.

"A magyar gazdaságpolitika dilemmái.Közgazdasági Szemle, 1995 július-augusztus. Vol. 42, no. 7-8, pp. 633-649.

"A legfontosabb: A tartós növekedés. A makrogazdasági feszültségekről és a kormány gazdaságpolitikájáról.” Gazdaság, 1994. Vol. 3, (27), no. 2, pp. 17-45.

"A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlődés vizsgálata.” Közgazdasági Szemle, 1994 július-augusztus. Vol. 41, no. 7-8, pp. 569-605.

"Péter György, a reformközgazdász" In Egy reformközgazdász emlékére: Péter György, 1903-1969. Szerk.: Árvay János és Hegedűs B. András. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó és T-Twins Kiadó, 1994, pp. 75-89.

"Gazdaságpolitika és etika.” Magyar Tudomány, 1993. Vol. 38, no. 9, pp. 1041-1046.

"Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlődés példáján.” Közgazdasági Szemle, 1993 július-augusztus. Vol. 40, no. 7-8, pp. 569-599.

"A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben.” Közgazdasági Szemle, 1993 május. Vol. 40. no. 5, pp. 382-395.

"Visszaesés, veszteglés vagy fellendülés.” Gazdaság, 1993 tavasz. Vol. 2 (26), no. 1, pp. 67-78.

"A posztszocialista átmenet: általános áttekintés.” Európa Fórum, 1992. Vol. 2, no. 3, pp. 3-16.

"Az eretnekség történelmi hivatása. Péter György, a reformközgazdász.” Mozgó Világ, 1992 szeptember. Vol. 18, no. 9, pp. 43-49.

"Még egyszer a piaci szocializmusról.” Közgazdasági Szemle,. 1992 szeptember. Vol. 39, no. 9, pp. 773-796.

"Gondolatok a magyar közgazdasági kutatás és felsőoktatás helyzetéről és feladatairól.” Magyar Tudomány, 1992 augusztus. Vol. 37, no. 8, pp. 935-944.

"A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról.” Közgazdasági Szemle, 1992 június. Vol. 39, no. 6, pp. 489-512.

"A privatizáció elvei Kelet-Európában.” Közgazdasági Szemle, 1991 november. Vol. 38, no. 11, pp. 1021-1040.

"Hozzászólás David Lipton és Jeffrey Sachs előadásához.” Mozgó Világ, 1990 augusztus. Vol. 16, no. 8, pp. 115-117.

"Emléksorok Erdős Péterről.” Közgazdasági Szemle, 1990 okt. Vol. 37, no. 10, pp. 1105-1106.    "Kiegészítések a 'Röpirathoz'.” Közgazdasági Szemle, 1990 július-augusztus. Vol. 37, no. 7-8, pp. 769-793.

"A tulajdonformák és a koordinációs mechanizmusok affinitása.” Valóság, 1990 január. Vol. 33, no. 1, pp. 1-15.

"A tudományos kutató, a tanácsadó és a politikus felelősségéről. Előszó 'A hiány' szovjet kiadásához.” Valóság, 1988 december. Vol. 31, no. 12, pp. 37-41.

"Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja.” Valóság, 1988 május. Vol. 36, no. 5, pp. 1-24.

"A magyar reformfolyamat: víziók, remények és a valóság, I-II.rész.” Gazdaság, 1987. Vol. 21, no. 2, pp. 5-46, no. 3, pp. 5-40.

"A puha költségvetési korlátról. Válasz Stanislaw Gomulkának.” Közgazdasági Szemle, 1987 július-augusztus. Vol. 34, no. 7-8, pp. 881-887.

"A puha költségvetési korlát.” Tervgazdasági Fórum, 1986. Vol. 2, no. 3, pp. 1-18.   

"A kínai gazdasági reform.” Társszerző: Dániel Zsuzsa. Valóság, 1986 április. Vol. 29, no. 4, pp. 77-89.   

"Játékszabályok és társadalmi realitások.” in: Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor 'szocialista vállalkozási szektor' javaslatáról. Szerk.: Siklaky István. Budapest: Magvető, 1985, pp. 311-322.

"A hiány magyarázó elméletéről. Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez.” Közgazdasági Szemle, 1985 február. Vol. 32, no. 2, pp. 179-192.

"Megjegyzések a magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéhez és kilátásaihoz.” in: Tanulmányok gazdaságunk helyzetéről és fejlődésünk problémáiról. Szerk.: Hoch Róbert és Major Iván. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1984, pp. 33-77.

"A paternalizmus fokozatai" In: A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Szőnyei Tibor. Budapest: Kossuth Kiadó, 1983, pp. 544-555.

"Beruházás, hatékonyság és hiány: egy makronövekedési modell.” Társszerző: Simonovits András. Szigma, 1983. Vol. 13, no. 4, pp. 259-278.

"A költségvetési korlát puhaságáról — vállalati adatok alapján.” Társszerző: Matits Ágnes. Gazdaság, 1983. Vol. 17, no. 4, pp. 7-30.

"Paternalizmus, vevők piaca, eladók piaca.” Társszerző: Jörgen W. Weibull. Szigma, 1983. Vol. 16, no. 3, pp. 169-184.

"Bürokratikus és piaci koordináció.” Közgazdasági Szemle, 1983 szeptember. Vol. 30, no. 9, pp. 1025-1038.

"A nemzetek egészsége.” Valóság, 1983 január. Vol. 26, no. 1, pp. 1-12.

"Egy makronövekedési modell matematikai tulajdonságairól.” Társszerző: Simonovits András. Szigma, 1982. Vol. 15, no. 3, pp. 133-147.

"A magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéről és kilátásairól.” Gazdaság, 1982. Vol. 16, no. 3, pp. 5-35.

"Az egyensúly mint közgazdasági kategória.” Magyar Tudomány, 1982 augusztus-szeptember. Vol. 27, no. 8-9, pp. 598-621.

"A hiány újratermelése a magyar autópiacon.” Társszerző: Kapitány Zsuzsa és Szabó Judit. Közgazdasági Szemle, 1982 március. Vol. 29, no. 3, pp. 300-324.

"A szocialista gazdaság leíró-magyarázó elméleti modelljei. Egy kutatási irányzat áttekintése.” Szigma, 1982. Vol. 15, no. 1-2, pp. 1-14.

"Normál pályáról vezényelt készletjelzéses modell.” Társszerző: Simonovits András. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 205-224.

"Rendelés-jelzéses szabályozás.” Társszerző: Simonovits András. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla.Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 243-253.

"Norma szerinti szabályozás.” in: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 103-115.

"Vegetatív szabályozás: Az első lépés.” Társszerző: Martos Béla. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 51-72.

"Bevezetés: A kutatás elméleti háttere.” Társszerző: Martos Béla. In: Szabályozás árjelzések nélkül. Szerk.: Kornai János és Martos Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, pp. 17-50.

"Bródy András: Ciklus és szabályozás. Kísérlet a klasszikus piac- és cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására.” Könyvismertetés. Társszerző: Simonovits András. Közgazdasági Szemle, 1981 január. Vol. 28, no. 1, pp. 115-120.

"A vitatkozás etikájáról.” Valóság, 1980 szeptember. Vol. 23, no. 9, pp. 107-108.

"A matematikai-közgazdaságtani kutatásokról.” Magyar Tudomány, 1980 augusztus-szeptember. Vol. 25, no. 8-9, pp. 587-596.

"Hatékonyság és szocialista erkölcs.” Valóság, 1980 május. Vol. 23, no. 5, pp. 13-21.

"Kemény és puha költségvetési korlát.” Gazdaság, 1980. Vol. 14, no. 4, pp. 5-19.

"Bevezető.” in: Egyensúly és döntés. (K. J. Arrow válogatott művei). Szerk.: Kornai János. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979, pp. 7-17.

"Leif Johansen: Előadások a makroökonómiai tervezésről, I. kötet: Általános nézőpontok" Könyvismertetés. Közgazdasági Szemle, 1978 november. Vol. 25, no. 11, pp. 1391-1393.

"A hiány újratermelése.” Közgazdasági Szemle, 1978 szeptember. Vol. 25, no. 9, pp. 1034-1050.

"A piac normál állapota hiánygazdaságban: egy sorbanállási modell.” Társszerző: Jörgen W. Weibull. Szigma, 1978. Vol. 11, no. 1-2, pp. 1-32.

"A gazdasági viselkedés normái és a norma szerinti szabályozás.” Közgazdasági Szemle, 1976 január. Vol. 23, no. 1, pp. 1-14.    

"A hiány méréséről.” Statisztikai Szemle, 1975 december. Vol. 53, no. 12, pp. 1208-1228.

"A vevő reakciója áruhiány esetén.” Kereskedelmi Szemle, 1975 október. Vol. 16, no. 10, pp. 4-11.

"Rendelés jelzésen alapuló szabályozás egy Neumann gazdaságban.” Társszerző: Simonovits András. Szigma, 1975. Vol. 8, no. 4, pp. 281-289.   

"Neumann-gazdaságok szabályozási problémái.” Társszerző: Simonovits András. Szigma, 1975. Vol. 8, no. 2-3, pp. 81-99.   

"Tervszondázás: A modellek szerkezete": Társszerző: Martos Béla. Szigma, 1973. Vol. 6, no. 1, pp. 33-61.

"Tervszondázás.” Társszerzők: Dániel Zsuzsa, Jónás Anna és Martos Béla. Közgazdasági Szemle, 1972 szeptember. Vol. 19, no. 9, pp. 1031-1050.

"Tervmodellek alapján számított makrofüggvények: elvek és módszerek.” Társszerző: Rimler Judit. Szigma, 1972. Vol. 5, no. 1, pp. 49-57.

"Gondolatok a többszintű tervezési rendszerekről.” Közgazdasági Szemle, 1971 szeptember. Vol. l8, no. 9, pp. 1047-1065.

"Nyomás és szívás a piacon.” Közgazdasági Szemle, 1971 január. Vol. l8, no. 1, pp. 41-60.

"Gazdasági rendszerek vegetatív működése.” Társszerző: Martos Béla. Szigma, 1971. Vol. 4, no. 1-2, pp. 35-50.

"Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet.” Közgazdasági Szemle, 1970 szeptember. Vol. 17, no. 9, pp. 1057-1074.

"Bródy András: Érték és újratermelés: Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására.” Könyvismertetés. Szigma, 1969. Vol. 2, no. 3, pp. 254-258.

"Közelítő eljárás lineáris programozási feladatok dekompozíciós számítására.” Szigma, 1969. Vol. 2, no. 1, pp. 27-46.

"Makroökonómiai modellek. Bevezető.” in: Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon. Szerk.: Mód Aladárné. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968, pp. 277-281.

"A tervezés matematikai módszereinek osztályozása.” in: Népgazdasági tervezés és irányítás. Szerk.: Kovács Géza, Paizs János és Zalai Ernő. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968, pp. 44-45.  

"A többszintű népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról.” Közgazdasági Szemle, 1968 február. Vol. 15, no. 2, pp. 173-190.

"A többszintű népgazdasági programozás modellje.” Közgazdasági Szemle, 1968 január. Vol. 15, no. l, pp. 54-68.

"Összevont programozási modell alkalmazása az ötéves tervezésben.” Társszerző: Ujlaki Zsuzsa. Közgazdasági Szemle, 1967 május. Vol. 14, no. 5, pp. 552-565.  

"Népgazdasági programozás.” Magyar Tudomány, 1966 szeptember. Vol. 73, no. 9, pp. 538-549.

"Bródy András: Az ágazati kapcsolatok modellje. A felhasznált absztrakciók, azok korlátai és a számítások pontossága.” Könyvismertetés. Statisztikai Szemle, 1965 július. Vol. 43, no. 7, pp. 762-763.   

"Kísérleti népgazdasági programozás a III. ötéves terv előkészítéséhez.” Közgazdasági Szemle, 1965 június. Vol. 12, no. 6, pp. 668-679.

"A matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásáról — egy iparági vizsgálat példáján.” Társszerző: Frey Tamás. Magyar Tudomány, 1964 augusztus-szeptember. Vol. 9, no. 8-9, pp. 498-511.

"A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Statisztikai vizsgálat és elszámolási elvek.” Társszerző: Wellisch Péter. Közgazdasági Szemle, 1964 január. Vol. 11, no. 1, pp. 76-91.

"A magyar műszálgyártás távlati fejlesztésének matematikai programozása.” Társszerző: Frey Tamás. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, 1963 december. No. 9, pp. 79-96.

"A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Elméleti elemzés.” Társszerző: Wellisch Péter. Közgazdasági Szemle, 1963 december. Vol. 10, no. 12, pp. 1456-1475.

"Gondolatok a műszaki fejlesztés tervezésének közgazdasági megalapozásáról.” in: VII. Országos Textilipari Gazdasági Konferencia előadásai. Budapest: Textilipari, Műszaki és Tudományos Egyesület, 1962, pp. 1-28.   

"Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminium-ipar optimális fejlesztési programjának meghatározására.” Társszerző: Martos Béla. In: Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. Szerk.: Lukács Ottó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962, pp. 193-202.

"Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására.” Társszerző: Lipták Tamás. Közgazdasági Szemle, 1962 december. Vol. 9, no. 12, pp. 1429-1443.

"Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására.” Társszerző: Lipták Tamás. MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 1962. Vol. 7, Series B, no. 4, pp. 577-621.   

"Bizonytalanság és kockázatvállalás a beruházási döntésekben.” Közgazdasági Szemle, 1961 augusztus-szeptember. Vol. 8, no. 8-9, pp. 1006-1023.

"Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminiumipar optimális fejlesztési tervének meghatározására.” Társszerző: Martos Béla. Ipargazdaság, 1961 augusztus-szeptember. Vol. 13, no. 8-9, pp. 17-22.  

"A pamutszövő iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással.” Társszerző: Frey Tamás. MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója, 1961 június. No. 6, pp. 17-22 és 53-60.

"Egy iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással.” Közgazdasági Szemle, 1961 május. Vol. 8, no. 5, pp. 570-585.

"Az automatizálás gazdaságossági kérdései.” Magyar Textiltechnika, 1961 május. Vol. 13, no. 5, pp. 214-217.

"A műszaki fejlesztés és a beruházások gazdaságossági számítása." Közgazdasági Szemle, 1960 június. Vol. 7, no. 6, pp. 670-684.

"Ösztönzés anyag- vagy munkaigényességre.” Pénzügy és Számvitel, 1960 április. Vol. 4, no. 4, pp. 128-131.

"Elgondolások a gépberuházások programozásáról, II. rész, Magyar Textiltechnika, 1960 április. Vol. 12, no. 4, pp. 148-150.

"Churchmann, C.W., Ackoff, R.L. és Arnoff, E.L.: Bevezetés az operációkutatásba.” Könyvismertetés. Statisztikai Szemle, 1960 április. Vol. 38, no. 4, pp. 428-429.

"A gépberuházások gazdaságossági számításáról.” Magyar Textiltechnika, 1960 március. Vol. 12, no. 3, pp. 108-111.

"Egyszerű eljárás az optimális papíripari program megközelítéséhez.” Papíripar, 1960 február. Vol. 4, no. 2, pp. 77-80.

"A termelékenység mérése és a választékösszetétel változásai.” Textilipari Tervgazdaság, 1960 január. Vol. 7, no. 1, pp. 3-15.

"Anyagi érdekeltség a beruházások gazdaságosságában.” Pénzügy és Számvitel, 1959 december. Vol. 3, no. 12, pp. 456-459.

"'Mennyiségi szemlélet' és 'gazdaságossági szemlélet'.” Közgazdasági Szemle, 1959 október. Vol. 6, no. 10, pp. 1083-1091.

"A költségfüggvények.” Textilipari Tervgazdaság, 1959 február. Vol. 6, no. 2, pp. 3-19.  

"Az egymást helyettesítő importanyagok forint-árarányai.” Külkereskedelem, 1958 október. Vol. 2, no. 10, pp. 5-9.

"Legyen a vállalat érdekelt a forgóeszközök reális tervezésében.” Pénzügy és Számvitel, 1958 augusztus. Vol. 2, no. 8, pp. 158-159.

"Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést?” Közgazdasági Szemle, 1958 július. Vol. 5, no. 7, pp. 720-734.

"A lengyel Gazdasági Tanács tézisei az árakról.” Pénzügy és Számvitel, 1958 április. Vol. 2, no. 4, pp. 158-159.

"A csehszlovák ipar irányításának, tervezésének és finanszírozásának nagyjelentőségű reformtervezete.” Pénzügy és Számvitel, 1958 január. Vol. 2, no. 1, pp. 36-37.  

"A reálbér és az abszolút elnyomorodás problémái. A Wirtschaftswissenschaft 1957. évi számaiból.” Közgazdasági Szemle, 1958 január. Vol. 5, no. 1, pp. 101-105.  

"Nyugat-Németország közgazdasági problémáiról.” Közgazdasági Szemle, 1956 április. Vol. 3, no. 4, pp. 470-477.

"Nagyobb önállóságot, több felelősséget a helyi szerveknek.” Pénzügyi Szemle, 1956 március-április, Vol. 3, no. 3-4, pp. 117-123.

"Wirtschaftswissenschaft című közgazdasági folyóirat 1955-ben megjelent számairól" Közgazdasági Szemle, 1955 december. Vol. 2, no. 12, pp. 1512-1519.

"Az állammonopolista tendenciák erősödése a beruházások finanszírozásában.” Pénzügyi Szemle, 1955 október. Vol. 2, no. 10, pp. 880-881.