Header image

 

 

 

ONLINE MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK MAGYARUL

 

 

E-KÖNYVEK

Az e-könyvek jegyzékében egyaránt megtalálhatók olyan online dokumentumok, amelyek minden korlátozás nélkül állnak az olvasó rendelkezésére, mind pedig olyanok, amelyekért fizetni kell, vagy egyéb feltételeknek (pl. regisztrálásnak) kell teljesülniük. A linkek egy része közvetlenül az ingyenesen rendelkezésre álló dokumentumra mutat rá, másik része pedig olyan felületre, amely az online-dokumentum letöltésének árát vagy az elérés más feltételeit ismerteti.

ÚJ! Ingyenesen elérhető* Kornai e-könyvek:

-- Anti-equilibrium: A gazdasági rendszerek elméleteiről és a kutatás feladatairól. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. Letölthető innen.

-- A hiány. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980. Letölthető innen.

-- A gazdasági vezetés túlzott központosítása. 2. kiadás. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. Letölthető innen.

-- A szocialista rendszer. Budapest: HVG Kiadó, 1993. Letölthető innen.

-- A gondolat erejével: Rendhagyó önéletrajz. Budapest, Osiris, 2005. Letölthető innen.

* A CC BY-NC-ND liszensz szerint (Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd!)

 

TANULMÁNYOK, BESZÉDEK

 

2020

“Kiegészítő megjegyzés” [a 2019-ben megjelent kétrészes Frankenstein-cikkhez]
Élet és Irodalom, 2020 július 3., p. 2. Elérhető itt vagy itt.

"1956 -- Ahogy én láttam akkor és látom ma"
Élet és Irodalom, 2020 június 12, 8. oldal. Elérhető itt (És online) vagy itt (absztrakttal, lábjegyzetekkel, miniportrékkal, hivatkozási jegyzék teljes változat).

“A high-tech korszak vívódásai – szubjekív szavak”
Mozgó Világ, 2020/2, pp. 123-125. Elérhető itt vagy itt.

 

2019

"Frankenstein erkölcsi felelőssége"
Élet és Irodalom, 2019 július 19, 5. oldal. Elérhető itt vagy itt.

“Frankenstein erkölcsi felelőssége: Válasz a visszhangra”
Élet és Irodalom 2019 szeptember 20, 12. oldal. Elérhető itt, itt vagy itt.

“A gondolat erejével? A közgazdászok szakmai és közéleti dilemmáiról.
Közgazdasági Szemle, vol. 66, pp. 117-133. Olvasható itt vagy itt.

 

2018

"Hatásvizsgálatok: A tudomány elleni támadásról, kínai veszélyről, egyszemélyű hatalmakról."
Interjú a Heti Világgazdaságban, beszélgetőtárs Farkas Zoltán. 2018 december 20. Itt olvasható. Online "Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás" címmel jelent meg. Olvasható itt vagy itt.

"A Közgazdaságtudományi Intézet 1990 előtti történetéről, két előadásban: A Közgazdaságtudományi Intézetben 2018 március 22-én és április 12-én elhangzott előadások szerkesztett változata." Megjelent az MTA Közgazdaságtudományi Intézet honlapján; Itt is olvasható.

A demokrácia értékéről és más kutatási témákról: Kornai János záró megjegyzései a tiszteletére rendezett konferencián.”
Közgazdasági Szemle, vol. 65, pp. 677-682. Itt is olvasható.

„'A gondolat nem kér vízumot': Michael Ignatieff és Kornai János beszéde a Nyílt Társadalom Díj átadásakor." Élet és Irodalom, 2018 június 22. (itt is olvasható)

 

2017

"Hatalmi piramis épül ki, tetején a legfőbb vezetővel" Interjú a Heti Világgazdaságban, beszélgetőtárs Farkas Zoltán. 2017 november 14. Itt és itt olvasható. A 2017/45. szám címlapja itt.

“A populizmus terjedése és kártékony hatásai.”
Megjelent online: http://kornai-janos.hu/Kornai2017-Populizmus.pdf.

“Van, amikor besűrűsödik az idő: Interjú Kornai János akadémikussal”, interjú Velancsics Bélával, 2017. szeptember 3. Megjelent az MTA honlapján. Itt is olvasható.

 

2016

Még egyszer a rendszerparadigmáról
Közgazdasági Szemle, vol. 63, pp. 1074-1119.

Sebezhető demokráciák -- Interjú a Heti Világgazdaságban, beszélgetőtárs Farkas Zoltán, 2016. október 14.

Simonovits András születésnapjára

 

2015

Az összehasonlító gazdaságtan és a ‘tranzitológia’ jövője
Köz-gazdaság, vol. 10/3, 145-154. oldal.

Hajlamok és mellékhatások: Kornai János Piketty nézeteiről és a kapitalizmusrólInterjú Farkas Zoltánnal, Heti Világgazdaság, 2015/43. szám (október 24.), 64-68. oldal.

Milyen is hát a tőke a 21. században? Megjegyzések Piketty könyvéhez
Közgazdasági Szemle, vol. 62, 909-942. oldal.

U-kanyar Magyarországon
Élet és Irodalom, 2015. április 3. 8-10. oldal.
8. oldal, 9. oldal, 10. oldal. (A bővített verzió angolul itt.)

Előszó
In Olivier Blanchard (2015): Végtelen várakozások: Szemelvények a modern makroökonómia területéről. Budapest, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, 7-11. oldal.

 

2014

Példaképünk: Kína?
In Társadalmi riport 2014, szerk. Kolosi Tamás – Tóth István György, Budapest: TÁRKI, 603-616. oldal.

A hiány újratermelése
Közgazdasági Szemle, Oct. 2014, Vol. 61/10, 1138-1057. oldal. (Első megjelenése: 1978.)

Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez
Közgazdasági Szemle, vol. 61/7, 845-897. oldal.

Fenyegető veszélyek
Élet és Irodalom, 2014. május 23, 5. oldal.

Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez
Pozsony: Kalligram, 7-75. oldal.

“Az ember akkor is felelősséggel tartozik a tetteiért, ha rendkívül nehéz nyomás nehezedik rá.” László Ágnes interjúja Kornai Jánossal a Hazám-díj kapcsán. In: László Ágnes (ed.): Értékteremtők. Budapest: Kossuth Kiadó, 102-123. oldal. 1. rész, 2. rész, 3. rész.

"A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt": Tardos Károly interjúja Kornai Jánossal, I - II. rész
Holmi, 26. évfolyam, 1-2. szám, 84-106. és 195-212. oldal.
Újra megjelent: Köz-gazdaság, vol. 10/1, 2015. április, pp. 7-50. Letölthető itt vagy itt.

Surányi György, az MNB elnöke – egy egykori jegybanktanács-tag szemével
In Surányi György hatvanéves. Szerk. Sebestyén Katalin. Budapest: Pénzügykutató Alapítvány, 2014, pp. 110-122.

 

2013

Úton az átfogó reformok felé: A felsőoktatási rendszer megújításáról beszélt Kornai János professzor Kovács Ildikó interjúja.
Krónika (erdélyi napilap), 2013. november 1-3, 16. oldal.

Ígéretek megszegése
Újra megjelent: Köz-gazdaság, vol. 8/2: 5-33. oldal.

Bevezetés a Központosítás és piaci reform című kötethez
Közgazdasági Szemle, vol. 60/3: 253-281. oldal.

 

2012

Ígéretek megszegése
Élet és Irodalom, 2012. december 21, 23-26. oldal.

Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez
Közgazdasági Szemle
, vol. 56, április: 426-443. oldal.

Találkozás Széchenyivel. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián megtartott emlékbeszéd, 2012. április 12.
Élet és Irodalom
, vol. 56/15, 2012. április 13.

Központosítás és kapitalista piacgazdaság
Népszabadság, 2012. január 28. Hétvége, 1., 6-9. oldal. Innen (és folytatása innen) is letölthető. Angolul is olvasható.

Adam Michnik az árral szemben
Élet és Irodalom, vol. 56/4, 2012. január 25.

 

2011

Bevezetés a sorozathoz
In: Kornai János (2011): A hiány. Kornai János válogatott munkái. I. kötet. Pozsony/Bratislava: Kalligram, V-XIV. oldal.

Számvetés
Népszabadság, 2011. január 6. (Népszabadság-formátumban itt olvasható.)

 

2010

Hiánygazdaság - többletgazdaság I-II.
Közgazdasági Szemle 57/11, 12: 925-957., 1021-1044. oldal.

A közpénzek felhasználásának értékeléséről: A ’szakember’ és az értékítéletek
Mozgó Világ
, 2010 november, 30-38.
oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

Hol a határ a független közgazdasági elemzés és az aktív politikai tevékenység között? A független Költségvetési Tanácsok példája
Mozgó Világ, 2010 május, 3-7. oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

Interjú Kornai Jánossal. Készítette Ma Guochuan. (A kínai nyelven megjelent cikk fordítása.)
Caijing (független gazdasági folyóirat Kínában), 2010 március 29. A folyóirat honlapján is olvasható.

Liberté, Egalité, Fraternité: Gondolatok a szocialista rendszer összeomlását követő változásokról
Mozgó Világ, 2010 január, 5-18. oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

Innováció és dinamizmus: Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között
Közgazdasági Szemle, 2010 január. Vol. 57/1, 1-36. oldal.

A puha költségvetési korlát szindróma és a globális pénzügyi válság
A cikk eredetileg angolul jelent meg Willem Buiter Financial Timeshez kapcsolódó blogján. A cikkhez Buiter professzor írt bevezetőt.


2008

Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével
Mozgó Világ, 2008 december, 3-14. oldal. A folyóirat honlapján is olvasható.

A puha költségvetési korlát szindrómája a kórházi szektorban
Közgazdasági Szemle, 2008 december. Vol. 55/12, 1037-1056. oldal.

A kutató örömei és kínlódásai
Élet és Irodalom, 2008 június 20, 9. oldal. Nyomtatható változat itt.

A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása
Közgazdasági Szemle, 2008 május. Vol. 55/5, 377-394. oldal.

 

2007

Kávé és tea: Hozzászólás az egészségbiztosítás reformjához
Népszabadság, 2007. október 22.

Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására
Közgazdasági Szemle, 2007 ápr. Vol. 54/4, 303-321. oldal.

Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására
Élet és Irodalom, 2007 március 2. 51:9, 3., 10-11. oldal.

Az egészségbiztosítási reform fő kérdései
Megnyitó előadás az "Egészségbiztosítási Reform 2007-2009" konferencián, 2007. január 25.
Az előadás tartalma megjelent: Népszabadság 2007 február 3, "Hétvége melléklet", 6-8. oldal.

 

2006

A társadalomtudományok elkülönüléséről és együttműködéséről
Közgazdasági Szemle
, 2006 nov. Vol. 53, no. 11, 949-960. oldal.

Egyensúly, növekedés és reform: A kiigazítás programja I.  +  II.
Népszabadság, 2006 június 28-29.

Egy délután Kornaival: Beszélgetés A gondolat erejéről című könyvről
a Közgazdaságtudományi Intézetben
. Összeállította Laki Mihály. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Letölthető: Tartalomjegyzék, előszó; Az elhangzott hozzászólások átirata; Függelék. Az Intézet honlapjáról is letölthető.

 

2005

Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása - Sikerek és csalódások
Előadás a Mindentudás Egyetemén, 2005 december 5.

Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – siker és csalódás
Közgazdasági Szemle, 2005 december. Vol. 52/12, 907-936. oldal.

 

2004

A puha költségvetési korlát (Társszerzők: Eric Maskin and Gerard Roland.)
Közgazdasági Szemle
2004 júl.-aug. Vol. 51/7-8, I. rész: 608-624. oldal, II. rész: Vol. 61/9, 777-809.
oldal.

Mit tanulhatnak a posztszocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból?
Közgazdasági Szemle, 2004 október. Vol. 51/10, 899-923. oldal.

 

2003

Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Gondolatok a Collegium Budapest 'Honesty and Trust' kutatásának alapján
Beszélő, 2003 június. Vol. 8/6: 20-29. oldal. Innen is elérhető.

A legfontosabb: a tartós növekedés. Kornai János szerint tévúton jár a jegybank, ha egyoldalúan erőlteti az infláció csökkentését (interjú)
Népszabadság, 2003 január 25, 23., 27. oldal.

 

2002

Melyik Európához?
Élet és Irodalom, 2002 december 13. Vol. 46, No. 50. p. 4. Letölthető innen vagy innen.

 

2001

Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai? Társszerző: John McHale.
Közgazdasági Szemle. 2001 júl.-aug. Vol. 48/7-8: 555-580. oldal.

 

2000

Tíz évvel a Röpirat angol kiadásának megjelenése után
Közgazdasági Szemle, 2000 szeptember. Vol. 47/9: 647-661. oldal.

Hálapénz a magyar egészségügyben. Társszerzők: Gál Róbert Iván és Bognár Géza.
Közgazdasági Szemle. 2000 már. Vol. 47/4: 293–320.
oldal.

A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban
Közgazdasági Szemle, 2000 jan. Vol. 47/1: 1-22.
oldal.

 

1999

A rendszerparadigma
Közgazdasági Szemle, 1999 július-augusztus. Vol. 46/7-8: 585-599. oldal.

 

1997

Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát.
Közgazdasági Szemle, 1997 november. Vol. 44/11: 940-953. oldal.

 

1996

Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról.
Közgazdasági Szemle, 1996 július-augusztus. Vol. 43/7-8: 585-613. oldal.

Az állampolgár és az állam: A jóléti rendszer reformja.
Mozgó Világ, 1996 február. Vol. 22, No. 2, 33-45. oldal.

 

 

1995

Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben.
Közgazdasági Szemle, 1995 dec. Vol. 42/12, I. rész: 1097-1117. oldal és 1996, jan. Vol. 43/1, II. rész: 1-29.
oldal.

A magyar gazdaságpolitika dilemmái.
Közgazdasági Szemle, 1995 júl.-aug. Vol. 42, no. 7-8, 633-649.
oldal.

 

1994

A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlődés vizsgálata, 1. rész, 2. rész.
Közgazdasági Szemle, Jul.-Aug. 1994, Vol. 41, No. 7-8, pp. 569-605.

 

1993

A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben
Közgazdasági Szemle, 1993 máj. Vol. 40. No. 5, 382-395. oldal.

Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlődés példáján
Közgazdasági Szemle, 1993 júl.-aug. Vol. 40, no. 7-8, 569-599. oldal. 1. rész, 2. rész.

 

1992

A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról
Közgazdasági Szemle, 1992 jún. Vol. 39, no. 6, 489-512. oldal. 1. rész, 2. rész.

A posztszocialista átmenet: általános áttekintés
Európa Fórum, 1992, Vol. 2, No. 3, pp. 3-16.

Még egyszer a piaci szocializmusról
Közgazdasági Szemle, 1992 szept. Vol. 39, no. 9, 773-796. oldal. 1. rész, 2. rész.

 

1991

A privatizáció elvei Kelet-Európában
Közgazdasági Szemle, 1991 nov. Vol. 38, no. 11, 1021-1040. oldal.

 

1990

Kiegészítések a 'Röpirathoz', 1. rész, 2. rész.
Közgazdasági Szemle, Jul./Aug. 1990, Vol. 37, No. 7-8, pp. 769-793.

 

1987

A puha költségvetési korlátról. Válasz Stanislaw Gomulkának
Közgazdasági Szemle, Jul./Aug. 1987, Vol. 34, No. 7-8, pp. 881-887.

 

1985

Játékszabályok és társadalmi realitások, in: Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor 'szocialista vállalkozási szektor' javaslatáról. Szerk.: Síklaky István.
Budapest: Magvető, 1985, 311-322. oldal.

A hiány magyarázó elméletéről. Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez
Közgazdasági Szemle, Feb. 1985, Vol. 32, No. 2, pp. 179-192.

 

1983

Bürokratikus és piaci koordináció
Közgazdasági Szemle, Sept. 1983, Vol. 30, No. 9, pp. 1025-1038.

 

1978

A hiány újratermelése
Közgazdasági Szemle, Sept. 1978, Vol. 25, No. 9, pp. 1034-1050.

 

1976

A gazdasági viselkedés normái és a norma szerinti szabályozás
Közgazdasági Szemle, 1976 jan. Vol. 23, no. 1, 1-14. oldal.

 

1971

Nyomás és szívás a piacon
Közgazdasági Szemle, Jan. 1971, Vol. l8, No. 1, pp. 41-60.

Gondolatok a többszintű tervezési rendszerekről
Közgazdasági Szemle, Sept. 1971, Vol. l8, No. 9, pp. 1047-1065.

 

1970

Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet
Közgazdasági Szemle, Sept. 1970, Vol. 17, No. 9, pp. 1057-1074.

 

1968

A többszintű népgazdasági programozás modellje
Közgazdasági Szemle, Jan. 1968, Vol. 15, No. l, pp. 54-68.

A többszintű népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról
Közgazdasági Szemle, Febr. 1968, Vol. 15, No. 2, pp. 173-190.

 

1967

Összevont programozási modell alkalmazása az ötéves tervezésben. Társszerző: Újlaki Zsuzsa.
Közgazdasági Szemle, May 1967, Vol. 14, No. 5, pp. 552-565.

 

1965

Kísérleti népgazdasági programozás a III. ötéves terv előkészítéséhez
Közgazdasági Szemle, Jun. 1965, Vol. 12, No. 6, pp. 668-679.

 

1964

A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Elméleti elemzés. Társszerző: Wellisch Péter. 1. rész, 2. rész.
Közgazdasági Szemle, Dec. 1963, Vol. 10, No. 12, pp. 1456-1475.

 

1962

Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására. Társszerző: Lipták Tamás.
MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 7/B/4:
577-621. oldal. Táblázatok itt.
Újra megjelent: Közgazdasági Szemle, Dec. 1962, Vol. 9, No. 12, pp. 1429-1443.

 

1961

Egy iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással
Közgazdasági Szemle, May 1961, Vol. 8, No. 5, pp. 570-585.

Bizonytalanság és kockázatvállalás a beruházási döntésekben
Közgazdasági Szemle, Aug./Sept. 1961, Vol. 8, No. 8-9, pp. 1006-1023.

 

1960

A műszaki fejlesztés és a beruházások gazdaságossági számítása
Közgazdasági Szemle, Jun. 1960, Vol. 7, No. 6, pp. 670-684.

 

1959

'Mennyiségi szemlélet' és 'gazdaságossági szemlélet'
Közgazdasági Szemle, Oct. 1959, Vol. 6, No. 10, pp. 1083-1091.

 

1958

Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést?
Közgazdasági Szemle, Jul. 1958, Vol. 5, No. 7, pp. 720-734.