Kornai János: A gondolat erejével: Rendhagyó önéletrajz
című könyvéről közölt recenziók:


Andor László
Dilemmák és ellentmondások: Adalékok a hidegháború politikai gazdaságtanához
Kornai János önéletrajza apropóján.
Eszmélet
74. kötet (2008)


Bélyácz Iván
Dunántúli Napló
2005. augusztus 30.

Bokor Pál
Élet és Irodalom
2007. július 27.

Csaba László
Figyelő
2005. május 5.

Élet és Irodalom
"Példaértéku visszaemlékezés": Válogatás Kornai János A gondolat erejével címu muvének külföldi visszhangjából
2008. január 25.
Gács János-Lackó Mária
BUKSZ
2005. tél

Ferch Magda
Magyar Nemzet
2005. május 7.

Győrffy Dóra
Külgazdaság
2005. május-június

Hámori Balázs
Magyar Tudomány
2005. szeptember

Hende Tamás
Mathias Corvinus Collegium Évkönyv
2006

Herczeg Bálint
Egyetemi Élet
2005. szeptember

Jászai Tamás
http://www.mindentudas.hu/magazin2/20051206kornai.html
2005. december

Kende Péter
Népszabadság
2005. április 23.

Király Júlia
Pénzügyi Szemle
2006/1

Klaniczay Gábor
BUKSZ
2005. tél

Kocsi Ilona
Népszava
2005. május 14.

Lackó Miklós
BUKSZ
2005. tél

Laczó Ferenc
http://www.szv.hu/kritika/a-tudomanyos-oneletelemzok
2007. március

Litván György
Élet és Irodalom
2005. április 2.

Mihályi Péter
BUKSZ
2005. tél

Muraközy László
Hajdú-Bihari Napló
2005. június 30.

Muraközy László
Competitio
2005. november

Nádas Péter
Holmi
2005. augusztus

Rainer M. János
Mozgó Világ
2005. június

Révész Sándor
Beszélő
2005. augusztus

Szabó Katalin
Közgazdasági Szemle
2005. július-augusztus

Szabó Katalin
Élet és Tudomány
2005. november

Szabó Katalin
Acta Oeconomica
2005. december

Szentgyörgyi Zsuzsa
168 óra
2005. május 5.

Szlazsánszky Ferenc
Hetek
2005. augusztus 12.

Török Ádám
Veszprémi Napló
2005. július 28.

Varga Zsuzsa
CompLex Magazin
2005. május

Várhegyi Éva
Magyar Narancs
2005. május 19.

Várkonyi Tibor
Magyar Hírlap
2005. május 3.

Voszka Éva
Holmi
2005. november

Egyéb publikációk, visszhang:

Pályakép-tár, CompLex interjúk
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.
Budapest, 2006. pp. 82-85

Egy délután Kornaival
Beszélgetés A gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben
MTA KTI, Budapest, 2006.

Kornai János: A gondolat erejével
Magyar Rádio Online
Kossuth Rádió Gondolat-Jel
Elhangzott: 2005. május 15. és 2005. május 18.

Kémregények
Farkas Zoltán
HVG 2005. június 22