Publications of János Kornai

Key Title English Authors Filename Year Bibliographic RefTranslate RefLater Editors Edition Notes Volume Pages Number
1.001.hu A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Overcentralization in Economic Administration. Kornai János File 1 1957 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.002.hu A beruházások matematikai programozása. Mathematical Programming of Investments. Kornai János File 1 1962 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.003.hu A gazdasági szerkezet matematikai tervezése. Mathematical Planning of Structural Decisions. Kornai János, Tamás Lipták, Péter Wellisch 1965 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.004.hu Anti-Equilibrium Anti-Equilibrium Kornai János File 1 , File 2 1971 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.005.hu Erőltetett vagy harmonikus növekedés. Rush versus Harmonic Growth. Kornai János 1972 Akadémiai Kiadó
1.003.hu.2 A gazdasági szerkezet matematikai tervezése. Mathematical Planning of Structural Decisions. Kornai János, Tamás Lipták, Péter Wellisch File 1 1973 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1.003.hu Second
1.006.hu A hiány. Economics of Shortage. Kornai János File 1 , File 2 1980 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.007.hu Növekedés, hiány és hatékonyság. Growth, Shortage and Efficiency. Kornai János File 1 1982 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.006.hu.2 A hiány. Economics of Shortage. Kornai János 1982 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1.006.hu Second
1.008.hu Ellentmondások és dilemmák. Contradictions and Dilemmas. Kornai János File 1 1983 Magvető
1.009.hu A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása. The Bureaucratic Redistribution of Firm's Profit. Kornai János, Ágnes Matits File 1 1987 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.010.hu Régi és új ellentmondások és dilemmák. Old and New Contradictions and Dilemmas. Kornai János File 1 1989 Magvető
1.011.hu Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition. Kornai János File 1 1989 HVG Kiadó
1.006.hu.3 A hiány. Economics of Shortage. Kornai János 1989 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1.006.hu Third
1.001.hu.2 A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Overcentralization in Economic Administration. Kornai János File 1 1990 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1.001.hu Second with new preface
2.001.hu A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. The Socialist System. The Political Economy of Communism. Kornai János File 1 1993 HVG Kiadó 2.001.en
1.012.hu Útkeresés Highway and Byways. Collections of Essays Kornai János File 1 1993 Századvég Kiadó
1.013.hu Vergődés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról Struggle and Hope. Essays on Economic Stabilization and Reform of the Welfare State Kornai János File 1 1996 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
1.014.hu Az egészségügy reformjáról On the Reform of the Health System Kornai János File 1 1998 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
2.002.hu Egyéni választás és szolidaritás. Az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet-Európában Welfare, Choice and Solidarity in Transition: Reforming the Health Sector in Eastern Europe Kornai János, Karen Eggleston File 1 2004 Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2004. 2.002.en
1.014.hu.2 Az egészségügy reformjáról On the Reform of the Health System Kornai János 2004 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1.014.hu Republished
1.015.hu A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2005 Osiris Kiadó
1.016.hu Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás Socialism, Capitalism, Democracy and the Change of the System Kornai János File 1 2007 Akadémiai Kiadó
1.017.hu Gondolatok a kapitalizmusról Thoughts about capitalism Kornai János File 1 2011 Akadémiai Kiadó
1.006.hu.4 A hiány Economics of Shortage Kornai János File 1 2011 Bratislava/Pozsony-Budapest: Kalligram Kiadó 1.006.hu Fourth Vol. 1 of the series Kornai János válogatott munkái (The Selected Works of János Kornai)
2.001.hu A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. The Socialist System. The Political Economy of Communism. Kornai János 2012 Kalligram Kiadó 2.001.en
1.018.hu Központosítás és piaci reform Centralization and market reform Kornai János 2013 Kalligram Kiadó
1.019.hu A puha költségvetési korlát The soft budget constraint Kornai János File 1 2014 Kalligram Kiadó Vol. 4 of the series Kornai János válogatott munkái (The Selected Works of János Kornai)
1.020.hu Látlelet. Tanulmányok a magyar állapotokról Diagnosis. Studies on the Hungarian Condition Kornai János File 1 2017 HVG Könyvek
1.021.hu A Közgazdaságtudományi Intézet 1990 előtti történetéről On the pre-1990 history of the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2019 MTA Közgazdaság- és Regionális Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet
1.022.hu Töprengések Töprengések Kornai János File 1 2021 HVG Könyvek
1.001.en Overcentralization in Economic Administration. Kornai János 1959 Oxford: Oxford University Press 1.001.hu Second edition: 1994.
1.003.sk Mathematické programovanie v perspectivnom plánovani. Mathematical Planning of Structural Decisions. Kornai János, Tamás Lipták, Péter Wellisch File 1 1966 Bratislava: Slovenské Vydavatelstvo Technickej Literatury 1.003.hu
1.003.en Mathematical Planning of Structural Decisions. Kornai János, Tamás Lipták, Péter Wellisch 1967 Amsterdam: North-Holland and Budapest: Akadémiai Kiadó
1.003.de Mathematische Methoden bei der Planung der ökonomischen Struktur. Mathematical Planning of Structural Decisions. Kornai János, Tamás Lipták, Péter Wellisch File 1 1967 Berlin: Die Wirtschaft and Budapest: Akadémiai Kiadó 1.003.hu
1.003.pl Zastosowanie programowania w planowaniu. Mathematical Planning of Structural Decisions. Kornai János, Tamás Lipták, Péter Wellisch File 1 1969 Warszawa: Panstwowe Wydawnicto Naukowe 1.003.hu
1.004.en Anti-Equilibrium Kornai János File 1 1971 Amsterdam: North-Holland 1.004.hu Second and third edition in English: 1975, 1991.
1.005.en Rush versus Harmonic Growth. Kornai János File 1 1972 Amsterdam: North-Holland 1.005.hu
1.004.ro Anti-Equilibrium Kornai János File 1 1974 Bucuresti: Editura Stiintifica 1.004.hu
1.003.en.2 Mathematical Planning of Structural Decisions. Kornai János, Tamás Lipták, Péter Wellisch File 1 1975 Amsterdam: North-Holland and Budapest: Akadémiai Kiadó 1.003.hu Second
1.004.de Anti-Äquilibrium Kornai János File 1 1975 Berlin, Heidelberg and New York: Springer Verlag and Budapest: Akadémiai Kiadó 1.004.hu
1.004.en.2 Anti-Equilibrium Kornai János 1975 Amsterdam: North-Holland 1.004.hu Second
1.004.ja Han-kinko no keizaigaku. Anti-Equilibrium. Kornai János File 1 1975 Tokyo: Nihon Keizai Shinbunsha 1.004.hu
1.004.pl Anti-Equilibrium Kornai János File 1 1975 Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1.004.hu
1.005.cs Prudky versus harmonicky rust. Rush versus Harmonic Growth. Kornai János File 1 1977 Prague: Ekonomicky Ustav CSAV 1.005.hu
1.005.es Crecimiento Armonico frente a Crecimiento Anarquco. Rush versus Harmonic Growth. Kornai János File 1 1977 Madrid: Editorial Saltés 1.005.hu
1.006.en Economics of Shortage. Kornai János File 1 , File 2 , File 3 1980 Amsterdam: North-Holland 1.006.hu Vol. A-B
1.006.cs Teorie nedostatkové ekonomiky I-II. Economics of Shortage. Kornai János 1982 Prague: Ekonomicky Ustav CSAV 1.006.hu
1.007.en Growth, Shortage and Efficiency. Kornai János File 1 1982 Oxford: Basil Blackwell and Berkeley and Los Angeles: University of California Press 1.007.hu
1.004.hr Anti-Equilibrium Kornai János File 1 1983 Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Zagreb 1.004.hu
zzzz Han-kinko to fusoku no keizagaku. The Economic Theory of "Anti-Equilibrium" and of the "Economics of Shortage". Kornai János File 1 1983 Tokyo: Nihon Hyoronsha Collection of papers.
1.006.fr Socialisme et économie de la pénurie. Economics of Shortage. Kornai János File 1 1984 Paris: Economica 1.006.hu
1.006.ja "Fusoku" no keizaigaku. The Theory of Shortage. Kornai János 1984 Tokyo: Iwanami Gendai Sennsho 1.006.hu Selected writings.
1.006.pl Niedobór w gospodarce. Economics of Shortage. Kornai János File 1 1985 Warszawa: Pánstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1.006.hu
1.007.et Kasv, defitsiit ja efektiivsus. Growth, Shortage and Efficiency. Kornai János File 1 1985 Tallin: Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1.007.hu
1.008.en Contradictions and Dilemmas. Kornai János 1986 Budapest: Corvina, 1985 and Cambridge: MIT Press 1.008.hu
zzzz Keizai kaikaku no kanoszi. The Possibilities of Economic Reform. Kornai János File 1 1986 Tokyo: Iwanami Shoten Collection of papers.
1.006.zh Duangue Tingji Xue. Economics of Shortage. Kornai János File 1 1986 Beijing: Tingji Kexue Chubanshe 1.006.hu Second Edition: 1998. Beijing: Economic Science Press.
1.007.zh Zengzhang, Duangue Yu Xiaolu. Growth, Shortage and Efficiency. Kornai János File 1 1986 Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe 1.007.hu
1.007.pl Wzrost, niedobór, efektywnosc. Growth, Shortage and Efficiency. Kornai János File 1 1986 Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1.007.hu
1.007.zh Growth, Shortage and Efficiency. Kornai János 1986 1.007.hu
6.040.zh Duanque yu gaige. Shortage and Reform. Kornai János File 1 1987 Heilunjiang Province: Heilunjiang People's Publishing House Collection of papers on economic reform theory.
6.040.zh Lixiang yu xianshi — xiongyiali di gaige guocheng. The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality. Kornai János File 1 1988 Beijing: Zhongguo Tingji Chubanshe 6.040.en
1.004.zh Fan Jun Heng Anti-equilibrium Kornai János File 1 1988 Beijing: China Social Sciences Press 1.004.hu
1.008.vi Máu thuán va nan giái. Contradictions and Dilemmas. Kornai János File 1 1988 Hanoi: Uy ban Khoa hoc vá Ky thuát Nhá nuóc Vién Quán Ly Khoa Hoc 1.008.hu
1.005.zh Tujin Yu Hexie De Zengzhang. Rush versus Harmonic Growth. Kornai János File 1 1988 Beijing: Tingji Kexue Chubanshe 1.005.hu
1.011.en The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 , File 2 1990 New York: W. W. Norton and Budapest: HVG Kiadó 1.011.hu
1.010.en Vision and Reality, Market and State: New Studies on the Socialist Economy and Society. Kornai János File 1 1990 Hemel Hempstead and New York: Harvester-Wheatsheaf and New York: Routledge 1.010.hu
1.006.ru Defitsit. Economics of Shortage. Kornai János 1990 Moscow: Nauka 1.006.hu
1.011.ru Zapal'chivyi pamflet po povodu perekhodu k rynku. A Passionate Pamphlet in the Cause of Transition to Market. Kornai János File 1 1990 Moscow: Mezhdunarodnyi Nauchno-issledovatel'skii Institut Problem Upravleniia 1.011.hu
1.011.ru Put' k svobodnoi ekonomike. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1990 Moscow: Ekonomika 1.011.hu
1.011.cs Cesta ke svobodné ekonomice. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1990 Prague: Academia 1.011.hu
1.011.sk Zápalisky leták o premene ekonomiky. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János 1990 Bratislava: Ekonomicky Ůstav Slovenskej Akadémie Vied Bratislava 1.011.hu
1.011.fr Du socialisme au capitalisme. L'exemple de la Hongrie. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1990 Paris: Gallimard 1.011.hu
1.011.it Verso Una Economia Libera. Come uscire dal sistema socialista: la grande sfida dei paesi dell'Est e il caso ungherese. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1990 Milan: Rizzoli 1.011.hu
1.004.en.3 Anti-Equilibrium Kornai János File 1 1991 Fairfield: Augustus M. Kelley Publishers 1.004.hu Third
1.011.uk Slaih do vil'noi ekonomiki. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1991 Kiev: Naukava Dumka 1.011.hu
1.011.es El Camino Hacia Una Economía Libre. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1991 Barcelona: Editorial Ariel 1.011.hu
1.011.pl Droga do wolnej gospodarki. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1991 Warszawa: Fundacja Polska Praca 1.011.hu
1.011.et Tee vabasse majandusse. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1992 Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus 1.011.hu
1.011.sr Put u slobodnu privredu. Napuštanje socijalisti?kog sistema. Primer Ma?arske. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1992 Beograd: Ekonomski institut 1.011.hu
1.011.ja The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1992 Tokyo 1.011.hu
2.001.en The Socialist System: The Political Economy of Communism. Kornai János File 1 1992 Princeton: Princeton University Press and Oxford: Oxford University Press
zzzz De Marx al libre mercado. Kornai János File 1 1992 Coyoacán, Mexico: Vuelta Collection of essays.
1.008.et Vastuolud jia dilemmad. Contradictions and Dilemmas. Kornai János File 1 1992 Tallinn: Olion 1.008.hu Collection of essays.
1.011.ta The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1992 Sri Lanka 1.011.hu
1.011.si The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1993 Sri Lanka 1.011.hu
1.011.zh Zou Xiang Zi You Jing Ji Zhi Lu. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary. Kornai János File 1 1993 Taiyuan (Shanxi Province): Shanxi Economic Press 1.011.hu
1.010.el Orama kai pragmatikotita kratos kai agora Vision and Reality, State and Market Kornai János File 1 1993 Athens: KEAEO 1.010.hu
1.011.zh Mai Xiang Zi You Jing Ji Zhi Lu The Road to a Free Economy Kornai János File 1 1994 Taipei: Yuan-LiouPublishing Co. 1.011.hu
1.001.en.2 Overcentralization in Economic Administration. Kornai János File 1 1994 Oxford: Oxford University Press 1.001.hu Second
1.012.en Highway and Byways. Studies on Socialist Reform and Postsocialist Transition Kornai János File 1 1995 Cambridge: MIT Press 1.012.hu
2.001.de Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus The Socialist System. The Political Economy of Communism Kornai János File 1 1995 Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2.001.en
2.001.fr Le systéme socialiste. L'économie politique du communisme The Socialist System. The Political Economy of Communism Kornai János File 1 1996 Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble 2.001.en
2.001.bg Sotsialisticheskata sistema. Politicheska ikonomiia na komunizma The Socialist System. The Political Economy of Communism Kornai János File 1 1996 Sophia: Akademichno Izdatelstvo 2.001.en
1.012.de Unterwegs. Essays zur wirtschaflichen Umgestaltung in Ungarn. Highway and Byways. Kornai János File 1 1996 Marburg: Metropolis Verlag 1.012.hu
1.013.en Struggle and Hope. Essays on Stabilization and Reform in a Post-Socialist Economy. Kornai János File 1 1997 Chaltenham, UK: Edward Elgar Publishing 1.013.hu
1.013.sk Od gulásového komunizmu k trhovej ekonomika From Goulash Communism to the Market Mechanism Kornai János File 1 1998 Bratislava: Kalligram 1.013.hu
1.013.pl Stabilizacja i Wzrost w Procesie Transformacji. Przypadek Gospodarski Wegierskiej Stabilization and Growth in Transition Process Kornai János File 1 1998 Poznan: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1.013.hu
1.013.bg Transformatsija sled sotsializm. Opit na Ungarija. Kornai János File 1 1998 Sofia: Agentsija za Ikonomitseski Analizi i prognozi 1.013.hu
1.006.zh Duangue Tingji Xue. Economics of Shortage. Kornai János File 1 1998 Beijing: Economic Science Press 1.006.hu Second
1.012.ar Highway and Byways. Studies on Socialist Reform and Postsocialist Transition Kornai János File 1 1999 Cambridge: MIT Press 1.012.hu
zzzz Paying the Bill for Goulash-Communism. Kornai János File 1 2000 New York: Atlantic Research and Publications and Columbia University Press Vol. II. of the Series: Evolution of the Hungarian Economy 1848-1988.
zzzz Drumul nepietruit al transformarii. Unpaved Road of Transformation Kornai János File 1 2000 Bucarest: Editura Kriterion
2.001.ru Socialisticheskaya Systema. The Socialist System Kornai János File 1 2000 Moscow: Voprosy Ekonomiky. 2000. 2.001.en
1.011.vi Còn Đường Dân Tôi Nên Kinh Tệ Thi Truong The road to a market economy, The road to a free economy Kornai János File 1 2001 Ha Noi: Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin 1.011.hu Second edition: 2002.
zzzz La transformation économique postsocialiste. Postsocialist Transition Kornai János, Bernard Chavance, Mehrdad Vahabi File 1 2001 Paris: Éditions de la Maison des siences de l’homme
2.002.en Welfare, Choice and Solidarity in Transition: Reforming the Health Sector in Eastern Europe. Kornai János, Karen Eggleston File 1 2001 Cambridge: Cambridge University Press Paperback and e-book edition: Cambridge University Press, 2010.
2.001.vi Socialist System. Kornai János File 1 2002 Hanoi: Association of Informatics. 2.001.en
2.002.vi Welfare, Choice and Solidarity in Transition: Reforming the Health Sector in Eastern Europe. Kornai János, Karen Eggleston File 1 2002 Hanoi: Association of Informatics. 2.002.en
2.002.pl Solidarnosc w Procesie Transformacji. Reforma Sluzby Zdrowia w Europie Wschodniej Welfare, Choice and Solidarity in Transition: Reforming the Health Sector in Eastern Europe Kornai János, Karen Eggleston File 1 2002 Warsawa: Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci I Yaryadynaia im. Leona Kozminskiego 2.02,.en
2.002.zh Zhuangui zhong de Fuli, Xuanze he Yizhixing—Dong’ou Guojia Weisheng Bumen Gaige Welfare, Choice and Solidarity in Transition—Reforming the Health Sector in Eastern Europe Kornai János, Karen Eggleston File 1 2003 Beijing: Citic Publishing House. 2003. 2.02,.en
1.015.ja Korunai Yanoshu Jiden By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2006 Tokyo: Nippon-Hyoron-Sha 1.015.hu
1.015.en By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey. Kornai János File 1 , File 2 2006 Cambridge, Massachusetts and London, England: The MIT Press. 1.015.hu
2.001.zh Shehui zhuyi tizhi: gongchan zhuyi de zhengzhi jingjixue The Socialist System. The Political Economy of Communism. Kornai János File 1 2007 Beijing: CCTP 2.001.en
1.015.ru Siloy misli. Neordinarniye vospominaniye ob odnom intellektualnom.puteshestvii By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2008 Moscow: Logos 1.015.hu
1.016.en From Socialism to Capitalism. Kornai János File 1 2008 Budapest: Central European University Press 1.016.hu
1.015.pl Sila idei: Zapiski z intellektualnej podrózy By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2008 Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar 1.015.hu
1.015.vi Băng sùc mạnh tù duy By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2008 Hanoi: Nhà xuất bản Thanh Hóa 1.015.hu
zzzz Lich Su Voi Nhung Bai Hoc. Bai hoc chuyen doi o Dong Au. History with lessons: Transformation in Eastern Europe. Kornai János File 1 2008 Ha Noi: Nha Xuat Ban Tri Thuc
1.015.zh Si Xiang De Li Liang: Xue Shu Tan Suo Zhi Lü De Ling Lei Zi Zhuan By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2009 Hong Kong: Chinese University Press 1.015.hu
1.015.de Kraft des Gedankens: Ungewöhnliche Errinnerungen an eine intellektuelle Reise By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2011 Wien - Köln - Weimar: Böhlau Verlag 1.015.hu
1.015.sk Silou mysle. Netradičné spomienky na intelektuálnu púť By Force of Thought. Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2011 Bratislava (Pozsony): Kalligram 1.015.hu
1.017.ru Размышления о капитализме Thoughts about capitalism Kornai János File 1 2012 Moscow: Izdatjelstvo Isnstitjuta Gajdara 1.017.hu
1.017.vi Các ý tưởng về chủ nghĩa tư bản Thoughts about capitalism Kornai János File 1 2012 NXB Thời Đại 1.017.hu
1.015.zh Sixiang de liliang By Force of Thought Kornai János File 1 2013 Shanghai: People's Publishing House 1.015.hu
1.017.en Dynamism, Rivalry and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism. Kornai János 2013 Oxford: Oxford University Press 1.017.hu
1.015.fr À la force de la pensée: Autobiographie irrégulière By Force of Thought: Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Kornai János File 1 2014 Paris: Harmattan 1.015.hu
1.017.pl Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu. Dynamism, Rivalry and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism. Kornai János File 1 2014 Kraków: Oxford Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 1.017.hu
1.012.zh Highway and Byways: Studies on Socialist Reform and Postsocialist Transition Kornai János File 1 2016 Beijing: China Social Sciences Press 1.012.hu
1.017.en Dynamism, Rivalry and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism. Kornai János File 1 2016 Tokyo: NTT Publishing Co. 1.017.hu
1.017.ro Dinamism, rivalitate si economie de surplus: Reflectii asupra naturii capitalismului Dynamism, rivalry and surplus economy: Reflections on the nature of capitalism Kornai János File 1 2017 Bucharest: Curtea Veche 1.017.hu
3.001.hu Egyensúly és döntés Equilibrium and Decision. Selected works of K. J. Arrow Kornai János File 1 1979 Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
3.002.hu Szabályozás árjelzések nélkül Non-Price Control Kornai János, Béla Martos 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó
3.003.hu Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A bizalmat érdemlő állam építése a poszszocialista átmenet időszakában Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition Kornai János, Susan Rose-Ackerman File 1 2005 Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó
3.004.hu Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. A társadalmi bizalom megteremtése a poszszocialista átmenet időszakában Creating Social Trust in Post-Socialist Transition Kornai János, Bo Rothstein, Susan Rose-Ackerman File 1 2005 Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó
3.001.en Non-Price Control. Kornai János 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981., Amsterdam: North-Holland 3.001.hu Béla Martos
4.001.fr La Voie Hongroise. Analyses et expérimentations économiques. The Hungarian Way. Economic Analyses and Experiments. Kornai János File 1 1986 Paris: Calmann-Lévy Xavier Richet
4.002.en Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries. Kornai János File 1 2001 Cambridge: Cambridge University Press Stephan Haggard, Robert R. Kaufman A collection of the Honesty & Trust project of Collegium Budapest. Published as an e-book: 2012.
3.003.en Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition. Kornai János File 1 2004 New York, Palgrave Macmillan 3.003.hu Susan Rose-Ackerman
3.004.en Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. Kornai János File 1 2004 New York, Palgrave Macmillan 3.004.hu Bo Rothstein, Susan Rose-Ackerman
4.003.en Institutional Change and Economic Behaviour. Kornai János File 1 2008 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association László Mátyás, Gérard Roland
4.004.en Corruption, Development and Institutional Design. Kornai János File 1 2009 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association László Mátyás, Gérard Roland
4.005.en Market and Socialism – In the Light of Experiences of China and Vietnam. Kornai János File 1 2009 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association Yingi Qian
5.001.hu Az állammonopolista tendenciák erősödése a beruházások finanszírozásában The Strengthening of the State Monopolistic Tendencies in the Financing of Investments Kornai János 1955 Pénzügyi Szemle 2 880-881 10
5.002.hu Wirtschaftswissenschaft című közgazdasági folyóirat 1955-ben megjelent számairól On the 1955 Issues of the German Economic Review Wirtschaftswissenschaft Kornai János 1955 Közgazdasági Szemle 2 1512-1519 12
5.003.hu Nagyobb önállóságot, több felelősséget a helyi szerveknek Let the Local Organizations Get More Authority and Responsibility Kornai János 1956 Pénzügyi Szemle 3 117-123 3-4
5.004.hu Nyugat-Németország közgazdasági problémáiról On the Economic Problems of West-Germany Kornai János File 1 1956 Közgazdasági Szemle 3 470-477 4
5.005.hu A reálbér és az abszolút elnyomorodás problémái. A Wirtschaftswissenschaft 1957. évi számaiból On Real Income and Absolute Impoverishment. Comments on the Publications in the 1957 Issues of Wirtschaftswissenschaft Kornai János 1958 Közgazdasági Szemle 5 101-105 1
5.006.hu A csehszlovák ipar irányításának, tervezésének és finanszírozásának nagyjelentőségű reformtervezete The Important Reform Program of the Control, Planning and Financing of Czechoslovak Industry Kornai János 1958 Pénzügy és Számvitel 2 36-37 1
5.007.hu A lengyel Gazdasági Tanács tézisei az árakról The Thesis of The Polish Economic Committee on Prices Kornai János 1958 Pénzügy és Számvitel 2 158-159 4
5.008.hu Kell-e korrigálni a nyereségrészesedést? Is Profit Sharing to Be Corrected? Kornai János File 1 1958 Közgazdasági Szemle 5 720-734 7
5.009.hu Legyen a vállalat érdekelt a forgóeszközök reális tervezésében Let the Firm Be Interested in the Reasonable Planning of Current Assets Kornai János 1958 Pénzügy és Számvitel 2 158-159 8
5.010.hu Az egymást helyettesítő importanyagok forint-árarányai The Relative Forint Prices of Mutually Substituting Import Materials Kornai János 1958 Külkereskedelem 2 5-9 10
5.011.hu A költségfüggvények The Cost Functions Kornai János 1958 Textilipari Tervgazdaság 6 3-19 2
5.012.hu Mennyiségi szemlélet és gazdaságossági szemlélet The 'Quantitative Outlook' and the 'Economic Outlook' Kornai János File 1 1959 Közgazdasági Szemle 6 1083-1091 10
5.013.hu Anyagi érdekeltség a beruházások gazdaságosságában The Role of Material Incentive in the Efficiency of Investments Kornai János 1959 Pénzügy és Számvitel 3 456-459 12
5.014.hu A termelékenység mérése és a választékösszetétel változásai Measuring of Productivity and Changes in the Composition of Assortment Kornai János 1960 Textilipari Tervgazdaság 7 3-15 1
5.015.hu Egyszerű eljárás az optimális papíripari program megközelítéséhez A Simple Method for the Approximation of the Optimal Paper-Making Industry Program Kornai János 1960 Papíripar 4 77-80 2
5.016.hu A gépberuházások gazdaságossági számításáról On the Efficiency Calculation of Machinery Investments Kornai János 1960 Magyar Textiltechnika 12 108-111 3
5.017.hu Churchmann, C.W., Ackoff, R.L. és Arnoff, E.L.: Bevezetés az operációkutatásba Churchmann, C.W., Ackoff, R.L. and Arnoff, E.L.: Introduction in the Operations Research Kornai János 1960 Statisztikai Szemle book review. 38 428-429 4
5.018.hu Elgondolások a gépberuházások programozásáról, II. rész Thoughts on the Programming of Machinery Investments. II. Section Kornai János 1960 Magyar Textiltechnika 12 148-150 4
5.019.hu Ösztönzés anyag- vagy munkaigényességre Incentive of Material, or of Labor Intensity Kornai János 1960 Pénzügy és Számvitel 4 128-131 4
5.020.hu A műszaki fejlesztés és a beruházások gazdaságossági számítása Efficiency Calculation of Technical Development and Investments Kornai János File 1 1960 Közgazdasági Szemle 7 670-684 6
5.021.hu Az automatizálás gazdaságossági kérdései The Efficiency Questions of Automatization Kornai János 1961 Magyar Textiltechnika 13 214-217 5
5.022.hu Egy iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással The Determination of the Optimum Investment Plan of an Industrial Sector by Linear Programming Kornai János File 1 1961 Közgazdasági Szemle 8 570-585 5
5.023.hu A pamutszövő iparág optimális beruházási tervének meghatározása lineáris programozással The Determination of the Optimum Investment Plan for the Cotton Textile Industry by the Use of Linear Programming Kornai János, Tamás Frey File 1 1961 MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója 17-22 and 53-60 6
5.024.hu Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminiumipar optimális fejlesztési tervének meghatározására The Application of the Input-Output Table to Determine the Optimum Development Program of the Aluminium Industry Kornai János, Béla Martos 1961 Ipargazdaság 13 17-22 8-9
5.025.hu Bizonytalanság és kockázatvállalás a beruházási döntésekben Uncertainty and Risk in Investment Decisions Kornai János File 1 1961 Közgazdasági Szemle 8 1006-1023 8-9
5.026.hu Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására Two-Level Planning: A Game-Theoretical Model and Iterative Computing Procedure for Solving Long-Term Planning Problems of National Economy Kornai János, Tamás Lipták File 1 , File 2 1962 MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei 7 577-621 4
5.026.hu.2 Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iteratív számítási eljárás népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására Two-Level Planning: A Game-Theoretical Model and Iterative Computing Procedure for Solving Long-Term Planning Problems of National Economy Kornai János File 1 1962 Közgazdasági Szemle 5.026.hu Republished 9 1429-1443 12
5.027.hu Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az aluminium-ipar optimális fejlesztési programjának meghatározására The Application of the Input-Output Table to Determine the Optimum Development Program of the Aluminium Industry Kornai János, Béla Martos 1962 Budapest: Akadémiai Kiadó Ottó Lukács 193-202
5.028.hu Gondolatok a műszaki fejlesztés tervezésének közgazdasági megalapozásáról Reflections on the Economic Foundation of the Planning of Technical Development Kornai János 1962 Textilipari, Műszaki és Tudományos Egyesület.Gazdaság.VII. Országos Textilipari i Konferencia előadásai 1-28
5.029.hu A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Elméleti elemzés The Calculative Interest Rate and Wage Rate in Long-Term Economic Efficiency Calculations. A Theoretical Analysis Kornai János, Péter Wellisch 1963 Közgazdasági Szemle 10 1456-1475 12
5.030.hu A magyar műszálgyártás távlati fejlesztésének matematikai programozása Mathematical Programming of the Long-Term Development of the Hungarian Synthetic Fibre Industry Kornai János, Tamás Frey File 1 1963 MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója 79-96 9
5.031.hu A kalkulatív kamatláb és bértarifa a hosszú lejáratú gazdaságossági számításokban. Statisztikai vizsgálat és elszámolási elvek The Calculative Interest Rate and Wage Rate in Long-Term Efficiency Calculations. Statistical Examinations and Accounting Principles Kornai János, Péter Wellisch File 1 , File 2 1964 Közgazdasági Szemle 11 76-91 1
5.032.hu Kádár Iván—Németh Lóránd: Matematikai módszerek alkalmazása az építőiparban Iván Kádár and Lóránd Németh: The Application of Mathematical Methods in the Construction Industry Kornai János 1964 Ipargazdaság book review. 16 37 6
5.033.hu A matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásáról — egy iparági vizsgálat példáján On the Economic Application of Mathematical Methods—On the Example of an Industrial Survey Kornai János, Tamás Frey 1964 Magyar Tudomány 9 498-511 8-9
5.034.hu Kísérleti népgazdasági programozás a III. ötéves terv előkészítéséhez Experimental Programming of the National Economy for the Preparation of the Third Five Year Plan Kornai János File 1 1965 Közgazdasági Szemle 12 668-679 6
5.035.hu Bródy András: Az ágazati kapcsolatok modellje. A felhasznált absztrakciók, azok korlátai és a számítások pontossága András Bródy: The Model of Input-Output Tables. The Abstractions Used, their Constraints, and Precisions of the Calculations Kornai János 1965 Statisztikai Szemle book review. 43 762-763 7
5.036.hu Népgazdasági programozás Economy-Wide Programming Kornai János 1966 Magyar Tudomány 73 538-549 9
5.037.hu Összevont programozási modell alkalmazása az ötéves tervezésben Application of an Aggregate Programming Model in Five Year Planning Kornai János, Zsuzsa Ujlaki File 1 1967 Közgazdasági Szemle 14 552-565 5
5.038.hu A többszintű népgazdasági programozás modellje The Model of Multi-Level Economy-Wide Programming Kornai János File 1 1968 Közgazdasági Szemle 15 54-68 l
5.039.hu A többszintű népgazdasági programozás gyakorlati alkalmazásáról The Application of Multi-Level Economy-Wide Programming Kornai János File 1 1968 Közgazdasági Szemle 15 173-190 2
5.040.hu A tervezés matematikai módszereinek osztályozása Classification of the Mathematical Methods of Planning Kornai János 1968 Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.Népgazdasági tervezés és irányítás Géza Kovács, János Paizs and Ernő Zalai 44-45
5.041.hu Makroökonómiai modellek. Bevezető Macroeconomic Models. An Introduction Kornai János 1968 Budapest: Akadémiai Kiadó.Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon Mrs. Aladár Mód 277-281
5.042.hu Közelítő eljárás lineáris programozási feladatok dekompozíciós számítására An Approximative Method for the Solution of Linear Programming Problems by Decomposition Kornai János 1969 Szigma 2 27-46 1
5.043.hu Bródy András: Érték és újratermelés: Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására András Bródy: Value and Reproduction: An Attempt at Working Out a Mathematical Model of the Marxian Theory of Value and Reproduction Kornai János 1969 Szigma book review. 2 254-258 3
5.044.hu Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet Economic System Theory and General Equilibrium Theory Kornai János File 1 1970 Közgazdasági Szemle 17 1057-1074 9
5.045.hu Gazdasági rendszerek vegetatív működése Autonomous Control of Economic Systems Kornai János, Béla Martos 1971 Szigma 4 35-50 1-2
5.046.hu Nyomás és szívás a piacon Pressure and Suction on the Market Kornai János File 1 1971 Közgazdasági Szemle l8 41-60 1
5.047.hu Gondolatok a többszintű tervezési rendszerekről Some Ideas About Multi-Level Planning Systems Kornai János File 1 1971 Közgazdasági Szemle l8 1047-1065 9
5.048.hu Tervmodellek alapján számított makrofüggvények: elvek és módszerek Macrofunctions Calculated on the Basis of Planning Models: Principles and Methods Kornai János, Judit Rimler 1972 Szigma 5 49-57 1
5.049.hu Tervszondázás Plan Sounding Kornai János, Zsuzsa Dániel, Anna Jónás and Béla Martos 1972 Közgazdasági Szemle 19 1031-1050 9
5.050.hu Tervszondázás: A modellek szerkezete Plan Sounding: The Structure of Models Kornai János, Béla Martos 1973 Szigma 6 33-61 1
5.051.hu Neumann-gazdaságok szabályozási problémái Problems of Control in von Neumann Economies Kornai János, András Simonovits 1975 Szigma 8 81-99 2-3
5.052.hu Rendelés-jelzésen alapuló szabályozás egy Neumann gazdaságban Control Based on Order Signals in a Neumann Economy Kornai János, András Simonovits 1975 Szigma 8 281-289 4
5.053.hu A vevő reakciója áruhiány esetén The Buyer's Reaction in Case of Commodity Shortage Kornai János 1975 Kereskedelmi Szemle 16 4-11 10
5.054.hu A hiány méréséről On Measurement of Shortage Kornai János 1975 Statisztikai Szemle 53 1208-1228 12
5.055.hu A gazdasági viselkedés normái és a norma szerinti szabályozás Norms of Economic Behaviour and Control According to Norms Kornai János File 1 1976 Közgazdasági Szemle 23 1-14 1
5.056.hu Az Akadémia új levelező tagjai. A modellezés nem helyettesíti, inkább feltételezi a tapasztalatot New Corresponding Members of Academy. Model Building does not Replace, But Rather Infers Direct Experience Kornai János 1977 Magyar Tudomány 22 101-103 2
6.023.hu A piac normál állapota hiánygazdaságban: egy sorbanállási modell The Normal State of the Market in a Shortage Economy: A Model of Queuing Kornai János, Jörgen W. Weibull 1978 Szigma 6.023.en 11 1-32 1-2
5.057.hu A hiány újratermelése Reproduction of Shortage Kornai János File 1 1978 Közgazdasági Szemle 25 1034-1050 9
5.057.hu.2 A hiány újratermelése Reproduction of Shortage Kornai János 1978 Gazdaság és Jogtudomány, MTA IX. Osztály Közleményei 5.057.hu Republished 12 95-111
5.058.hu Leif Johansen: Előadások a makroökonómiai tervezésről, I. kötet: Általános nézőpontok Leif Johansen: Lectures on Macroeconomic Planning: I. General Aspects Kornai János 1978 Közgazdasági Szemle book review. 25 1391-1393 11
5.059.hu Bevezető Oeuvre Kornai János 1979 Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.Egyensúly és döntés. (Selected works of K. J. Arrow) János Kornai 7-17
5.060.hu Kemény és puha költségvetési korlát Hard and Soft Budget Constraint Kornai János 1980 Gazdaság 14 5-19 4
6.025.hu Hatékonyság és szocialista erkölcs Efficiency and Socialist Ethics Kornai János 1980 Valóság 6.025.en 23 13-21 5
5.061.hu A matematikai-közgazdaságtani kutatásokról On Research in Mathematical Economics Kornai János 1980 Magyar Tudomány 25 587-596 8-9
5.062.hu A vitatkozás etikájáról On the Ethics of Dispute Kornai János 1980 Valóság 23 107-108 9
5.063.hu Bródy András: Ciklus és szabályozás. Kísérlet a klasszikus piac- és cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására András Bródy: Cycle and Control. An Attempt at Formulating the Mathematical Model of the Classical Theory of Market and Cycles Kornai János, András Simonovits 1981 Közgazdasági Szemle 28 115-120 1
5.064.hu Bevezetés: A kutatás elméleti háttere Introduction: Theoretical Background of the Research Kornai János, Béla Martos 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó.Szabályozás árjelzések nélkül János Kornai and Béla Martos 17-50
5.065.hu Vegetatív szabályozás: Az első lépés Vegetative Control: The First Step Kornai János, Béla Martos 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó.Szabályozás árjelzések nélkül János Kornai and Béla Martos 51-72
5.066.hu Norma szerinti szabályozás Control by Norms Kornai János 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó.Szabályozás árjelzések nélkül János Kornai and Béla Martos 103-115
5.067.hu Rendelés-jelzéses szabályozás Control by Order Signals Kornai János, András Simonovits 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó.Szabályozás árjelzések nélkül János Kornai and Béla Martos 243-253
5.068.hu Normál pályáról vezényelt készletjelzéses modell Stock Signal Model Regulated From Normal Path Kornai János, András Simonovits 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó.Szabályozás árjelzések nélkül János Kornai and Béla Martos 205-224
5.069.hu A szocialista gazdaság leíró-magyarázó elméleti modelljei. Egy kutatási irányzat áttekintése Descriptive-Explanatory Models of the Socialist Economy. Review of a Research Trend Kornai János 1982 Szigma 15 1-14 1-2
5.070.hu A hiány újratermelése a magyar autópiacon Reproduction of Shortage on the Hungarian Car Market Kornai János, Zsuzsa Kapitány and Judit Szabó 1982 Közgazdasági Szemle 29 300-324 3
5.071.hu Az egyensúly mint közgazdasági kategória Equilibrium as a Category of Economics Kornai János 1982 Magyar Tudomány 27 598-621 8-9
5.072.hu A magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéről és kilátásairól Comments on the Present State and Prospects of the Hungarian Economic Reform Kornai János 1982 Gazdaság 16 5-35 3
5.073.hu Hozzászólás A Comment Kornai János 1982 Alkohológia 13 185 3
5.074.hu Egy makronövekedési modell matematikai tulajdonságairól On the Mathematical Properties of a Macroeconomic Growth Model Kornai János, András Simonovits 1982 Szigma 15 133-147 3
6.030.hu A nemzetek egészsége The Health of Nations Kornai János 1983 Valóság 6.030.en 26 1-12 1
5.075.hu Bürokratikus és piaci koordináció Bureaucratic and Market Coordination Kornai János File 1 1983 Közgazdasági Szemle 30 1025-1038 9
6.032.hu Paternalizmus, vevők piaca, eladók piaca Paternalism, Buyers' and Sellers' Market Kornai János, Jörgen W. Weibull 1983 Szigma 6.032.en 16 169-184 3
5.076.hu A költségvetési korlát puhaságáról — vállalati adatok alapján The Softness of the Budget Constraint—An Analysis of Enterprise Data Kornai János, Ágnes Matits 1983 Gazdaság 17 7-30 4
5.077.hu Beruházás, hatékonyság és hiány: egy makronövekedési modell Investment, Efficiency and Shortage: A Macroeconomic Growth Model Kornai János, András Simonovits 1983 Szigma 13 259-278 4
zzzz A paternalizmus fokozatai Degrees of Paternalism Kornai János 1983 A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Budapest: Kossuth Kiadó 1.006.hu Tibor Szőnyei Szöveggyűjtemény. Excerpt from the book 'Economics of Shortage' 544-555
zzzz Jól átgondolt stratégia kellene. A well-considered strategy is needed Kornai János 1983 A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Budapest: Kossuth Kiadó 1.006.hu Tibor Szőnyei Szöveggyűjtemény. Excerpt from the book 'Economics of Shortage' 508-501
zzzz A beruházó. Intézményi keretek. The Investor. Institutional Framework Kornai János 1983 A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana. Budapest: Kossuth Kiadó 1.006.hu Tibor Szőnyei Szöveggyűjtemény. Excerpt from the book 'Economics of Shortage' 512-543
zzzz A gazdasági vezetés túlzott központosítása Overcentralization in Economic Administration. Kornai János 1983 A magyar gazdaságirányításról. Budapest: Kossuth Kiadó 1.001.hu Ferenc Böröczfy Excerpt I 113-157
6.025.hu Hatékonyság és szocialista erkölcs Efficiency and Socialist Ethics Kornai János 1983 A magyar gazdaságirányításról. Budapest: Kossuth Kiadó 6.025.en Ferenc Böröczfy II 289-307
5.072.hu.2 Megjegyzések a magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéhez és kilátásaihoz Comments on the Present State and Prospects of the Hungarian Economic Reform Kornai János 1984 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet 5.072.hu Róbert Hoch and Iván Major Republished 33-77
5.075.hu.2 Bürokratikus és piaci koordináció Bureaucratic and Market Coordination Kornai János 1984 Budapest: Akadémiai Kiadó.Értekezések, emlékezések. (Essays, memoirs) 5.075.hu Márton Tolnai Republished
5.078.hu A hiány magyarázó elméletéről. Hozzászólás Soós Károly Attila két cikkéhez On the Explanatory Theory of Shortage. Comments on Two Articles by K.A. Soós Kornai János File 1 1985 Közgazdasági Szemle 32 179-192 2
zzzz Játékszabályok és társadalmi realitások Rules of the Game and Social Reality Kornai János File 1 1985 Koncepció és kritika.Budapest: Magvető István Siklaky 311-322
5.079.hu A kínai gazdasági reform The Chinese Economic Reform Kornai János, Zsuzsa Dániel 1986 Valóság 29 77-89 4
zzzz A gazdasági vezetés túlzott központosítása Overcentralization in Economic Administration. Kornai János 1986 Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1.001.hu László Szamuely Excerpt 127-153
6.037.hu A puha költségvetési korlát The Soft Budget Constraint Kornai János 1986 Tervgazdasági Fórum 6.037.en 2 1-18 3
6.035.hu A puha költségvetési korlátról. Válasz Stanislaw Gomulkának On the Soft Budget Constraint. Answer to Stanislaw Gomulka Kornai János File 1 1987 Közgazdasági Szemle 6.035.en 34 881-887 7-8
6.040.hu A magyar reformfolyamat: víziók, remények és a valóság, I-II.rész The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality, I-II Kornai János 1987 Gazdaság 6.040.en 21 5-46, 5-40 2, 3
6.042.hu Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja Individual Freedom and Reform of the Socialist Economy Kornai János 1988 Valóság 6.042.en 36 1-24 5
6.042.hu Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja Individual Freedom and the Reform of the Socialist Economy Kornai János 1988 Látóhatár 6.042.en 126-173
5.080.hu A tudományos kutató, a tanácsadó és a politikus felelősségéről. Előszó 'A hiány' szovjet kiadásához On the Responsibility of the Researcher, the Adviser and the Politician. Preface to the Soviet Edition of 'Economics of Shortage' Kornai János 1988 Valóság 31 37-41 12
zzzz Gondolatok egy könyvből Ideas Taken from a Book Kornai János File 1 1989 A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition 1.011.hu Excerpt 1 20-23 1
zzzz Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében A Passionate Pamphlet in the Cause of Hungarian Economic Transition. Kornai János 1989 Szövetkezeti Kereskedelem 1.011.hu Excerpt 4-5 6
5.081.hu A tulajdonformák és a koordinációs mechanizmusok affinitása The Affinity Between Ownership Forms and Coordination Mechanisms Kornai János File 1 1990 Valóság 33 1-15 1
zzzz Kiegészítések a 'Röpirathoz' Completions to the 'Pamphlet' Kornai János File 1 , File 2 1990 Közgazdasági Szemle 37 769-793 7-8
5.082.hu Emléksorok Erdős Péterről In Memoriam Péter Erdős Kornai János 1990 Közgazdasági Szemle 37 1105-1106 10
6.044.hu Hozzászólás David Lipton és Jeffrey Sachs előadásához Comments on David Lipton's and Jeffrey Sachs's Lecture Kornai János 1990 Mozgó Világ 6.044.en 16 115-117 8
6.046.hu A privatizáció elvei Kelet-Európában The Principles of Privatization in Eastern Europe Kornai János File 1 1991 Közgazdasági Szemle 6.046.en 38 1021-1040 11
6.046.hu A privatizáció elvei Kelet-Európában The Principles of Privatization in Eastern Europe Kornai János 1992 Gazdaság 6.046.en 1, (old volume 25) 13-31 1
6.047.hu A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János File 1 , File 2 1992 Közgazdasági Szemle 6.047.en 39 489-512 6
5.083.hu Gondolatok a magyar közgazdasági kutatás és felsőoktatás helyzetéről és feladatairól Some Ideas on the Situation and Tasks in Hungarian Economic Research and Higher Education Kornai János 1992 Magyar Tudomány 37 935-944 8
6.049.hu Még egyszer a piaci szocializmusról Market Socialism Revisited Kornai János File 1 , File 2 1992 Közgazdasági Szemle 6.049.en 39 773-796 9
5.084.hu Az eretnekség történelmi hivatása. Péter György, a reformközgazdász The Historical Mission of Heresy. György Péter, the Reform Economist Kornai János 1992 Mozgó Világ 18 43-49 9
6.048.hu A posztszocialista átmenet: általános áttekintés Postsocialist Transition: An Overall Survey Kornai János File 1 1992 Európa Fórum 6.048.en 2 3-16 3
6.047.hu A posztszocialista átmenet és az állam. Gondolatok fiskális problémákról The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János 1992 Gazdaság 6.047.en 25 4-26
zzzz Visszaesés, veszteglés vagy fellendülés Recession, idling or prosperity Kornai János 1993 Gazdaság 2 (old volume 26) 67-78 1
2.001.hu A szocialista rendszer. Részletek Kornai János A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan című könyvéből The Socialist System. s from János Kornai's Book The Socialist System. The Political Economy of Communism Kornai János File 1 1993 Kereskedelmi Szemle 2.001.en Excerpt 34 69-87 9-10
2.001.hu A klasszikus szocialista rendszer ideológiája. Részletek Kornai János A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan című könyvéből The Ideology of the Classical Socialist System. s from János Kornai's Book The Socialist System. The Political Economy of Communism Kornai János File 1 1993 História 2.001.en Excerpt 15 17-19 8
5.085.hu A pénzügyi fegyelem evolúciója a posztszocialista rendszerben The Evolution of Financial Discipline under the Postsocialist System Kornai János File 1 1993 Közgazdasági Szemle 40 382-395 5
5.086.hu Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlődés példáján Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development Kornai János File 1 , File 2 1993 Közgazdasági Szemle 40 569-599 7-8
5.087.hu Gazdaságpolitika és etika Economic Policy and Ethics Kornai János 1993 Magyar Tudomány 38 1041-1046 9
5.084.hu Péter György, a reformközgazdász György Péter, the Reform Economist Kornai János 1994 Egy reformközgazdász emlékére: Péter György.Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó and T-Twins Kiadó 5.084.hu János Árvay and András B. Hegedűs 75-89
5.088.hu A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlődés vizsgálata Eliminating the Shortage Economy. A General Analysis and Examination of the Developments in Hungary Kornai János File 1 , File 2 1994 Közgazdasági Szemle 41 569-605 7-8
5.089.hu A legfontosabb: A tartós növekedés. A makrogazdasági feszültségekről és a kormány gazdaságpolitikájáról Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic Tensions and Government Economic Policy in Hungary Kornai János 1994 Népszabadság, as a series of articles
5.089.hu.2 A legfontosabb: A tartós növekedés. A makrogazdasági feszültségekről és a kormány gazdaságpolitikájáról Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic Tensions and Government Economic Policy in Hungary Kornai János 1994 Gazdaság 5.089.hu Republished 3, (old volume 27) 17-45 2
5.090.hu A magyar gazdaságpolitika dilemmái The Dilemmas of Hungarian Economic Policy Kornai János File 1 1995 Közgazdasági Szemle 42 633-649 7-8
5.091.hu Az EU bővítése keletről nézve The EU Enlargement as Seen from the East Kornai János 1995 Európa Fórum 5 3-14 4
5.092.hu Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés vizsgálata politikai gazdaságtani megközelítésben, I-II. rész Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective, I-II Kornai János File 1 , File 2 1995 Közgazdasági Szemle 42, 43 1097-1117, 1-29 12, 1
zzzz A privatizációs bevételről On the Privatization Income Kornai János 1996 Gazdaság 5 (old volume 29) 105-108 1
5.093.hu Az állampolgár és az állam: A jóléti rendszer reformja The Citizen and the State: Reform of the Welfare System Kornai János File 1 1996 Mozgó Világ 22 33-45 2
5.094.hu Nagy András 70 éves. Barátom, Nagy András András Nagy is 70. My Friend, András Nagy Kornai János 1996 Közgazdasági Szemle 43 266-269 3
5.095.hu Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról Adjustment without Recession: A Case Study of Hungarian Stabilization Kornai János File 1 1996 Közgazdasági Szemle 43 585-613 7-8
5.095.hu.2 Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról Adjustment without Recession: A Case Study of Hungarian Stabilization Kornai János 1996 Gazdaság 5.095.hu Republished 5 (old volume 29) 4-34 2
5.096.hu Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszer reformja: egy empirikus vizsgálat első eredményei Tax Awareness, Fiscal Illusions and Reform of the Welfare System: Initial Results of an Empirical Survey Kornai János 1996 Társadalmi Riport.Budapest: tárki Rudolf Andorka, Tamás Kolosi and György Vukovich 238-271
5.097.hu Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Egy kérdőíves felmérés tanulságai Tax-Awareness and the Reform of the Welfare State. Results of a Hungarian Survey Kornai János 1996 Századvég 1 3-28 2
5.098.hu Mit jelent és mit nem jelent a rendszerváltás What does and what does not the change of the system mean Kornai János 1997 Kritika 2-8 8
5.099.hu Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát Financial Discipline and Soft Budget Constraint Kornai János File 1 1997 Közgazdasági Szemle 44 940-953 11
5.100.hu Scitovsky Tibor: Egy Memories of a proud Hungarian Kornai János 1997 Közgazdasági Szemle 44 1108-1110 12
5.101.hu Lipták Tamás halálára In Memoriam Tamás Lipták Kornai János 1998 Közgazdasági Szemle 45 771-772 7-8
5.102.hu Ajánlások a magyarországi egészségügyi reformhoz Suggestions for the Hungarian health reform Kornai János 1998 Kritika 2-9 10
5.103.hu Érzések és gondolatok Losonczi Ágnesről Feelings and thoughts about Ágnes Losonczi Kornai János 1998 Kultúra és Közösség 3 7-8 2
6.063.hu Megjegyzések a mérsékelten gyors dezinfláció kérdéseihez Comments on the Appropriate Speed of Disinflation Kornai János 1998 Mérsékelt infláció. Az átalakuló gazdaságok tapasztalatai. Budapest, National Bank of Hungary 6.063.en Carlo Cottarelli and György Szapáry 176-178
5.097.hu Szocializmusból a kapitalizmusba. Mit jelent a rendszerváltás? From Socialism to Capitalism: What is meant by the ‘Change of System’? Kornai János 1998 Demokrácia Kutatások Magyar Központja 5.097.hu Sándor Kurtán, Péter Sándor, Vass László Magyarország évtizedkönyve 1988-1998. A rendszerváltás. I kötet.
2.001.hu "Hatalom és ideológia" (Részletek A szocialista rendszer c. könyvből.) Kornai János 1998 Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2.001.en Fokasz Nikosz és Örkény Antal Magyarország társadalomtörténete III. (1945-1989) válogatott tanulmányok, első kötet 76-96
5.057.hu.2 "A klasszikus rendszer koherenciája" (Részletek A szocialista rendszer c. könyvből.) Kornai János 1998 Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2.001.en Fokasz Nikosz és Örkény Antal Magyarország társadalomtörténete III. (1945-1989) válogatott tanulmányok, első kötet 255-258
5.057.hu.3 A hiány újratermelése Kornai János 1998 Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 5.057.hu Fokasz Nikosz és Örkény Antal Magyarország társadalomtörténete III. (1945-1989) válogatott tanulmányok, első kötet, republished 259-266
5.104.hu A rendszerparadigma. The System Paradigm Kornai János File 1 1999 Közgazdasági Szemle 46 585-599 7-8
5.105.hu A költségvetési korlát megkeményítése a posztszocialista országokban. Hardening the Budget Constraint in Postsocialist Economies Kornai János File 1 2000 Közgazdasági Szemle 47 1-22 1
5.106.hu Hálapénz a magyar egészségügyben. Gratuity money in the Hungarian healthcare system. Kornai János, Róbert Iván Gál and Géza Bognár File 1 2000 Közgazdasági Szemle 47 293-320 4
6.072.hu Tíz évvel a ‘Röpirat’ angol kiadásának megjelenése után. A szerző önértékelése. Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János File 1 2000 Közgazdasági Szemle 6.072.en 47 647-661 9
6.069.hu Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai? Is post-communist health spending unusual? A comparison with established market economies Kornai János, John McHale File 1 2001 Közgazdasági Szemle 6.069.en 48 555-580 7-8
2.001.hu.2 Hatalom Kornai János 2001 Budapest: 1956-os Kutatási és Könyvkiadó Kht 2.001.en Tanulmányok c. fejezet (3rd Chapter). CD-ROM
5.107.hu Scitovsky Tibor (1910-2002) Kornai János 2002 Közgazdasági Szemle 49 553-556 7-8
5.099.hu Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát Financial Discipline and Soft Budget Constraint Kornai János 2003 Közgazdasági Szemle 5.099.hu Gál Róbert Iván és Szántó Zoltán In memoriam Csontos László 240-253
5.108.hu Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. Gondolatok a Collegium Budapest "Honesty and Trust" kutatásának alapján. Kornai János File 1 , File 2 2003 Beszélő 8 20-29 6
5.109.hu Néhány gondolat a közgazdaságtudomány és a szociológia kapcsolatáról. Kornai János 2003 Harminc év, Mannheim-előadások, ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Budapest 49-56
6.075.hu Mit tanulhatnak a poszt-szocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból? Kornai János 2004 Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére, Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek, BKÁE Vállalatgazdasági tanszék, Budapest 6.075.en Czakó Erzsébet, Dobos Imre és Kőhegyi Anita 17-38
5.108.hu.2 Tisztesség és bizalom. A posztszocialista átmenet kihívása Kornai János File 1 2004 Rubicon 5.108.hu Republished 121-127
6.074.hu A puha költségvetési korlát Understanding the Soft Budget Constraint Kornai János, Eric Maskin and Gerard Roland File 1 , File 2 2004 Közgazdasági Szemle 6.074.en 51, 61 608-624, 777-809 7-8, 9
6.075.hu Mit tanulhatnak a posztszocialista átalakulás útjára lépő országok az átmenet eddigi tapasztalataiból? Kornai János File 1 2004 Közgazdasági Szemle 6.075.en 51 899-923 10
5.110.hu A bizalom erősítése a piaci szférában Strengthening of Trust in the Market Sphere Kornai János 2004 Budapest: Nádasdy Alapítvány 52- 57
5.111.hu Kenneth Joseph Arrow Kornai János 2005 Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004, KJK Kerszöv, Budapest Bekker Zsuzsa 101-115
6.076.hu Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása - siker és csalódás The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2005 Közgazdasági Szemle 6.076.en 52 907-936 12
zzzz Itthon Magyarországon - otthon a világban. Mi a magyar? Kornai János 2005 Habsburg Történeti Intézet - Rubicon Kiadó Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály 102-127
5.087.hu.2 Gazdaságpolitika és etika. A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypadagógiai szemléje. Kornai János 2005 Nemzeti Tankönyvkiadó Rt - Arcanum, Budapest 5.087.hu Zsolnai József PC CD-ROM.
5.112.hu Egyensúly, növekedés és reform. I. A kiigazítás programja II. A társadalom átalakításáról Equilibrium, Growth, and Reform. I. Adjustment Program II. About Social Transformation Kornai János 2006 Népszabadság 12-13, 12-13
6.077.hu A társadalomtudományok elkülönüléséről és együttműködéséről Disciplines of Social Sciences: Separation or Cooperation Kornai János File 1 2006 Közgazdasági Szemle 6.077.en 53 949-960 11
5.113.hu Miről érdemes, miről kell vitatkoznunk? Az egészségbiztosítási reform fő kérdései. Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2007 Népszabadság 65 6-8 29
5.114.hu.2 Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására. What Does ’The Change of System’ Mean. A Trial for Clarification Kornai János 2007 Élet és Irodalom 5.114.hu Republished 3, 10-11
5.114.hu Mit jelent a ’rendszerváltás’. Kísérlet a fogalom tisztázására. What Does ’The Change of System’ Mean. A Trial for Clarification Kornai János File 1 2007 Közgazdasági Szemle 54 303-321 4
5.115.hu Kávé és tea. Hozzászólás az egészségbiztosítás reformjához Coffee and Tea. Comments on the Health Insurance Reform Kornai János 2007 Népszabadság 65 247/2
5.116.hu A politikai filozófia és a politikatörténet értő kutatója. Vázlat egy szellemi arcképhez Kornai János 2007 Pallas Kiadó Kft Gábor György, Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi 309-319
zzzz "A gondolat erejével - rendhagyó önéletrajz (részletek)." By Force of Thought - Irregular Memoirs . Kornai János 2008 Köz-gazdaság excerpts 3 38-43 1
5.117.hu A kapitalizmus néhány rendszerspecifikus vonása. Kornai János File 1 2008 Közgazdasági Szemle 55 377-394 5
5.118.hu A kutató örömei és kínlódásai. Kornai János File 1 , File 2 2008 Élet és Irodalom 9
5.119.hu A puha költségvetési korlát szindromája a kórházi szektorban. Kornai János File 1 2008 Közgazdasági Szemle 55 1037-1056 12
5.120.hu Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével Karl Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 2008 Mozgó Világ 3-14
5.119.hu.2 A puha költségvetési korlát szindromája a kórházi szektorban. Kornai János 2008 Aula 5.119.hu Republished 21-44
6.079.hu A puha költségvetési korlát szindróma és a globális pénzügyi válság. Kornai János File 1 2009 Published online 6.079.en
6.080.hu Innováció és dinamizmus: Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között. Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 2010 Közgazdasági Szemle 6.080.en 1-36
5.121.hu Liberté, Egalité, Fraternité: Gondolatok a szocialista rendszer összeomlását követő változásokról. Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 2010 Mozgó Világ 5-18
5.122.hu Hol a határ a független közgazdasági elemzés és az aktív politikai tevékenység között? A független Költségvetési Tanácsok példája. Kornai János File 1 , File 2 2010 Mozgó Világ 3-7
5.123.hu A közpénzek felhasználásának értékeléséről: A ’szakember’ és az értékítéletek. On the evaluation of the use of public resources: The ‘expert’ and value judgments. Kornai János File 1 2010 Mozgó Világ 30-38
5.124.hu Hiánygazdaság - többletgazdaság Shortage economy - surplus economy. Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2010 Közgazdasági Szemle 57/11, 12 925-957, 1021-1044
5.125.hu Számvetés Taking stock Kornai János File 1 2011 Népszabadság
5.126.hu Központosítás és kapitalista piacgazdaság. Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 , File 2 2012 Népszabadság 1, 6-9
5.127.hu Találkozás Széchenyivel. Meeting Széchenyi Kornai János File 1 2012 Élet és Irodalom 56/15
5.128.hu Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez. What the Economics of shortage and The socialist system have to say to the Hungarian reader today: An introductory study to the first two volumes of the selected publications Kornai János File 1 2012 Közgazdasági Szemle 59/4: 426-443
5.129.hu Ígéretek megszegése Breaking promises Kornai János File 1 2012 Élet és Irodalom 23-26
5.130.hu Bevezetés a Központosítás és piaci reform című kötethez. Introduction to the volume ‘Centralization and market reform’ Kornai János File 1 2013 Közgazdasági Szemle 60/3: 253-281
5.129.hu.2 Ígéretek megszegése Breaking promises Kornai János File 1 2013 Köz-gazdaság 5.129.hu 8/2 5-33
5.131.hu Fenyegető veszélyek Threatening dangers Kornai János File 1 2014 Élet és Irodalom 5
5.132.hu Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez. Introduction to the volume ‘The soft budget constraint’ Kornai János File 1 2014 Közgazdasági Szemle 61/7 845-897
5.133.hu Surányi György, az MNB elnöke - egy egykori jegybanktanács-tag szemével György Surányi, president of the Hungarian National Bank - through the eyes of a past member of its Monetary Council Kornai János File 1 2014 Budapest: Pénzügykutató Alapítvány. Surányi György hatvanéves Sebestyén Katalin 110-122
5.057.hu.4 A hiány újratermelése Reproduction of Shortage Kornai János File 1 2014 Közgazdasági Szemle 5.057.hu Republished 61 1138-1057 10
5.131.hu.2 Fenyegető veszélyek Threatening dangers Kornai János 2014 Köz-gazdaság 5.131.hu Republished 9/2 39-45
5.134.hu Példaképünk: Kína? Can China set us an example? Kornai János File 1 2014 Társadalmi riport. Budapest: TÁRKI Kolosi Tamás - Tóth István György 603-616
5.134.hu.2 Példaképünk: Kína? Can China set us an example? Kornai János 2014 Élet és Irodalom 5.134.hu Republished 3-4
6.081.hu U-kanyar Magyarországon Hungary’s U-turn Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2015 Élet és Irodalom 6.081.en 8-10
5.135.hu Előszó Preface Kornai János 2015 Budapest, Alinea Kiadó - Rajk László Szakkollégium Excerpt 7-11
5.136.hu Milyen is hát a tőke a 21. században? Megjegyzések Piketty könyvéhez What is capital like in the 21st century? Notes on Piketty’s book Kornai János File 1 2015 Közgazdasági Szemle 62 909-942
6.082.hu Az összehasonlító gazdaságtan és a ‘tranzitológia’ jövője The future of comparative economics and ‘transitology’ Kornai János File 1 2015 Köz-gazdaság 6.082.en 10/3 145-154
5.137.hu Még egyszer a ‘rendszerparadigmáról’: Tisztázás és kiegészítések a posztszocialista régió tapasztalatainak fényében The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region Kornai János File 1 , File 2 2016 Közgazdasági Szemle 63 1074-1119
6.083.hu A populizmus terjedése és kártékony hatásai. Rising populism and its harmful effects Kornai János File 1 2017 6.083.en
5.138.hu A gondolat nem kér vízumot "Ideas do not apply for visas": Michael Ignatieff’s and János Kornai’s speeches at the Open Society Prize award ceremony Kornai János File 1 2018 Élet és Irodalom 5
5.139.hu A demokrácia értékéről és más kutatási témákról: Kornai János záró megjegyzései a tiszteletére rendezett konferencián On the value of the democracy and other research issues: János Kornai’s closing remarks at the conference dedicated to him. Kornai János File 1 2018 Közgazdasági Szemle 65 677-682
5.140.hu A Közgazdaság-tudományi Intézet 1990 előtti történetéről, 1-2. előadás: A Közgazdaság-tudományi Intézetben 2018. március 22-én és április 12-én elhangzott előadások szerkesztett változata. On the history of the Institute of Economics, Talks 1-2: The edited version of the talks on March 22 and April 12, 2018, at the Institute of Economics. Kornai János 2018 Published on the website of the Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences
5.141.hu A gondolat erejével? A közgazdászok szakmai és közéleti dilemmáiról By force of thought? On the professional and public life dilemmas of economists. Kornai János File 1 2019 Közgazdasági Szemle 66 117-133
5.142.hu 1956 - Ahogy én láttam akkor és látom ma 1956 in Hungary: As I saw it then and as I see it now Kornai János File 1 2020 Élet és Irodalom 8
5.012.pl Ilosc czy rentownosc The Quantitative Outlook and the Economic Outlook Kornai János 1961 Z Problemow kierowania gospodarka.Warszawa: Ksiazka i Wiezda 5.012.hu 310-318
5.022.pl Informacja o wegierskich pracach nad optymalizacja planu inwestycyjnego w skali galezi przemyslu The Determination of the Optimal Investment Plan of a Sector of Industry by Linear Programming Kornai János 1961 Biuletyn Wownetrzny 5.022.hu 55-60 6
6.001.en A Mathematical Investigation of Some Economic Effects of Profit Sharing in Socialist Firms Kornai János, Tamás Lipták File 1 , File 2 1962 Econometrica 30 140-161 l
6.002.de Anwendung mathematischer Methoden bei der Planung von Investitionen und der technishen Entwicklung The Application of Mathematical Methods for the Planning of Investments and Technical Development Kornai János 1962 Internationale Konferenzen der sich mit Problemen der Ökonomik und Organisation der Produktion und Arbeit befassenden Institute und Organisationen der Lander des Sozialistischen Lagers. Warszawa,
5.027.en The Application of the Input-Output Table to Determine the Optimum Development Program of the Aluminium Industry Kornai János, Béla Martos 1962 Budapest: Akadémiai Kiadó 5.027.hu Ottó Lukács 224-234
6.003.sk Spojeni ustredniho a odvetvoveho programovani v premyslu The Linking Up of Central and Sectoral Programming in the Industry Kornai János File 1 1963 Mezinarodni kolokvium o uplatnovani matematickych metod v ekonomice spotrebniho promyslu.Praha: Ministerstrvo spotrebniho promyslu 82-87
5.026.pl Planowania dwupoziomowe Two-Level Planning Kornai János, Tamás Lipták File 1 1963 Biuletyn Wewnetrzny 5.026.hu 1-71 13
5.022.en The Determination of the Optimal Investment Plan for an Industrial Sector by the Use of Linear Programming Kornai János File 1 1963 Eastern European Economy 5.022.hu 1 44-56 4
6.004.de Die Anwendung mathematischer Methoden in der Ökonomie der ungarischen Textilindustrie The Application of Mathematical Methods in the Economy of the Hungarian Textile Industry Kornai János 1964 Anwendung mathematisher Methoden in der Ökonomie der Textilindustrie.Leipzig: VEB Fachbuchverlag 92-118 14
5.029.ru-5 Protsentnaia stavka v perspektivnykh raschctah po ekonomicheskoi effektivnosti The Interest Rate in the Long-Term Economic Efficiency Calculations Kornai János, Péter Wellisch 1964 Warszawa: PWN 5.029.hu-5 247-287
6.005.en Two-Level Planning Kornai János, Tamás Lipták File 1 , File 2 1965 Econometrica 33 141-169 1
6.006.en Mathematical Programming as a Tool in Drawing Up the Five Year Economic Plan Kornai János File 1 1965 Economics of Planning 5 3-18 3
6.005.ru Planirovanie na dvukh urovniakh Two-Level Planning Kornai János, Tamás Lipták 1965 Primenenie matematiki v ekonomicheskikh issledovaniakh. Moscow: Izdatelstwo Socialno Ekonomicheskoy Literaturi 6.005.en V. S. Nemchinow 107-136
6.007.de Mathematische Programmierung der perspektivischen Volkswirt-schaftsplane Mathematical Programming of Long-Term National Economy Planning Kornai János 1965 Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie. Berlin: Akademie Verlag 213-232
6.008.it Un contributo ungherese alla teoria e alla practica della programmazione economica The Hungarian Contribution to the Theory and Practice of Economy-Wide Programming Kornai János 1965 Rivistra Trimestrale 4 705-715 15-16
6.009.en Experiments in Hungary with Industry-Wide and Economy-Wide Programming Kornai János, Béla Martos 1966 Mathematical Optimization in Economics.Roma: Centro Internacionale Matematico Estive Bruno de Finetti 169-194
6.006.ru Matematicheskoe programmirovanie na sluzhbe razrabotki piatiletnego narodnokhozjajstwennogo plana VNR Mathematical Programming for the Elaboration of the Five Year National Economy Plan of Hungary Kornai János File 1 1966 Ekonomika i matematicheskie metody 6.006.en 2 31-40 1
6.006.sr Matematicko programiranje kao sredstvo za izradu petogodisnjeg nacionalnog privrednog plana Mathematical Programming as a Tool in Drawing Up the Five Year National Economy Plan Kornai János File 1 1966 Primena matematickog programiranja i elektronskih racunara u planiranju 6.006.en 4 26-42
6.010.en Hungary: The Programming Model of the National Economy Kornai János 1967 Macroeconomic Models for Planning and Policy-Making.Geneva: UN, ECE
6.011.en Mathematical Programming of Long-Term Plans in Hungary Kornai János 1967 Activity Analysis in the Theory of Growth and Planning.London, Melbourne, Toronto and New York: Macmillan and St. Martins' Press Edmond Malinvaud and M. O. L. Bacharach 211-231
zzzz Application of an Aggregate Programming Model in Five Year Planning Kornai János, Zsuzsa Ujlaki File 1 1967 Acta Oeconomica 5.037.hu 2 327-344 4
6.012.de Theoretische Probleme bei Modellsystemen Theoretical Problems of System Models Kornai János File 1 1968 Wirtschaftswissenschaft 16 543-552 4
6.005.pl Planowanie na dwu szczeblach Two-Level Planning Kornai János, Tamás Lipták 1968 Zastowanie matematyki w badaniach ekonomicznych.Warszawa: PWN 6.005.en W. S. Niemcznynow 100-126
5.042.en Man-Machine Planning Kornai János File 1 1969 Economics of Planning 5.042.hu 9 209-234 3
5.039.en Multi-Level Programming: A First Report on the Model and on the Experimental Computations Kornai János File 1 , File 2 1969 European Economic Review 5.039.hu 1 134-191 1
6.013.es La Programmación Matemática Como Herramienta de la Planificacion Económica Socialista Mathematical Programming in Socialist Planning Kornai János 1969 Economia y Desarollo 444-456
zzzz Bródy András: Érték és újratermelés: Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Value and Reproduction. An Attempt at Working Out a Mathematical Model of the Marxian Theory of Value and Reproduction Kornai János 1969 Acta Oeconomica 5.043.hu book review. 4 423-428 4
5.039.it Programmazione a piu livelli Multi-Level Programming Kornai János File 1 1969 Archivio di Studi Urbani e Regionali 5.039.hu 2 3-27 1-2
6.014.en Computing Linear Programming Problems with an Approximation Based on Decomposition Kornai János File 1 1969 Urbino (Pesaro): C.I.M.E., Sviluppo Ottimale e Pianificazione 1-49
6.013.en Mathematical Programming in Socialist Planning Kornai János File 1 1969 Urbino, Collegio Universitaro: C.I.M.E. 6.013.es
6.015.en A General Descriptive Model of Planning Processes Kornai János File 1 1970 Economics of Planning 10 1-19 1-2
6.016.en Comments on Professor J. Tinbergen's Article, Development Strategy and Welfare Economics Kornai János File 1 1970 Co-Existence 7 161-163 2
5.044.en Economic Systems Theory and General Equilibrium Theory Kornai János 1971 Acta Oeconomica 5.044.hu 6 297-317 4
5.049.en Plan Sounding Kornai János, Zsuzsa Dániel, Anna Jónás and Béla Martos File 1 1971 Economics of Planning 5.049.hu 11 31-58 1-2
5.042.es Un modelo aproximado para la solucion de problemas de programacion lineal por descomposition An Approximative Method for the Solution of Linear Programming Problems by Decomposition Kornai János File 1 1971 Economia y Desarrollo 5.042.hu 61-90 5
1.001.sv Model for centralplanerad ekonomi A Model of Centrally Planned Economy. from the book 'Overcentralization in Economic Administration' Kornai János 1971 Ekonomiska system. Stockholm: Rabén—Sjörgren 1.001.hu Assar Lindbeck Excerpt 120-125
6.005.en Two-Level Planning Kornai János 1971 Select Cambridge.Mass. and London: MIT Press 6.005.en Kenneth J. Arrow 412-440
5.046.en Pressure and Suction on the Market Kornai János 1971 Bloomington.Indiana: International Development Research Center, Indiana Univeristy 5.046.hu
5.046.ru K teoriia neravnovesiia Pressure and Suction on the Market Kornai János 1972 Ekonomika i matematicheskie metody 5.046.hu 8 681-697 5
6.017.en Macrofunctions Computed on the Basis of Plan Models Kornai János 1972 Acta Oeconomica 8 375-406 4
6.006.en Mathematical Programming as a Tool of Socialist Planning Kornai János 1972 Socialist Economics.London: Penguin 6.006.en Alec Nove and Domenico M. Nuti 475-488
6.015.es Un modelo descriptivo general de processos de planification A General Descriptive Model of Planning Processes Kornai János File 1 1973 Economia y Desarrollo 6.015.en 26-43 16
5.045.en Autonomous Control of the Economic System Kornai János, Béla Martos File 1 , File 2 1973 Econometrica 5.045.hu 41 509-528 3
6.018.en Some Intersectoral and Intertemporal Choice Problems: Hungarian Experience in Long-Term Planning Kornai János 1973 Economic Structure and Development.Amsterdam: North-Holland H. C. Bos, H. Linnemann and P. de Wolff 201-214
5.044.en Economic System Theory and General Equilibrium Theory", in: Criticism of Contemporary Western Economic Theories. Selected papers presented to International Conference "New trends in contemporary bourgeois economics Kornai János 1973 Budapest: Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences 5.044.hu 7-32
6.019.en Thoughts on Multi-Level Planning Systems Kornai János 1973 Amsterdam: North-Holland.Multi-Level Planning: Case Studies in Mexico Louis M. Goreux and Allan S. Manne 521-551
5.046.ja Shijo nitaisuru Kyuin to Atsuryoku Pressure and Suction on the Market Kornai János File 1 1974 Gendai Keizai 5.046.hu 90-111 12
6.020.en Models and Policy: The Dialogue Between Model Builder and Planner Kornai János 1975 Economy-Wide Models and Development Planning..London: Oxford University Press Charles R. Blitzer, Peter B. Clark and Lance Taylor 13-31
5.044.fr Théorie des systemes économiques et théorie générale de l'équilibre Economic System Theory and General Equilibrium Theory Kornai János File 1 1975 Etudes (Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences) 5.044.hu 5
6.021.en Mathematical Programming Models in Industrial Development Planning Kornai János File 1 1975 Industrialization and Productivity.UNIDO Bulletin, New York, UN 22
5.054.en The Measurement of Shortage Kornai János 1976 Acta Oeconomica 5.054.hu 16 321-344 3-4
5.051.ru Problemy upravleniia v ekonomicheskikh sistemach Neumanna Problems of Control in von Neumann-Economic Systems Kornai János, András Simonovits 1976 Ekonomika i matematicheskie metody 5.051.hu 12 1125-1140 6
5.046.en Pressure and Suction on the Market Kornai János 1976 Cambridge: Cambridge University Press 5.046.hu Judith Thornton 191-215
5.051.en Decentralized Control Problems in Neumann-Economies Kornai János, András Simonovits File 1 , File 2 1977 Journal of Economic Theory 5.051.hu 14 44-67 1
6.018.es Algunos problemas de seleccion intersectoral e intertemporal: experiencias hungaras de la planification a largo plazo Some Intersectoral and Intertemporal Choice Problems: Hungarian Experience in Long-Term Planning Kornai János File 1 1977 Economia y Desarrollo 6.018.en 28-43 42
5.051.en Problems of Control in von Neumann Economic Systems Kornai János, András Simonovits 1977 Matekon 5.051.hu 14 54-78 1
6.022.en John Michael Montias: The Structure of Economic Systems Kornai János File 1 1978 Journal of Comparative Economics book review. 2 277-292 2
6.023.en The Normal State of the Market in a Shortage Economy: A Queue Model Kornai János, Jörgen W. Weibull File 1 , File 2 1978 Scandinavian Journal of Economics 80 375-398 4
5.058.en Leif Johansen: Lectures on Macroeconomic Planning: I, General Aspects Kornai János File 1 1979 Scandinavian Journal of Economics 5.058.hu book review. 81 125-128 1
5.059.en The Oeuvre of Kenneth J. Arrow Kornai János 1979 Acta Oeconomica 5.059.hu 23 193-203 1-2
6.024.en Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems Kornai János File 1 , File 2 1979 Econometrica 47 801-819 4
5.057.ja Shakai-Shugi Keizai niokeru Fusoku no Saiseisan Reproduction of Shortage Kornai János File 1 1979 Gendai Keizai 5.057.hu 125-140 37
6.025.en The Dilemmas of a Socialist Economy: The Hungarian Experience Kornai János 1979 Social Research
6.026.en Appraisal of Project Appraisal Kornai János 1979 Economics and Human Welfare: Essays in Honour of Tibor Scitovsky. New York: Academic Press M. J. Boskin 75-99
6.026.fr Évaluation de l'évaluation des project Appraisal of Project Appraisal Kornai János 1979 Paris: Republique Francaise Ministere de la Cooperation.Méthodologie de la planification 6.026.en 2 83-100
6.025.en The Dilemmas of a Socialist Economy: The Hungarian Experience Kornai János File 1 , File 2 1980 Cambridge Journal of Economics 6.025.en Republished in English in 1994. 4 147-157 2
6.025.de Effizienz und sozialistische Ethik Efficiency and Socialist Ethics Kornai János File 1 , File 2 , File 3 , File 4 1980 Budapester Rundschau 6.025.en 14 8-9, 8-9, 8-9, 8-9 29, 30, 31, 32
5.060.fr Hard and Soft Budget Constraint Kornai János 1980 Acta Oeconomica 5.060.hu 25 231-246 3-4
6.024.pt Sistemas com restrioes de recursos versus sistemas com restrioes de procura Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems Kornai János File 1 1981 Estudos de Economica 6.024.en 1 131-152 2
5.061.en On the Difficulties and Deficiences of Mathematical Economic Research in Hungary Kornai János 1981 Acta Oeconomica 5.061.hu 26 175-198 1-2
6.023.ru Obobshonoe ravnovesie rynka pri nalichii defitsita: model ocheredi The Normal State of the Market in a Shortage Economy: A Queue Model Kornai János, Jörgen W. Weibull 1981 Ekonomika i matematicheskie metody 6.023.en 17 936-954 5
6.027.en Some Properties of the Eastern European Growth Pattern Kornai János File 1 , File 2 1981 World Development 9 965-970 9-10
5.063.en Bródy András: Cycle and Control Kornai János, András Simonovits 1981 Acta Oeconomica 5.063.hu book review. 26 409-414 3-4
6.025.ja Shakai-Shugi Keizai no Tilenma The Dilemmas of a Socialist Economy Kornai János File 1 1981 Sekai Keizai Hyoron 6.025.en 124-141 10
5.064.en Introduction: Theoretical Background of the Research Kornai János, Béla Martos 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó 5.064.hu János Kornai and Béla Martos 17-56
5.065.en Vegetative Control: The First Step Kornai János, Béla Martos 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó 5.065.hu János Kornai and Béla Martos 57-80
5.066.en Control by Norms Kornai János 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó 5.066.hu János Kornai and Béla Martos 113-127
5.067.en Control by Order Signals Kornai János, András Simonovits 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó 5.067.hu János Kornai and Béla Martos 267-279
5.068.en Stock-Signal Model Regulated From a Normal Path Kornai János, András Simonovits 1981 Budapest: Akadémiai Kiadó 5.068.hu János Kornai and Béla Martos 223-245
6.027.en Some Properties of the Eastern European Growth Pattern Kornai János 1981 Socialist Models of Development.Oxford and New York: Pergamon Press 6.027.en Charles K. Wilber and Kenneth P. Jameson 965-970
6.028.en Comments to the Paper by A. Sen: Ethical Issues in Income Distribution: National and International Kornai János 1981 London: Macmillan Sven Grassman and Erik Lundberg 495-497
5.044.ja Keizai Shisutemuron to Ippankinkoron Economic System Theory and General Equilibrium Theory Kornai János File 1 1982 Shakai Rodo Kenkyu 5.044.hu 29 291-326 1-2
6.029.en Adjustment to Price and Quantity Signals in a Socialist Economy Kornai János File 1 1982 Économie Appliquée 35 503-524 3
zzzz Comments on Tibor Liska's Concept of Entrepreneurship Kornai János 1982 Acta Oeconomica 28 455-460 3-4
3.002.ja Hi-Kakaku Seigyo Non-price Control. from the book Non-price control, 1981 Kornai János, Béla Martos File 1 1982 Tokei Sanko Shinyo 3.002.hu Excerpt 1-64 14
6.030.en The Health of Nations: Reflections on the Analogy Between the Medical Sciences and Economics Kornai János 1982 Seidman Award Lecture.Memphis, Tenn.: Seidman Foundation
6.031.en On the Slowing Down of the Growth of East European Socialist Countries Kornai János File 1 1982 Thesis Eleven. A Journal of Socialist Scholarship, Australia 11-21 4
5.055.pl Regulacja w systemach ekonomicznych za pomoca norm Norms of Economic Behaviour and Control According to Norms Kornai János 1983 Postepy Cybernetyk 5.055.hu 6 43-58 1
6.030.en The Health of Nations: Reflections on the Analogy Between the Medical Sciences and Economics Kornai János File 1 1983 Kyklos 6.030.en 36 191-212 2
5.071.en Equilibrium as a Category of Economics Kornai János 1983 Acta Oeconomica 5.071.hu 30 145-159 2
6.032.en Paternalism, Buyers' and Sellers' Market Kornai János, Jörgen W. Weibull File 1 1983 Mathematical Social Sciences 6 153-169 2
5.072.en Comments on the Present State and Prospects of the Hungarian Economic Reform Kornai János File 1 1983 Journal of Comparative Economics 5.072.hu 7 225-252 3
6.033.en Convergence Theory and Historical Reality: Twenty-One Years after Tinbergen's Article Kornai János File 1 1983 Shakai-Rodo Kenkyu (Japan) 30 181-204 1-2
6.033.ja Shuren Riron to Rekishiteki Genjitsu Convergence Theory and Historical Reality Kornai János File 1 1983 HOSEI 6.033.en 10 12-25 3
6.033.ja Shuren Riron to Rekishiteki Genjitsu Convergence Theory and Historical Reality Kornai János File 1 1983 Keizai Seminar 6.033.en 68-78 341
6.029.ja Shakai-Shugi Keizai niokeru Kakaku-Suryo Chosei Adjustment to Price and Quantity Signals in a Socialist Economy Kornai János File 1 1983 Gendai Keizai 6.029.en 44-54 54
5.072.ja Hangari Keizai Kaikaku no Genjo to Tenbo, I-III. Comments on the Present State and the Prospects of the Hungarian Economic Reform Kornai János File 1 , File 2 , File 3 1983 Sekai Keizai Hyoron 5.072.hu 27 52-59, 54-61, 58-61 5, 6, 8
5.070.ja Hangari Jidosha-Shijo niokeru Fusoku no Saiseisan Reproduction of Shortage on the Hungarian Car Market Kornai János 1983 Shakai Rodo Kenkyn 5.070.hu 29 341-385 3-4
5.070.ja Hangari Jidosha-Shijo niokeru Fusoku no Saiseisan Reproduction of Shortage on the Hungarian Car Market Kornai János File 1 1983 Kenkyosho-ho 5.070.hu 55-93 8
5.072.en Comments on the Present State and Prospects of the Hungarian Economic Reform Kornai János 1983 Kenkyosho-ho (Tokyo) 5.072.hu 1-54 8
5.071.ja Keizagaku niokeru Kinko Kategori Equilibrium as a Category of Economics Kornai János File 1 1983 Keizai Seminar 5.071.hu 58-66 346
zzzz Shenmo Shi 'Buzu De Tingji Xue'? — Tieshi Shehuizhugi Tingji De Maodun What is the Shortage Economy?—Revealing the Contradictions in the Socialist Economy Kornai János File 1 1983 Shijie Tingji Yicong 2-10 9
5.060.pt Restriao oramental 'rigida' e 'flexivel' Hard and Soft Budget Constraint Kornai János File 1 1983 Estudos de Economia 5.060.hu 3 295-312 3
6.030.pt A saude das nacoes: Reflexoes sobre a analogia entre as ciencias medicas e a Economia The Health of the Nations: Reflections on the Analogy Between the Medical Sciences and Economics Kornai János File 1 1983 Estudos de Economia 6.030.en 4 31-50 1
zzzz Market or Planning Kornai János 1983 Pricing Policy for Development Management. Baltimore and Maryland: The Johns Hopkins University Press 1.004.hu Gerald M. Meier Excerpt from the book "Anti-Equilibrium" 66-72
6.029.zh Shehui Zhugi Tingji Zhang De Tiage Xinhao He Shuliang Xinhao Tiaojie Adjustment to Price and Quantity Signals in a Socialist Economy Kornai János 1983 Shehuzhuyi Tingji Moshi Wenti Iunzhu Xuanji.Beijing: Renmin Chubanshe 6.029.en Rong Tinben, Zhao Renwei and Wa Tinglian 465-482
zzzz "Comments” Kornai János 1983 Modeling Growing Economies in Equilibrium and Disequilibrium.Durham, N.C.: Duke Press Policy Studies A.C. Kelly, W.C. Sanderson, J.G. Williamson 341-51
5.076.ja Yosanseiyaku Sofutoka no Kensho On the Softening of the Budget Constraint: An Empirical Study Kornai János, Ágnes Matits File 1 1984 Shakai Rodo Kenkyn 5.076.hu 30 271-302 3-4
5.070.en Reproduction of Shortage on the Hungarian Car Market Kornai János File 1 1984 Soviet Studies 5.070.hu 36 236-256 2
6.034.en Descriptive-Explanatory Theoretical Models of the Socialist Economy: Review of a Research Direction Kornai János File 1 1984 System Research 1 135-143 2
5.076.en Softness of the Budget Constraint—An Analysis Relying on Data of Firms Kornai János, Ágnes Matits 1984 Acta Oeconomica 5.076.hu 32 223-249 3-4
5.075.en Bureaucratic and Market Coordination Kornai János File 1 , File 2 1984 Osteuropa Wirtschaft 5.075.hu 29 306-319 4
6.029.en Adjustment to Price and Quantity Signals in a Socialist Economy Kornai János 1984 London: Macmillan. The Economics of Relative Prices 6.029.en Béla Csikós-Nagy. Douglas Hague and Graham Hall 60-77
6.027.en Some Properties of the Eastern European Growth Pattern Kornai János 1984 The Modelling of Socio-Economic Planning Processes.Aldershot: Gower 6.027.en S. I. Cohen, P. A. Cornelisse, E. Thorbecke and R. Teekens 13-23
5.077.en Investment, Efficiency and Shortage: A Macro-Growth Model Kornai János, András Simonovits 1985 Matekon 5.077.hu 22 3-29 2
6.035.en Gomulka on the Soft Budget Constraint: A Reply Kornai János File 1 1985 Economics of Planning 19 49-55 2
5.078.en On the Explanatory Theory of Shortage. Comments on Two Articles by K. A. Soós Kornai János 1985 Acta Oeconomica 5.078.hu 34 145-164 1-2
6.036.en Comments on Jean-Jacques Laffont's Paper: Fix-Price Models: A Survey of Recent Empirical Work Kornai János 1985 Oxford: Basil Blackwell Kenneth J. Arrow and Seppo Honkapohja 379-386
6.030.en The Health of Nations: Reflections on the Analogy between Medical Sciences and Economics Kornai János 1985 Pathologies of Urban Processes. Antoni Kuklinski and Olli Kultalahti.Jyväskylä: Finnpublishers 6.030.en Kingsley E. Haynes
1.006.zh Duange Yu Shenhuizhui Jingji Tizhi The Shortage and the Socialist Economic System. from the "Economics of Shortage" Kornai János File 1 1985 Jingji Gongzuozhe Xuezi Ziliao 1.006.hu Excerpt 3-71 27
6.025.zh Shehuizhui Jingjide Liang — Nankunjing — Jingji Xiaolu Yu Shehuizhui Lunli Yuanzede Maodun Efficiency and Socialist Ethics Kornai János File 1 1985 Keji Daobao 6.025.en 10-14 5
6.024.zh Lun Duanque — Ziyuan Zhiyui Tixi Yu Xiqiu Zhiyue Tixi Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems Kornai János File 1 1985 Keji Daobao 6.024.en 15-19 5
zzzz Guoyou Quyede Shuangzhong Yi Lai The Dual Dependence of the State-Owned Firm: The Hungarian Experience Kornai János File 1 1985 Jingji Yan Jiu 10-24 10
6.037.en The Soft Budget Constraint Kornai János File 1 , File 2 1986 Kyklos 39 3-30 1
6.032.ja Onjoshugi, Kaiteshijo, Uriteshijo Paternalism, Buyers' and Sellers' Market Kornai János, Jörgen W. Weibull 1986 Shakai Rodo Kenkyu 6.032.en 32 3-4
5.076.zh Yusuan Yuesu De Ruanhua Softness of the Budget Constraint An Analysis Relying on Data of Firms Kornai János, Ágnes Matits File 1 1986 Tingji Fazhan Yu Tizhi Gaige 5.076.hu 33-49 1
6.037.ja Sofutona Yosan Seiyaku Saisetsu On the Soft Budget Constraint Kornai János File 1 1986 Keizai Seminar 6.037.en 55-64 374
6.030.zh Guoja De Tiankang The Health of Nations: Reflections on the Analogy Between the Medical Sciences and Economics Kornai János File 1 1986 Tingji Yanjou, Supplement 6.030.en 44-51
zzzz Xiongyali Wei Zhongguo Tingji Gaige Tigong de Ruogan Tingyan Tioxun Some Lessons for Chinese Economic Reform Provided by Hungary Kornai János File 1 1986 Tingji Yanjou, Supplement 1-22
5.070.zh Xiongyali Quiche Shichang Shang Duangue De Zaishengschan Reproduction of Shortage on the Hungarian Car Market Kornai János File 1 1986 Tingji Yanjou, Supplement 5.070.hu 52-64
5.072.zh Xiongyali Tingji Gaige De Xianzhuang Yu Zhanuang Comments on the Present State and Prospect of the Hungarian Economic Reform Kornai János File 1 1986 Tingji Yanjou, Supplement 5.072.hu 22-35
6.038.en State-Owned Firm, Bureaucracy and Market: Hungarian Experience Kornai János 1986 Third Chintaman Deshmukh Memorial Lecture.Bombay: Reserve Bank of India
zzzz Commenti sulla concezione dell' imprenditorialeta di Tibor Liska Comments on Tibor Liska's Concept of Entrepreneurship Kornai János 1986 Cooperare e competere.Milano: Feltrinelli Edwin Morley-Fletcher 133-139
6.039.fr Préface Preface Kornai János 1986 Paris: Calmann-Lévy János Kornai and Xavier Richet 7-10
5.072.fr Commentaires sur l'état actuel et les perspectives de la réforme economique hongroise Comments on the Present State and Prospects of the Hungarian Economic Reform Kornai János 1986 La Voie Hongroise. Analyses et experimentations économiques.Paris: Calmann-Lévy 5.072.hu János Kornai and Xavier Richet 25-63
5.060.fr Contrainte budgétaire 'dure' et contrainte budgétaire 'lache' Hard and Soft Budget Constraint Kornai János 1986 La Voie Hongroise. Analyses et experimentations économiques.Paris: Calmann-Lévy 5.060.hu János Kornai and Xavier Richet 121-141
5.079.en The Chinese Economic Reform—As Seen by Hungarian Economists Kornai János, Zsuzsa Dániel 1986 Acta Oeconomica 5.079.hu 36 289-305 3-4
6.040.en The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality Kornai János File 1 , File 2 1986 Journal of Economic Literature 24 1687-1737 4
5.079.zh Xiongyali Tingji Xuejia Yanzhong de Zhonggou Tingji Gaige The Chinese Economic Reform—As Seen by Hungarian Economists Kornai János File 1 1987 Jingji Shehui Tizhi Bijiao 5.079.hu 5
6.041.en The Dual Dependence of the State-Owned Firm in Hungary Kornai János 1987 China's Industrial Reform. New York and Oxford: Oxford University Press Gene Tidrick and Chen Jiyuan 317-338
6.041.zh Guoying giye de shuangchong yilai xing — xiongyali de jingyan Dual Dependendency of the State-Owned Firms—The Hungarian Experience Kornai János 1987 Zhongguo gongye gaige yu guoji jingyan 6.041.en Chen Tiyuan and Gene Tidrick 333-355
5.076.en The Softness of Budgetary Constraints—An Analysis of Enterprise Data Kornai János, Ágnes Matits File 1 1987 Eastern European Economics 5.076.hu 25 1-33 4
6.030.ru Zdorov'e natsii: Razmyshleniia ob analogiiakh mezhdu ekonomikoi i meditsinoi The Health of Nations: Reflections on the Analogy between the Medical Sciences and Economics Kornai János File 1 1987 EKO 6.030.en 150-166 9
6.025.ru Effektivnost' i printsipy sotsialisticheskoi etiki: nekotorye dilemmy vengerskoi ekonomiki Efficiency and Socialist Ethics Kornai János 1987 Ekonomika i Matematicheskie Metody 6.025.en 23 1077-1087 6
6.025.ru Effektivnost' i printsipy socialisticheskoi etiki: nekotorye dilemmy vengerskoi ekonomiki Efficiency and Socialist Ethics Kornai János 1988 EKO 6.025.en 3-16 6
6.035.ja 'Sofuto-na-yosan-seiyaku', ni taisuru Gomulka no rikai ni tsuite Gomulka on the Soft Budget Constraint: A Reply Kornai János 1988 Sekai Keizai Hyoron 6.035.en 15-24
6.042.en Individual Freedom and Reform of the Socialist Economy Kornai János File 1 1988 European Economic Review 32 233-267 2-3
6.040.ru Vengerskaia reforma: prodkhody, nadezhdy is real'nost' I—III The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality Kornai János 1988 Voprosy Ekonomiki 6.040.en 12, 1, 3
zzzz Kojinteki jiyü to shakaishugi keziainokaikaku Kornai János File 1 , File 2 1988 The Economist Japanese edition 48/66 158-177
6.040.en The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality Kornai János 1989 Economic Systems 6.040.en Morris Bornstein 463-484
6.040.en The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality Kornai János 1989 Remarking the Economic Institutions of Socialism. China and Eastern Europe.Stanford: Stanford University Press 6.040.en Victor Nee and David Stark 32-94
5.079.en The Chinese Economic Reform—As Seen by Hungarian Economists Kornai János, Zsuzsa Dániel 1989 Heidelberg: Springer Verlag Berlin.Trends of Economic Development in East Asia 5.079.hu Wolfgang Klenner 337-351
6.043.en Some Lessons of the Hungarian Experience for the Chinese Reformers Kornai János 1989 Market Reforms in Socialist Societies. Comparing China and Hungary.Boulder and London: Lynne Rienner Publishers Pete 75-106
6.042.ru Lichnaia svoboda i reforma sotsialisticheskoi ekonomiki, I-II Individual Freedom and Reform of the Socialist Economy, I-II Kornai János File 1 , File 2 , File 3 1989 Ekonomika i Matematicheskie Metody 6.042.en 25 405-422, 590-598 3, 4
5.070.en Reproduction of Shortage on the Hungarian Car Market Kornai János 1989 London: Chapman and Hall.Models of Disequilibrium and Shortage in Centrally Planned Economies 5.070.hu C. Davis and W. Charemza 376-401
5.081.hr Srodnost izmeu oblika vlasništa i mechanizama koordinacije: zajedni?ka iskustva reformi u socijalisti?kim zemljama The Affinity Between Ownership Forms and Coordination Mechanisms Kornai János 1989 Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije..Zagreb: Ekonomski institut 5.081.hu Dragomir Vojni? 227-237
5.080.en On the Responsibilities of Economic Theorists, Advisers and Politicians Kornai János File 1 1989 New Hungarian Quarterly 5.080.hu 30 170-177 114
6.042.es Libertad Individual y Reforma de la Economia Socialista Individual Freedom and Reform of the Socialist Economy Kornai János File 1 1989 Boletin Economica 6.042.en 3729-3747 2200
5.075.ru Biurokratiia i rynok Bureaucracy and Market Kornai János 1989 Voprosy Ekonomiki 5.075.hu 69-74 12
5.080.ru Ob Ekonomike, Defitsite i 'Ekonomike Defitsita' On Economy, Shortage, and on the 'Economics of Shortage'; On the Responsibilities of Economic Theorists, Advisers and Politicians Kornai János 1989 Kommunist 5.080.hu 10-15 11
5.081.en The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries Kornai János File 1 1990 Journal of Economic Perspectives 5.081.hu 4 131-147 3
1.011.en Socialist Transformation and Privatization: Shifting from a Socialist System Kornai János File 1 1990 East European Politics and Societies 1.011.hu Excerpt from the 'Road to a Free Economy' 4 255-304 2
6.044.en Comments on David Liptons's and Jeffrey Sachs' Lecture Kornai János 1990 Brookings Papers on Economic Activity 138-142 1
1.011.ru Doroga k svobodnoi ekonomike: Stat'ia pervaja Kornai János File 1 , File 2 , File 3 , File 4 , File 5 , File 6 1990 EKO 1.011.hu Excerpt from the 'Road to a Free Economy' 3-21, 3-27, 3-29 and 3-24 9
5.081.en The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries Kornai János 1990 Houndmills and London: Macmillan and International Economic Association.Market Forces in Planned Economies 5.081.hu Ole 32-54
5.081.es Es Reformable el Socialismo? The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries Kornai János File 1 1990 Vuelta (Mexico) 5.081.hu 14 11-18 169
zzzz My Days as a Naive Reformer Kornai János File 1 1990 The New Hungarian Quarterly Foreword for the second edition of 1.1. 31 120-128 119
6.045.en Stabilization and Economic Transition in Hungary: The Next Two Years. Kornai János 1991 Trade Theory and Economic Reform.Oxford: Basil Blackwell Jaime de Melo and André Sapir 307-326
6.040.en The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Reality Kornai János 1991 Crisis and Reform in Eastern Europe.New Brunswick and London: Transaction Publishers 6.040.en Ferenc Fehér and Andrew Arato 27-98
5.081.ru Formy sobstvennosti i mekhanizmy koordinacii. Kollektivnyjj opyt reformy v socialisticheskikh stranakh The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries Kornai János File 1 , File 2 1991 Ekonomika i matematicheskie metody 5.081.hu 27 32-45 1
5.081.en "The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries". Kornai János 1992 Constructing Capitalism: The Reemergence of Civil Society and Liberal Economy in the Post-Communist World..Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press 5.081.hu Kazimier 97-117
6.037.en.2 The Soft Budget Constraint Kornai János 1992 The Road to Capitalism: Economic Transformation in Eastern Europe and the Former Soviet Union..Fort Worth: The Dryden Press 6.037.en David Kennett and Marc Lieberman Republished 15-26
6.046.en The Principles of Privatization in Eastern Europe Kornai János File 1 1992 De Economist 140 153-176 2
6.046.ru Printsipy privatizatsii v Vostochnoi Evrope The Principles of Privatization in Eastern Europe Kornai János File 1 1992 Vengerskii Meridian 6.046.en 3 7-33 1
6.047.en The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János File 1 , File 2 1992 American Economic Review, Papers and Proceedings 82 1-21 2
5.085.en Some Ideas on the Situation and Tasks in Hungarian Economic Research and Higher Education Kornai János 1992 Aula 5.085.hu 14 7-17 3
6.048.en Postsocialist Transition: An Overall Survey Kornai János File 1 1993 European Review 1 53-64 1
6.049.en Market Socialism Revisited Kornai János 1993 Market Socialism: The Current Debate.Oxford: Oxford University Press Pranab Bardhan and John Roemer 42-68
6.049.en.2 Market Socialism Revisited Kornai János File 1 1993 The Tanner Lectures on Human Values. Salt Lake City: University of Utah Press 6.049.en Grethe B. Peterson Republished 14 3-41
zzzz The Soviet Union's Road to a Free Economy Kornai János 1993 The Tanner Lectures on Human Values. Salt Lake City: University of Utah Press Grethe B. Peterson 14 42-68
5.084.en The Historical Mission of Heresy. György Péter, the Reform Economist Kornai János 1993 Acta Oeconomica 5.084.hu 45 89-100 1-2
6.047.pl Przemiany posocjalistyczne i paestwo: refleksje na tle wegierskich problemów finansowych The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János File 1 1993 Gospodarka Narodowa 6.047.en 4 1-13 3
6.047.cs Postsocialistická transformace a stát ve svetle madarských fiskálních problém? The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János 1993 Politická Ekonomie 6.047.en 41 627-646 5
6.047.en The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János File 1 1993 Slovenska ekonomska revija 6.047.en 44 211-238 1-2
5.085.en The Evolution of Financial Discipline under the Postsocialist System Kornai János File 1 1993 Kyklos 5.085.hu 46 315-336 3
5.086.en Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development Kornai János File 1 1993 Economie Appliquée 5.086.hu 46 181-227 2
6.046.en The Principles of Privatization in Eastern Europe Kornai János 1993 Tinbergen Lectures on Economic Policy.Amsterdam: North- Holland 6.046.en Anthonie Knoester and Arnout H.E.M. Wellink 103-126
5.086.fr La 'Récession Transformationnelle'. Le cas de la Hongrie Transformational Recession: The Example of Hungary Kornai János File 1 1993 Les Conférences François Perroux. Foundation François Perroux, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble 5.086.hu 5
zzzz Postsocialistická transformace a stát: Reflexe ve svetle madarských fiskálních problem (I.) The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János File 1 1993 Národní Hospodárství 46/4 18-21
zzzz Postsocialistická transformace a stát: reflexe ve svetle madarských fiskálních problem (II.) The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János File 1 1993 Národní Hospodárství 46/5 18-23
5.081.it La Relazione Tra Forme Di Proprieta e Maccanismi Di Coordinamento: L'Esperienza Comune Di Riforma Nei Paesi Socialisti The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries Kornai János 1994 Efficienza Produttiva: Alcuni Contributi Su Noti (E Meno Noti) Argomenti. Milan: Casa Editrice Dott. Antonio Milani 5.081.hu Gianandrea Goisis 357-378
5.085.ru Evoluciia finansovoi discipliny v postsocialist'icheskoi sisteme The Evolution of Financial Discipline under the Postsocialist System Kornai János 1994 Obshestvennye nauki i sovremennoct 5.085.hu 19-31 4
5.086.ru Transformacionnyi Spad Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development Kornai János 1994 Voprosy Ekonomiki 5.086.hu 4-16 3
5.086.cs Transformační recese — všeobecný fenomén zkoumaný na pšíkladu vývoje mad'arské ekonomiky Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development Kornai János File 1 1994 Politická Ekonomie 5.086.hu 42 579-591 5
6.050.en Foreword Kornai János 1994 The Economics of Transformation: Theory and Practice in the New Market Economies. Alfred Schipke and Alan M. Taylor vii-ix
6.025.en Efficiency and the Principles of Socialist Ethics Kornai János 1994 Markets and Socialism 6.025.en Alec Nove and Ian D. Thatcher 264-279 39
zzzz Excerpt from The Road to a Free Economy: Shifting from a Socialist System: The Example of Hungary Kornai János 1994 Markets and Socialism 1.011.hu Alec Nove and Ian D. Thatcher Excerpt 405-429 39
5.089.en Lasting growth as the top priority: macroeconomic tensions and government economic policy in Hungary Kornai János File 1 1994 European Bank for Reconstruction and Development, Working papers 5.089.hu 15
5.089.en Lasting Growth as the Top Priority Kornai János File 1 1994 Public Finance in Hungary 5.089.hu 138
6.051.en Transformational Recession: The Main Causes Kornai János File 1 1994 Journal of Comparative Economics 19 39-63 3
6.052.en My Response to Vaclav Klaus Kornai János File 1 1995 The International Economy 9 4-5 1
5.089.en Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic Tensions and Government Economic Policy in Hungary Kornai János 1995 Acta Oeconomica 5.089.hu 47 1-38 1-2
6.053.en Comment on 'Macropolicies in Transition to a Market Economy: A Three-Year Perspective', by Balcerowicz and Gelb Kornai János 1995 Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics.The World Bank 49-52
6.046.en The Principles of Privatization in Eastern Europe Kornai János 1995 The Evolutionary Transition to Capitalism. Boulder, San Francisco and Oxford 6.046.en Kazimier 31-56
5.086.en Transformational Recession: The Example of Hungary Kornai János 1995 Eastern Europe in Crisis and the Way Out. Vienna: The Vienna Institute for Comparative Studies and London: Macmillan 5.086.hu Christophe 29-77
5.088.en Eliminating the Shortage Economy. A General Analysis and Examination of the Developments in Hungary Kornai János File 1 , File 2 , File 3 , File 4 1995 Economics of Transition 5.088.hu 3 13-37, 149-168 1, 2
6.047.cs Postsocialistická transformace a stát: úvahy ve svétle fiskálních problém? Madarska The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János 1995 Vybrané stati o prechodu k trzní ekonomice. Praha: Management Press 6.047.en Vybrali A. Seestavili, Jirí Jonás and Ales Bulír 122-155
5.090.en The Dilemmas of Hungarian Economic Policy Kornai János 1995 Lawful Revolution in Hungary.Boulder: Social Science Monographs, Highland Lakes: Atlantic Research and Publications and New York: Columbia University Press 5.090.hu Béla K. Király and András Bozóki 323-349
5.090.en The Dilemmas of Hungarian Economic Policy Kornai János 1995 Acta Oeconomica 5.090.hu 47 227-248 3/4
6.054.en Hardening of the Budget Constraint under the Postsocialist System Kornai János File 1 , File 2 1996 Japan and the World Economy 8 135-151
6.048.ru Tendencii postsocialisticheskovo razvitia Postsocialist Transition: An Overall Survey Kornai János File 1 1996 Voprosy Ekonomiki 6.048.en 5-16 1
6.055.en Economics of Transition: Present State and Future Priorities Kornai János 1996 Dispatch from Berlin 3 10
5.092.cs Placení účtu za gulášový Komunismus. Madarsky vývoj a makroekonomická stabilizace z pohledu politické ekonomie Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective Kornai János 1996 Ceská Národní Banka, Institut Ekonomie, Prague 5.092.hu 54
5.085.en The Evolution of Financial Discipline under the Postsocialist System Kornai János 1996 Europa und Ungarn..Budapest: Europa Institut Budapest 5.085.hu Ferenc Glatz 75-90
6.056.en Growth and Macroeconomic Disequilibria in Hungary Kornai János File 1 1996 Academia Economic Papers (Taiwan) 24 1-44 1
5.088.ru Kak izbavit'sia ot ekonomiki deficita Eliminating the Shortage Economy Kornai János File 1 1996 EKO 5.088.hu 117-144 6
5.092.cs "Úcet za gulášový komunismus" Paying the Bill for Goulash Communism. Kornai János 1996 Lidové noviny 5.092.hu Excerpt
6.058.he Ha-kalkalah ha-medinit shel toknit ha-yitzur veha-netza be-Hungarya The Political Economy of the Hungarian Stabilization and Austerity Program Kornai János 1996 Rivon le-kalkalah (The Economic Quarterly) 6.058.en 43 ? 1
5.089.ru Ustoichivyi rost kak vazhneishii prioritet. Makroekonomi-cheskie problemy i ekonomicheskaia politika vengerskogo pravitelstva Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic Tensions and Government Economic Policy in Hungary Kornai János 1996 Népszabadság 5.089.hu 23-38 10
5.093.de Bürger und Staat. Die Reform des Wohlfahrtssystems The Citizen and the State: Reform of the Welfare System Kornai János File 1 1996 Transit 5.093.hu 29-47 12
5.092.en Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective Kornai János File 1 , File 2 1996 Social Research 5.092.hu 63 943-1040 4
zzzz Book Review: The economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy, Marie Lavigne. Kornai János 1996 Economics of Planning 29 229-231
6.057.en La Difícil vía Hacia la Democracia y la Economía de Mercado: Análisis General de la Transición Postsocialista Kornai János 1996 II Encuentro Internacional de Cultural Económica. Mercado y Democracia en los Países del Este. Diputación de Córdoba 19-39
5.092.de Der Preis des Gulaschkommunismus. Ungarns Entwicklung aus wirtschaftspolitischer Sicht Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective Kornai János File 1 1997 Europäische Rundschau 5.092.hu 25 75-113 1
5.095.en Adjustment without Recession: A Case Study of Hungarian Stabilization Kornai János 1997 Transition 5.095.hu Salvatore Zecchini 123-152
5.092.cs Placení úctu za gulášový Komunismus. Madarsky vývoj a makroekonomická stabilizace z pohledu politické ekonomie Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective Kornai János File 1 1997 Politická Ekonomie 5.092.hu 45 153-170 2
6.058.en The Political Economy of the Hungarian Stabilization and Austerity Program Kornai János 1997 Transition Mario I. Blejer and Marko Skreb 172-203
6.059.en The Reform of the Welfare State and Public Opinion Kornai János File 1 , File 2 1997 The American Economic Review 87 339-343 2
5.092.fr Régler la facture du communisme du goulasch. Le développement et la macro-stabilisation de la Hongrie dans une perspective d'économie politique Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective Kornai János File 1 1997 Revue d'études comparatives Est-Quest 5.092.hu 5-80 1
6.060.en Reform of the Welfare Sector in the Post-Communist Countries: A Normative Approach Kornai János 1997 Transforming Post-Communist Political Economies. Washington, DC: National Academy Press Joan Nelson, Charles Tilly, and Lee Walker
zzzz Co ocakávame od Státu? What can we expect from the state? Kornai János File 1 1997 Fórum obcianskej spolocnosti 38-43
6.061.en Reforming the Welfare State in Postsocialist Societies. Kornai János File 1 , File 2 1997 World Development 25 1183-1186 8
5.089.en Lasting Growth as the Top Priority: Macroeconomic Tensions and Government Economic Policy in Hungary Kornai János 1997 Economic Reforms, Liberalization and Structural Change: India and Hungary. New Delhi: Gyan Publishing House 5.089.hu R.R. Sharma, and Imre Levai
6.060.it Principi della riforma del settore assistenziale nei Paesi post socialisti Reform of the Welfare Sector in Post-Socialist Countries: A Normative Approach Kornai János 1997 Il Risparmio 6.060.en 45 769-804 4-5
6.060.hr Reforma socijalnog sektora u postsocijalistickim zemljana: normativ pristup Reform of the Welfare State on Post Socialist Countries: A Normative Approach Kornai János File 1 , File 2 1997 Revija za socijalnu politiku 6.060.en 4 295-316 3
6.051.en Transformational Recession: The Main Causes Kornai János 1997 Transition 6.051.en P.G. Hare and J.R. Davis 1 440-464
5.093.en The Citizen and the State: Reform of the Welfare System Kornai János File 1 1998 Emergo 5.093.hu 2-14
5.099.en Legal Obligation, Non-Compliance and Soft Budget Constraint Kornai János 1998 Entry for the New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. New York: Macmillan Reference Ltd 5.099.hu Peter Newman 533-539
6.062.en The Place of the Soft Budget Constraint Syndrome in Economic Theory Kornai János File 1 , File 2 1998 Journal of Comparative Economics 26 11-17 1
5.097.en From Socialism to Capitalism: What is meant by the ‘Change of System’? Kornai János File 1 1998 London: The Social Market Foundation 5.097.hu
5.092.cs Obcan a stát: reforma systému sociálního zabezpecení. The Citizen and the State: Reform of the Welfare System Kornai János File 1 1998 Politická Ekonomie 5.092.hu 46 347-359 3
6.063.en Comments on the Appropriate Speed of Disinflation Kornai János 1998 National bank of Hungary: Washington D.C..Transition Carlo Cottarelli and György Szapáry 189-191
6.064.en The General Trends and the Philosophy of Public Finance Reform Kornai János 1998 Washington D.C.: The World Bank..Transition Bokros, Lajos and Jean-Jacques Dethier 25-44
6.065.en The postsocialist transition in the Czech Republic and Hungary: some notes towards the comparison of the two paths Kornai János 1998 London: The Social Market Foundation Robert Skidelsky
6.060.hr Reforma socijalnog sektora u postsocijalistickim zemljana: normativ pristup Reform of the Welfare State on Post Socialist Countries: A Normative Approach Kornai János 1998 Globalizacija i Socijalna Drzava. Zbornik radova. Zagreb 6.060.en Sinisa Zrinscak 229-265
5.099.ru Juridiceskie Objazatelstva Problema iz Conljudenia i Mjagkie Bjudzetnie Ogranicenija Legal Obligation, Non-Compliance and Soft Budget Constraint Kornai János File 1 1998 Voprosy Ekonomiki 5.099.hu 33-45 9
5.098.pl Kapitalizm a socializm - co oznacza i czego nie oznacza zmiana systemu. From Socialism to Capitalism: What is meant by the ‘Change of System’ Kornai János File 1 1998 Nowe Zycie Gospodarcze 5.098.hu 23 34
5.097.en Tax awareness and reform of the welfare state: Hungarian survey results Kornai János, László Csontos and Tóth István György File 1 , File 2 1998 Economics of Transition 5.097.hu 6 287-312 2
5.101.en In memoriam Tamás Lipták. Kornai János 1998 Acta Oeconomica 5.101.hu 49 (3-4) 461-463
5.100.en Scitovsky Tibor: Memoirs of a proud Hungarian. Book review. Kornai János 1998 Acta Oeconomica 5.100.hu 49 (3-4) 465-467
zzzz Reforming the Welfare State in Postsocialist Economies Kornai János 1999 When Is Transition Over? Kalamazoo, Michigan: W.E. Upjohn Institute for Employment Research Anett 99-114
5.098.en What the Change of the System Does and Does Not Mean. Kornai János 1999 Economic Systems 5.098.hu 23 160-166 2
6.066.en Welfare after Communism Kornai János File 1 1999 London: The Social Market Foundation Centre for Post-Collectivist Studies.
5.090.en The Dilemmas of Hungarian Economic Policy Kornai János 1999 Budapest: Akadémiai Kiadó 5.090.hu József Temesi and Ernõ Zalai 66-90
5.098.fr Du socialisme au capitalism: las signification du From Socialism to Capitalism: What is meant by the ‘Change of System’? Kornai János 1999 Capitalisme et socialisme en perspective. Évolution et transformation des systemes économiquies. Paris: La Découverte 5.098.hu Bernard Chavance, Éric Magnin, Ramine Motamed-Nejad, Jacques Sapir
5.098.ru Ot socialisma k capitalismu i obratno From Socialism to Capitalism: What is meant by the ‘Change of System’? Kornai János File 1 1999 EKO 5.098.hu 2-24 7
5.099.en Legal Obligation, Non-Compliance and Soft Budget Constraint Kornai János File 1 1999 Economic and Business Review 5.099.hu 1 53-66 1-2
6.067.en The Borderline between the Spheres of Authority of the Citizen and the State. Recommendations for the Hungarian Health Reform. Kornai János 1999 Reforming the State : Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries. Cambridge: Cambridge University Press János Kornai, Stephan Haggard and Robert R. Kaufman
6.068.en What the Change of the System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean. Kornai János File 1 2000 Journal of Economic Perspectives 14 27-42 1
6.072.en Excerpts from Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation Kornai János File 1 2000 Transition 6.072.en Excerpt 11 3-5 2
6.069.en Is post-communist health spending unusual? A comparison with established market economies Kornai János, John McHale File 1 , File 2 2000 Economics of Transition 8 369-399 2
zzzz Making the Transition to Private Ownership Kornai János File 1 2000 Finance and Development 37 12-13 3
6.070.en Hidden in an Envelope: Gratitude Payments to Medical Doctors in Hungary. Kornai János File 1 , File 2 2000 The Paradoxes of Unintended Consequences, Budapest: CEU Press Lord Dahrendorf and Yehuda Elkana
6.047.en The Postsocialist Transition and the State: Reflections in the Light of Hungarian Fiscal Problems Kornai János 2000 The Foundation of the Welfare State, Northampton: Edward Elgar Publishing 6.047.en Robert E. Goodin
6.072.zh Tongxiang Ziyou Jingji zhi Lu Chuban Shinian Hou de Ziwo Pingjia Ten Years after ‘The road to a free economy’: The author’s self-evaluation Kornai János File 1 2000 Comparative Economic and Social Systems 6.072.en 36-44 5
zzzz Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János 2000 Economic Systems 6.072.en Excerpts 24 353-9 4
6.072.ru Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János File 1 2000 Voprosy Ekonomiky 6.072.en 41-55 12
6.072.vi Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János 2000 Road to a Market Economy 6.072.en
5.097.en Tax awareness and reform of the welfare state: Hungarian survey results Kornai János, László Csontos and Tóth István György 2000 The Small Transformation: Society, Economy and Politics in Hungary and the New European Architecture.Budapest: Akedémiai Kiadó 5.097.hu György Lengyel and Zsolt Rostoványi 3 202-232
5.104.en The System Paradigm. Kornai János File 1 2000 Paradigms of Social Change: Modernization, Development, Transformation, Evolution.Frankfurt/New York: Campus Verlag. New York: St. Martin’s. 5.104.hu Waltraud Schelkle, Wolf-Hagen Krauth, Martin Kohli and Georg Elwert 111-33
6.071.en Choice and Solidarity: The Health Sector in Eastern Europe and Proposals for Reform. Kornai János, Karen Eggleston File 1 , File 2 2001 International Journal of Health Care Finance and Economics
6.072.en Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János File 1 2001 Boris Pleskovic and Nicolas Stern. Annual Bank Conference on Development Economics.Washington D.C.: The World Bank. 49-66
6.072.bg Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János File 1 2001 Ikonomicheskaya Mycl (Economic Thought) 6.072.en 66 42-60 1
6.060.zh Hou Shehuizhuyi Guojia de Fuli Bumen Gaige: Guifan Fangfa Reform of Welfare Sector in Post-socialist Countries: a normative approach Kornai János 2001 Comparative Economic and Social Systems 6.060.en 4 19-31
6.072.cs Deset let po Ceste ke svobodné ekonomice: autorovo hodnoceni sebe sama Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János File 1 2001 Politicka Ekonomie 6.072.en 621-634 5
6.054.en Hardening of the Budget Constraint: The Experience of the Post-socialist Countries. Kornai János File 1 , File 2 2001 European Economic Review 6.054.en 45 1573-1600 9
5.104.ru Sistemnaya paradigma The System Paradigm Kornai János File 1 2002 Voprosy Ekonomiki 5.104.hu 4-22 4
5.104.zh Zhidu Fanshi The System Paradigm Kornai János File 1 2002 Comparative Studies 5.104.hu 15-33 1
5.100.en A Joyful Economist: Tibor Scitovsky (1910-2002) Kornai János File 1 2002 The Hungarian Quarterly 5.100.hu 43 136-139 167
6.073.en Comments on Transition: The First Ten Years. Analysis and Lessons Kornai János File 1 2002 Trade, Integration and Transition.World Economics.The World Bank Roger Grawe and András Inotai
6.074.zh Jie Du Ruan Yu Suan Yue Shu Understanding the soft budget constraint Kornai János File 1 2002 Bi Jiao (Comparatives Studies) 6.074.en 79-94 4
zzzz Tongxiang Ziyou Jingji zhi Lu Chuban Shinian Hou de Ziwo Pingjia Ten Years after ‘The road to a free economy’: the author’s self-evaluation Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 6.072.en 1-21
5.104.zh Zhidu Fanshi The System Paradigms Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 5.104.hu 22-50
6.048.zh Hou Shehuizhuyi Zhuanxing: Gailan Post-Socialist Transition: An overall survey Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 6.048.en 51-74
5.088.zh Xiaochu Duanque Jingji: Xiongyali Fazhan de Yiban Fenxi he Yanjiu Eliminating Shortage Economy: a general analysis and examination of the developments in Hungary Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 5.088.hu 75-122
5.095.zh Wushuaitui de Tiaozheng: dui Xiongyali Wendinghua de Yanjiu Anli Adjustment without Recession: a case study of Hungarian stabilization Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 5.095.hu 123-161
6.054.zh Yinghua Yusuan Yueshu: Hou Shehuizhuyi Guojia de Jingyan Hardening the Budget Constraint: the experience in post-socialist economies Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 6.054.en 162-190
5.085.zh "Hou Shehuizhuyi Tizhi xia Caijing Jilv de Yanjin" The Evolution of Financial Discipline under Post-socialist System Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 5.085.hu 191-212
5.081.zh Suoyouzhi Xingshi he Xietiao Jizhi de Qinhe Guanxi The Affinity between Ownership Forms and Coordination Mechanism Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 5.081.hu 213-236
6.060.zh Hou Shehuizhuyi Guojia de Fuli Bumen Gaige: Guifan Fangfa Reform of Welfare Sector in Post-socialist Countries: a normative approach Kornai János File 1 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 6.060.en 237-267
5.108.ru Chestnost’ i doveriye v perekhodnoy ekonomike Honesty and Trust in the Light of the Post-Socialist Transition Kornai János File 1 2003 Voprosy Economiki 5.108.hu 4-17 9
5.108.zh Chengshi yu Xinren: Hou Shehuizhuyi Zhuangui Shiqi de Shijiao Honesty and Trust in the Light of the Post-Socialist Transition Kornai János File 1 2003 Comparative Studies 5.108.hu 1-14 9
6.072.en Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self-evaluation of Privatisation Kornai János 2003 Privatisation and Structural Change in Transition Economies 6.072.en Yelena Kalyuzhnova and Wladimir Andreff, Palgrave Macmillan 13-28
zzzz Vizproizvodstovoto na dieficita Reproduction of shortage Kornai János File 1 2003 Sociologicheski Problemi 35/1-2 37-57
6.074.en Understanding the Soft Budget Constraint Kornai János, Eric Maskin and Gerard Roland File 1 , File 2 2003 Journal of Economic Literature 1095-1136 61:4
6.075.en What Can Countries Embarking on Post-Socialist Transformation Learn from the Experiences so far? Kornai János File 1 2004 Cuba Transition Project, Institute for Cuban and Cuban-American Studies, University of Miami
6.075.es Que Pueden Aprender Los Paises Que Inician Una Transformacion Post-Socialista De Las Experiencias Que Han Tenido Lugar Hasta El Momento? What Can Countries Embarking on Post-Socialist Transformation Learn from the Experiences so far? Kornai János File 1 2004 Cuba Transition Project, Institute for Cuban and Cuban-American Studies, University of Miami 6.075.en
6.075.ro Ce pot invata tarile care s-au angajat in transformarea post-socialista din experientele de pana acum? What Can Countries Embarking on Post-Socialist Transformation Learn from the Experiences so far? Kornai János File 1 2004 Oeconomica 6.075.en 7-34 2
6.075.pl Doswiadczenia z postsocjalistycznej transformacji What Can Countries Embarking on Post-Socialist Transformation Learn from the Experiences so far? Kornai János File 1 2004 Nowe Zycie Gospodarcze 6.075.en 4-7 19/380
6.074.ru Osmislivaja fenomen mjagkich bjudzsetnich ogranitsenij Understanding the Soft Budget Constraint Kornai János File 1 2004 Voprocy Economiki 6.074.en 7-33, 35-53 11, 12
6.076.zh Da Zhuanxing "Great Transformation" Kornai János File 1 2005 Comparative Studies 6.076.en 1-24 17
6.076.de Transformation Mittelosteuropas: Erfolg und Enttäuschung The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2005 Europäische Rundschau 6.076.en 33 3-32 4
zzzz She Hui Zhu Yi Ti Zhi The Socialist System Kornai János File 1 2005 Beijing: Qing Hua Da Xue Zhong Guo Yu Shi Jie Jing Ji Yan Jiu Zhong Xin.Center for China in the World Economy, Tsinghua University Excerpts from The Socialist System, Preface, Chapters 15, 21, 24.
6.076.en The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 , File 2 2006 Economics of Transition 14 207-244 2
6.076.fr La grande transformation de l’Europe centrale et orientale: success et désillusions The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2006 Revue d’études comparatives Est-Ouest 6.076.en 37 13-61 1
6.076.ja Chuo no Daitenken: sono Seiko to Shippai The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2006 The Keizai Seminar 6.076.en 45-56 616
6.075.hr Što zemlje koje zapocinju postsocijalističku transformaciju mugu naučiti iz dosadašnjih iskustava What Can Countries Embarking on Post-Socialist Transformation Learn from the Experiences so far? Kornai János 2006 Socijalna država u21. stoljeću - Privid ili stvarnost.Zagreb: Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu 6.075.en Siniša Zrinščak 297-331
6.076.cs Velká transformace stredni a vychodni Evropy: úspech a zklamáni The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2006 Politická Ekonomie 6.076.en 54 435-466 4
6.076.ru Velikaja transformatzija tzentralno-vostochnoj jevropy: uspeh i razocharovanije The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2006 Rossija i sovremennij mir 6.076.en 51 7-47 2
zzzz By Force of Thoughts Kornai János File 1 2006 Hungarian Quarterly 1.015.hu extracts 47 131-149 183
6.076.hr Velika transformacija srednjoistocne Europe: Uspjeh I razocaranje The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 , File 2 2006 Revija za Socijalnu Politiku 6.076.en 13 335-373 3-4
5.112.en Equilibrium, Growth and Reform Kornai János 2006 Acta Oeconomica 5.112.hu 56 (4) 371-397
6.076.sr Velika transformacija Centralno-Istocne Evrope: uspon I pad The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2006 Montenegrin Journal of Economics 6.076.en 2 11-38 4
6.076.bg Goljamata transformacija v Centralna-Iztochna Jevropa: uspehi I razocharovanjija The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János 2006 Sofia: St. Kliment Ohridski University press.Worlds in Sociology 6.076.en 265-306
6.076.ro Marea transformare a Europei Centrale şi de est. Succese şi Dezamăgiri The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 , File 2 2006 Oeconomica 6.076.en 15 127-165 3
6.075.el What Can Countries Embarking on Post-Socialist Transformation Learn from the Experiences so far? In Oικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές των επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Στέργιου Μπα Economic systems, development policies and the enterprise strategies in the age of globalization: Essays in honor of Professor Stergios Babanassis Kornai János File 1 , File 2 2006 Athens: Papazissis Publishers 6.075.en 313-356
6.077.en Disciplines of Social Sciences: Separation or Cooperation Kornai János 2007 Capacity Building in Economics Education and Research.Washington, D.C.: The World Bank François Bourguignon, Yehuda Elkana and Boris Pleskovic 13-25
1.015.en The "Montias case" Kornai János File 1 , File 2 2007 Journal of Comparative Economics 1.015.hu 1964 Excerpt from János Kornai’s book By Force of Thought: Irregular Memoirs of an Intellectual Journey By Force of Thoughts” (extracts). 438-442 35
5.112.ru Sblansirovannost, ekonomicheskij rost i reforma Equilibrium, Growth and Reform Kornai János File 1 2007 Rossija i sovremennij mir 5.112.hu 55 5-31 2
6.077.ro Disciplinele ştiinţelor sociale: separare sau cooperare Disciplines of Social Sciences: Separation or Cooperation Kornai János File 1 , File 2 2007 Oeconomica 6.077.en 16 5-16 2
5.112.bg Ravnovesije, rastjez i reforma Equilibrium, Growth and Reform Kornai János File 1 2007 Ikonomitseski Izsledovanjiya 5.112.hu 16 3-26 2
6.072.sr Discipline društvenih nauka: odvojenost ili saradnja? Disciplines of Social Sciences: Separation or Cooperation Kornai János File 1 2007 Montenegrin Journal of Economics 6.077.en 3 5-12 6
6.078.bg Пазарен социализъм? Социалистическа пазарна икономика? Market Socialism? Socialist Market Economy? Kornai János 2007 Sociological Problems, Bulgaria. Sociologicheski Problemi 6.078.en 3-4 409-422
5.112.sr Ravnoteža, razvoj i reforma Equilibrium, Growth and Reform Kornai János 2007 Montenegrin Journal of Economics 5.112.hu 3/5 5-31
6.077.cs Obory společenských vĕd: odluka nebo spolupráce? Disciplines of Social Sciences: Separation or Cooperation Kornai János File 1 2008 Politicka Ekonomie 6.077.en 56 5-16 1
6.077.ru Sotsialnie nauki: Razmezevanie ili vzdimodeistie? Social Sciences: Separation or Cooperation? Kornai János 2008 Rossija i sovremennij mir 6.077.en 58 46-60 1
5.115.en Coffee and tea: Some comments on reforming the system of health insurance in Hungary. Kornai János 2008 Acta Oeconomica 5.115.hu 58/2 (2008) 239-261
zzzz Introduction Kornai János 2008 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association.Institutional Change and Economic Behaviour János Kornai, László Mátyás and Gérard Roland, 2008 xvi-xxi
6.076.en.2 The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János 2008 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association.Institutional Change and Economic Behaviour 6.076.en János Kornai, László Mátyás and Gérard Roland Republished 1-37
5.060.fr Hard and Soft Budget Constraint Kornai János 2008 40 Years of Research on Rent Seeking.Berlin-Heidelberg: Springer 5.060.hu Roger D. Congleton, Arye L. Hillman, Kai A. Konrad 569-583
6.076.it La grande trasformazione dell’Europa Centro-orientale: Successi e delusioni Kornai János File 1 2008 Futuribili 3 : Il lungo presente della transizione : Dalla societa comunista alla scelta privata.Milano: FrancoAngeli 6.076.en Alberto Gasparini 41-80
5.117.en Some system-specific features of capitalism Kornai János File 1 2008 Published online 5.117.hu
5.118.en Joys and Woes of a Researcher. Kornai János File 1 , File 2 2008 Hungarian Quarterly 5.118.hu 49 4-9
zzzz Introduction: Great Changes in the World and in Economics - Corruption, Development and Institutional Design Kornai János 2009 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association János Kornai, László Mátyás and Gérard Roland, 2009 xix-xxiv
5.120.de Karl Marx aus dem Blickwinkel eines osteuropäischen Intellektuellen "Karl Marx through the eyes of an East-European intellectual" Kornai János File 1 2009 Europäische Rundschau 5.120.hu 37/1 81-94
zzzz Introduction Kornai János 2009 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association.Market and Socialism - In the Light of Experiences of China and Vietnam János Kornai and Yingi Qian, 2009 1-10
6.078.en Socialism and the Market: Conceptual Clarification Kornai János File 1 2009 New York: Palgrave Macmillan in association with the International Economic Association.Market and Socialism - In the Light of Experiences of China and Vietnam János Kornai and Yingi Qian, 2009 11-24
5.119.en The Soft Budget Constraint Syndrome in the Hospital Sector Kornai János File 1 2009 International Journal of Health Care Finance Economics 5.119.hu 9 117-135
5.119.en The Soft Budget Constraint Syndrome in the Hospital Sector Kornai János File 1 2009 Society and Economy in Central and Eastern Europe 5.119.hu 31/1 5-31
6.078.vi Chủ nghĩa xã hội thị trường? Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa? Market Socialism? Socialist Market Economy? Kornai János File 1 2009 Published online 6.078.en
5.119.ja The Soft Budget Constraint Syndrome in the Hospital Sector Kornai János File 1 2009 Journal of Comparative Economics 5.119.hu 46/2 35-50
6.079.de ’Weiche’ Budgetbeschränkung und globale Finanzkrise The soft budget constraint syndrome and the global financial crisis Kornai János File 1 , File 2 2009 Europäische Rundschau 6.079.en 37/2 45-52
6.079.en The soft budget constraint syndrome and the global financial crisis: Some warnings from an East European economist Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2009 blog of Willem Buiter associated with Financial Times with the introduction by Willem Buiter
6.079.ja Sofuto-na-yosanseiyaku to sekai-kinnyu-kiki: aru touou-kenkyusya karano keikoku The Soft Budget Constraint Syndrome and the global financial crisis: Some warnings from an East-European economist Kornai János File 1 2009 Keizai Seminar (The Economic Seminar) 6.079.en 649 66-71
5.120.vi K. Marx dưới con mắt của một trí thức Đông Âu K. Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 2009 Published online 5.120.hu
6.079.zh The Soft Budget Constraint Syndrome and the global financial crisis: Some warnings from an East-European economist Kornai János File 1 , File 2 2009 New Fortune 6.079.en
6.068.en What the Change of System from Socialism to Capitalism Does and Does not Mean Kornai János File 1 2009 Macro Marketing 6.068.en Shapiro, Stanley J. - Mark Tadajewski - Clifford J. Shultz Vols. 1-4., Vol. 3: 289-304
6.076.es La Gran Transformación de Europa central y Oriental: Éxito y Decepción The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment Kornai János File 1 2009 Manuscript distributed in Cuba 6.076.en
6.079.vi Hội chứng ràng buộc ngân sách mềm và khủng hoảng tài chính toàn cầu: Vài cảnh báo từ một nhà kinh tế học Đông Âu The soft budget constraint syndrome and the global financial crisis: Some warnings from an East European economist Kornai János 2009 Published online 6.079.en
5.120.en Karl Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 , File 2 2009 Social Research 5.120.hu 76/3 965-986
6.080.vi Đoi Moi Vá Tinh Nang Đong: Tương tác gữa các Hệ thống và Tiến bộ Kỹ thuật Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 2009 Published online 6.080.en
6.079.pl Widmo socjalizmu krąży nad światem? The Soft Budget Constraint Syndrome and the global financial crisis Kornai János File 1 2009 Gazeta Wyborcza 6.079.en
5.121.vi Tu Do, Binh Đang, Bac Ái: Suy ngẫm về những thay đổi tiếp sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 2009 Published online 5.121.hu
5.121.pl Wolność, równość, braterstwo. 20 lat później. Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 2010 Gazeta Wyborcza 5.121.hu
5.121.ru Liberte', Egalite', Fraternite': Размышления о последствиях крушения коммунизма Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 , File 2 2010 Россия и современный мир 5.121.hu
5.120.fr Ne pas se tromper sur Marx "Not to be mistaken on Marx"; Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 , File 2 2010 Sociétal 5.120.hu 30-48 67
5.120.ja Karl Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 , File 2 2010 Kanagawa University Review 5.120.hu 65 121-136
5.121.en Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 , File 2 2010 European Review 5.121.hu 18/3 379-397
5.121.ro Liberté, Égalité, Fraternité: Reflecţii asupra schimbărilor care au urmat căderii comunismului Liberté, Égalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 , File 2 2010 Oeconomica 5.121.hu 19/1 3-21
6.080.en Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 , File 2 2010 Economics of Transition 18/4: 629-670
5.122.en Where is the line between independent economic analysis and active policy making? The example of the independent fiscal councils Kornai János File 1 , File 2 2010 Acta Oeconomica 5.122.hu 60/3 249-254
6.080.pl Innowacje i dynamika. Zależności pomiędzy systemami a postępem technologicznym Innovation and Dynamism. Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 , File 2 2010 Zarzadzanie Pupliczne 6.080.en
6.080.zh Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2010 Leaders 6.080.en Republished 35, 36 116-126, 125-134
6.080.ro Inovaţie şi dinamism: despre interacţiunea dintre sistemele economice şi progresul tehnic Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 , File 2 2010 Oeconomica 6.080.en 19/2 3-44
5.121.de Liberté - Egalité - Fraternité: Betrachtungen über die Veränderungen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 2010 Europäische Rundschau 5.121.hu 51-67
6.080.cs Inovace a dynamika: Vzájemná vazba mezi systémy a technickým pokrokem Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 , File 2 2010 Scientia et Societas 6.080.en 6/3 75-109
5.121.ja Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 , File 2 2010 Ritsumeikan Keizaigaku 5.121.hu 59/3 103-119 (365-381)
5.121.hr Liberté, Egalité, Fraternité: Promišljanja o promjenama koje slijede nakon pada komunizma Liberté, Egalité, Fraternité: Reflections on the changes following the collapse of communism Kornai János File 1 , File 2 , File 3 , File 4 2011 Revija za Socijalnu Politiku 5.121.hu 18/1 77-91
5.125.en Taking stock Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2011 CESifo Forum. Népszabadság 5.125.hu 12/2 (2011) 63-72
5.125.pl Oto Węgry Orbána ‘Here is Orbán’s Hungary’, Taking stock Kornai János 2011 Gazeta Wyborcza 5.125.hu
5.125.sk Nalejme si cisté víno ‘Let’s pour some clear wine’, Taking stock Kornai János File 1 , File 2 2011 OS (Obcianska Spolocnost) 5.125.hu 2011/01 101-119
5.125.cs Bilancia Taking stock Kornai János File 1 , File 2 2011 Listy 5.125.hu 41/2
5.125.zh Taking stock Kornai János File 1 2011 Foreign Theoretical Trends 5.125.hu 81-89
5.125.ru Подводя итоги ‘Summing up’, Taking stock Kornai János File 1 2011 Мир перемен (Mir Peremen) 5.125.hu
6.080.ja Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 , File 2 , File 3 , File 4 2011 Ekonomia (Yokohama National University) 6.080.en 62/1, 62/2 43-59, 43-60
5.124.zh Shortage economy - surplus economy Kornai János File 1 2011 Bijiao - Comparative Studies 5.124.hu 57/6 16-124
5.126.en Centralization and the capitalist market economy Kornai János 2012 Hungarian Spectrum.Népszabadság 5.126.hu
6.080.en.3 Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János 2012 Roland, Gerard (ed.) Economies in transition: The long-run view. Basingstoke and Helsinki: Palgrave Macmillan and UNU-Wider 6.080.en Republished 14-56
5.126.vi Tập trung hóa và nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ‘Centralization and the capitalist market economy’ Kornai János File 1 2012 Tiasáng 5.126.hu
5.126.en Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 , File 2 2012 CESifo Forum 5.126.hu 13/1 47-59
5.126.de Zentralizmus und kapitalistische Marktwirtschaft in Ungarn ‘Centralization and the capitalist market economy’ Kornai János File 1 2012 Europäische Rundschau 5.126.hu 59-79
5.126.pl Węgry. Centrala rządzi ‘Hungary. Central power’ -- A somewhat shortened version of "Centralization and the capitalist market economy" Kornai János File 1 2012 Gazeta Wyborcza
5.120.sk Marx očami východoeurópskeho intelektuála "Karl Marx through the eyes of an East-European intellectual" Kornai János File 1 , File 2 2012 OS (Obcianska Spolocnost) 5.120.hu 2011/02 106-125
5.126.en Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 , File 2 2012 Economics of Transition 5.126.hu 20/4 569-591
5.126.ro Centralizarea şi economia de piaţă capitalistă "Centralization and the capitalist market economy" Kornai János File 1 2012 Oeconomica 5.126.hu 21/1
5.126.en Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 2012 Scientia et Societas 5.126.hu 8/3 3-19
5.126.pl Centralizacja i kapitalistyczna gospodarka rynkowa Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 2012 Zarządzanie Publiczne 5.126.hu 5-21 16-17
5.128.en What Economics of shortage and The socialist system have to say to the (Hungarian) readers today: An introductory study to the first two volumes of the life’s work series Kornai János File 1 2012 Acta Oeconomica 5.128.hu 62/3 365-384
6.080.ru Инновации и динамизм: взаимосвязь систем и технического прогресса Innovation and Dynamism. Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János 2012 Вопросы экономики (Voprosy ekonomiki) 6.080.en 4
5.126.en Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 , File 2 2012 Нaceлeниe (Nasselenie) 5.126.hu In English, with a Bulgarian introduction 2012/1-2 198-216
5.126.ru Централизация и капиталистическая рыночная экономика Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 2012 Экономическая наука современной России 5.126.hu 57/2 7-26
5.125.vi Kiểm điểm (tình hình Hungary) Taking stock Kornai János File 1 2012 5.125.hu
5.126.zh Centralization and the capitalist market economy Kornai János File 1 2012 Bijiao—Comparative Studies 5.126.hu 59 44-65
5.130.en Centralization and market reform: An introductory study to Volume III of the life’s work series. Kornai János File 1 2013 Acta Oeconomica 5.130.hu 63/3 335-366
5.129.ru Нарушая обещания: венгерский опыт "Breaking the promise: The Hungarian experience" Kornai János File 1 2013 Вопросы экономики (Voprosy ekonomiki) 5.129.hu 123-142
5.129.ro Promisiuni încălcate: Experienţa ungară Breaking promises: The Hungarian experience Kornai János File 1 , File 2 2013 OEconomica 5.129.hu 22/1 5-36
5.126.en Centralization and the capitalist market economy Kornai János 2013 Dylematy polskiej demokracji, Krakow: Fundacja GAP 5.126.hu Daniel, Lukasz - Jerzy Kornas 371-393
5.129.zh Breaking promises: The Hungarian experience Kornai János File 1 , File 2 2013 Bijiao - Comparative Studies 5.129.hu 64 110-137
5.129.en Breaking promises: The Hungarian experience Kornai János File 1 , File 2 2013 Aльманах Центрa Исследованный Экономической Kультуры (Almanach of the Research Center of Economic Culture), Moscow, Gaidar Institute Press 5.129.hu Danila Raskov 210-243
6.042.zh Individual Freedom and Reform of the Socialist Economy Kornai János File 1 , File 2 2013 Bijiao - Comparative Studies 6.042.en 68 52-83
5.129.et Lubaduste murdmine: Ungari kogemus Breaking promises: The Hungarian experience Kornai János File 1 2014 Akadeemia 5.129.hu 2014/1 36-71
5.120.lv Marss Austrumeiropas intelektuāla acīm Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 2014 Rigas Laiks 5.120.hu 24-31
5.120.ru Маркс глазами восточногоевропейского интеллектуала Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 2014 Rigas Laiks - Русское издание 5.120.hu Russian edition 30-39
5.131.en Threatening dangers Kornai János File 1 2014 5.131.hu
5.131.zh 警惕近在眼前的危险 Jǐngtì jìn zài yǎnqián de wéixiǎn, Threatening dangers Kornai János File 1 2014 FT-Chinese 5.131.hu
5.131.pl Uwaga, potwory! Threatening dangers Kornai János File 1 , File 2 2014 Gazeta Wyborcza 5.131.hu
5.134.en Can China set us an example? Kornai János File 1 2014 Available online 5.134.hu
5.131.ro Pericole Iminente. Tranzitia in perspectiva: 25 de ani de la caderea comunismului. "Threatening dangers" Kornai János File 1 2014 Economistul memorial 5.131.hu 70/20 8-11
5.132.en The soft budget constraint: An introductory study to Volume IV of the life’s work series Kornai János File 1 2014 Acta Oeconomica 5.132.hu 64 25-79
5.132.pl Miekkie ograniczenia budzetowe. Esej wporowadzajacy do tomu IV Dziel wybranych "The soft budget constraint: Introductory study to Volume IV of the selected works" Kornai János File 1 2014 Zarzadzanie Publiczne - Public Governance 5.132.hu 30/4 5-30
6.081.en Hungary’s U-turn Kornai János File 1 2015 Capitalism and Society 10/1 1-24
6.081.ro Virajul periculos al Ungariei "Hungary’s dangerous turn", Hungary’s U-turn Kornai János File 1 2015 Economistul 6.081.en 56-59, 44-47, 44-47 3-4, 5, 6
6.082.en Foreword Kornai János File 1 2015 Journal of Comparative Economic Studies [to the special issue of the journal] 10 1-10
6.080.el Καινοτομία και δυναμισμός: Αλληλεπίδραση μεταξύ συστημάτων και τεχνικής προόδου "Innovation and dynamism: Interaction between systems and technical progress" Kornai János File 1 , File 2 2015 Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη (Structures, Transformation and Economic Development in Central and Eastern Europe). Athens: Herodotos 6.080.en Μιλτιάδης Κήπας (Milthiades Kipas) 143-219
6.076.el Η μεγάλη μετάβαση της κεντρικής-ανατολικής Ευρώπης: Επιτυχία και απογοήτευση The great transformation of Central-Eastern Europe: Success and disappointment Kornai János File 1 , File 2 2015 Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη (Structures, Transformation and Economic Development in Central and Eastern Europe). Athens: Herodotos 6.076.en Μιλτιάδης Κήπας (Milthiades Kipas) 293-358
5.098.el Αλλαγή από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό σύστημα. Τι σημαίνει και τι όχι What the change of the system does and does not mean Kornai János File 1 2015 Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη (Structures, Transformation and Economic Development in Central and Eastern Europe). Athens: Herodotos 5.098.hu Μιλτιάδης Κήπας (Milthiades Kipas) 627-658
6.081.en Hungary’s U-turn: Retreating from democracy Kornai János File 1 , File 2 2015 Journal of Democracy 6.081.en 26/3 34-48
6.081.en Shifting away from democracy: Hungary’s U-turn Kornai János 2015 Public Finance and Management 6.081.en 15/3 172-202
6.081.sr Madarski preokret Hungarian U-turn Kornai János 2015 Integras 6.081.en
6.081.sr Madarska - paunov ples "Hungary - peacock dance", Hungary’s U-turn Kornai János 2015 Pescanik 6.081.en
6.081.en Hungary’s U-turn Kornai János File 1 , File 2 2015 Society and Economy in Central and Eastern Europe 6.081.en 37/3 279-329
5.134.vi TRUNG QUỐC CÓ LÀ TẤM GƯƠNG CỦA CHÚNG TA? Can China set us an example? Kornai János File 1 2015 Available online 5.134.hu
5.136.zh What is capital like in the 21st century? Notes on Piketty’s book Kornai János File 1 , File 2 2015 Bijiao - Comparative Studies 5.136.hu 81/6 102-134
6.082.zh About the past and future of comparative economics Kornai János File 1 2015 Bijiao - Comparative Economic and Social Systems 6.082.en 181 1-8
6.081.lv Ungarijas 180 gradu pagrieziens Hungary’s U-turn Kornai János File 1 2015 Rigas Laiks (Riga Times) 6.081.en 18-27
6.081.ru Венгрия: Разворот на 180 градусов Hungary’s U-turn Kornai János File 1 2015 Rigas Laiks - Русское издание 6.081.en Russian edition 6-16
5.136.en So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book Kornai János File 1 2016 Capitalism and Society 5.136.hu 11/1 2-35
5.136.pl Czym wlaściwie jest Kapital w XXI wieku? Garść uwag na temat książki Thomasa Piketty’ego So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book Kornai János File 1 , File 2 2016 Zarzadzanie Publiczne 5.136.hu 36/2 7-33
5.136.es János Kornai - El Capital en el siglo XXI So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book Kornai János File 1 2016 Available on the site of Enrique A. Bour (Professor of Economics, University of Buenos Aires, Argentina) 5.136.hu
5.137.en The system paradigm revisited: Clarifications and additions in the light of experiences in the post-socialist region. Kornai János File 1 , File 2 2016 Acta Oeconomica 5.137.hu 66 (4) 547-596
5.137.vi Một lần nữa về The system paradigm revisited: Clarifications and additions in the light of experiences in the post-socialist region Kornai János File 1 , File 2 2016 Available online 5.137.hu
5.137.es Revisión del Paradigma de los Sistemas: Clarificación y Agregados a la luz de la transición post-socialista The system paradigm revisited: Clarifications and additions in the light of experiences in the post-socialist region Kornai János File 1 , File 2 2017 FIEL News 5.137.hu 10 (125) 4-56
5.137.en The system paradigm revisited: Clarifications and additions in the light of experiences in the post-socialist region. Part I. Kornai János 2017 Hungarian Spectrum.Available online 5.137.hu
5.120.zh Marx in the eyes of an intellectual from Eastern Europe Marx through the eyes of an East-European intellectual Kornai János File 1 2017 Xueshujiaoliu (Academic Exchange) 5.120.hu 278 5-13
5.137.en The system paradigm revisited: Clarifications and additions in the light of experiences in the post-socialist region. Kornai János File 1 , File 2 2017 Revue d’études comparatives Est-Ouest 5.137.hu Part 1, Available online: http://hungarianspectrum.org/2017/02/22/janos-kornai-the-system-paradigm-revisited-clarification-and-additions-in-the-light-of-experiences-in-the-post-socialist-region-part-i/ 48 (1-2) 239-296
5.137.pl Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych - część pierwsza The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region - Part I Kornai János File 1 2017 Zarządzanie Publiczne 5.137.hu 41 7-18
6.083.en Rising populism and its harmful effects. Kornai János File 1 2017
5.137.ro Paradigma sistemului revizitata The system paradigm revisited Kornai János 2017 Oeconomica 5.137.hu 26/1 5-50
5.138.en "Ideas do not apply for visas": Michael Ignatieff’s and János Kornai’s speeches at the Open Society Prize award ceremony Kornai János File 1 2018 Available online 5.138.hu
5.139.en About the value of democracy and other challenging research topics: Closing remarks at the conference on February 22, 2018. Kornai János File 1 2018 Köz-gazdaság 5.139.hu 13/2 59-63
zzzz The system paradigm revisited: Clarifications and additions in the light of experiences in the post-socialist region. Kornai János File 1 2019 Stubborn structures: Reconceptualizing post-communist regimes. Budapest-New York: Central European University Press 5.137.hu 21-73
zzzz 1956 in Hungary: As I saw it then and as I see it now. Kornai János 2020 Public Choice
zzzz A szocialista iparosítás kérdései. Népgazdaságunk 5 éves terve Kornai János 1952 Szikra
zzzz A túlzott centralizáció és az anyagi érdekeltség egyes problémái a könnyűiparban szerzett tapasztalatok alapján. Kandidátusi disszertáció. A Few Problems of Overcentralization and Material Incentive Relying on Experiences Gained in the Light Industry. Candidate's Thesis. Kornai János File 1 1956 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet
zzzz A nyereségérdekeltség matematikai vizsgálata. The Mathematical Analysis of Profit Incentives. Kornai János, Tamás Lipták File 1 1959 Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
zzzz Számítás a papíripar optimális termelési programjának meghatározására. Calculations for the Determination of Optimal Production Program of the Paper Industry. Kornai János, Tamás Lipták 1960 Budapest: Könnyűipari Minisztérium
zzzz A pamutszövőipar optimális beruházási programjának meghatározása. Első beszámoló: A Goldberger-gyári kísérleti programozás tapasztalatai. Determination of the Optimal Invesment Plan of the Cotton Industry. First Report. Experiences of the Experimental Programming in the Goldberger Factory. Kornai János, János Pécsi, Zoltán Marcsányi 1960 Budapest: Textilipari Kutatási Intézet
zzzz A pamutszövőipar optimális beruházási programjának meghatározása. Második beszámoló. Az iparági programozás eredményei. The Determination of the Optimal Investment Plan of the Cotton Industry. Second Report. The Results of the Programming of the Industry. Kornai János, Ferenc Kotányi, Zoltán Papp, János Pécsi, László Szabó and Péter Wellisch 1960 Budapest: Textilipari Kutatási Intézet
zzzz Operációkutatás: Ismertetés Churchman—Ackoff—Arnoff könyvéről. Operation Research: Review of Churchman—Ackoff—Arnoff's Book. Kornai János, András Bródy File 1 1960 Budapest: KSH Könyvtára, Országos Ügyvitelgépesítési Felügyelet
zzzz A magyar aluminiumipar optimális távlati tervére vonatkozó kutatásról. Első beszámoló. On the Research of the Optimal Long-Term Plan of the Aluminium Industry. First Report. Kornai János, Béla Martos, András Nagy, László Horváth, István Jeszenszky, Péter Lándosi and Károly Csébfalvy 1961 Budapest: MTA Számítástechnikai Központ
zzzz Lineáris programozási modell a magyar aluminiumipar távlati tervezéséhez Linear Programming Model for the Long-Term Planning of the Hungarian Aluminium Industry Kornai János File 1 1961 MTA Számítástechnikai Központ Tájékoztatója 53-74 7
zzzz Kétszintű tervezés. Two-Level Planning. Kornai János, Tamás Lipták File 1 1963 Budapest: MTA Számítástechnikai Központ First variant.
zzzz Kétszintű tervezés. Two-Level Planning. Kornai János, Tamás Lipták File 1 1963 Budapest: MTA Számítástechnikai Központ Second variant.
zzzz Útmutató a központi szektormodellek végleges megszerkesztéséhez Instructions for the Final Formulation of Central Sector Models. Kornai János, J. Andrea Deák, Tamás Lipták, András Nagy and Judit Rimler. 1963 Népgazdasági Programozás Tájékoztatói. MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal 1
zzzz A műszálipari fejlesztés új dinamikus programozási modelljének vázlata. The Draft of the New Dynamic Programming Model of the Development in Synthetic Fibre Industry. Kornai János File 1 1963 Ipargazdaság. Budapest: NIM i és Üzemszervezési Intézet
zzzz A magyar műszálgyártás fejlesztésének matematikai programozása. Zárójelentés. Mathematical Programming of the Development of the Hungarian Synthetic Fibre Industry. Final Report. Kornai János, Tamás Frey, Márton Tardos and Ferenc Verden 1963 Budapest: MTA Számítástechnikai Központ
zzzz Az első nyolc szektorszintű alapszámítás ismertetése és elemzése. Review and Analysis of the First Eight Sector-Level Basic Calculations. Kornai János, Marian Holló, Vera Vizler 1965 Népgazdasági Programozás Tájékoztatói. MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal. Miemographed 13
zzzz Második jelentés az összevont népgazdasági programozásról. Second Report on the Aggregate Economy-Wide Programming. Kornai János, Zsuzsa Ujlaki File 1 1966 Budapest: Országos Tervhivatal
zzzz Jelentés az összevont népgazdasági programozás első számításáról. Függelék. Report on the First Computation of Aggregate Economy-Wide Programming. Kornai János, Zsuzsa Ujlaki File 1 1966 Budapest: Országos Tervhivatal
zzzz A Dantzig-Wolfe dekompozíciós eljárás közgazdasági értelmezése és alkalmazásának problémái. The Economic Interpretation of Dantzig-Wolfe's Decomposition and the Problems of Its Application. Kornai János File 1 1967 Népgazdasági Programozás Tájékoztatói. MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal 11
zzzz A népgazdasági szintű számítások alapmodellje. Basic Model of National Economy-Level Calculations. Kornai János, Anna Jónás, Gusztáv Báger 1967 Népgazdasági Programozás Tájékoztatói. MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal 16
zzzz Közelítő eljárás kétszintű tervezéshez. Approximative Methods for Two-Level Planning. Kornai János 1967 Népgazdasági Programozás Tájékoztatói. MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal 17
zzzz A gazdaság működésének szimulációs modelljei. The Simulation Models of Economy. Kornai János File 1 1967 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet. KSH Információfeldolgozási Laboratórium
zzzz Anti-Equilibrium. Esszé a gazdasági mechanizmus elméleteiről és a kutatás feladatairól Vitaanyag. Kornai János File 1 1967 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet First draft in Hungarian.
zzzz A többszintű népgazdasági programozás modelljéről Kornai János 1967 MTA Közgazdaságtudományi Intézet
zzzz A népgazdasági szintű számítások értékelése, I-II. Evaluation of Calculations on the National Economy Level, I-II. Kornai János 1968 Népgazdasági Programozás Tájékoztatói. MTA Számítástechnikai Központ, Országos Tervhivatal 29
zzzz Programozási számítások alapján becsült makrofüggvények. Macrofunctions Computed on the Basis of Programming Calculations. Kornai János File 1 1969 Budapest: Országos Tervhivatal. MTA Közgazdaságtudományi Intézet
zzzz Tervszondázás. Plan Sounding. Kornai János, Zsuzsa Dániel, Anna Jónás and Béla Martos 1972 Budapest: Országos Tervhivatal. Tervgazdasági Intézete
zzzz Az adaptáció csikorgó gépezete. The Creaking Mechanism of Adaptation. Kornai János File 1 1974 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet
zzzz A gazdasági szabályozás néhány modellje. Models of economic planning. Kornai János File 1 1976 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet
zzzz Az állami vállalatok jövedelmének redisztribuciója. Első beszámoló. Redistribution of the Income of State-Owned Firms. First Report. Kornai János File 1 1983 Budapest: Ipari Minisztérium
zzzz Adók és támogatások. Az állami vállalatok nyereségének újraelosztása. Kutatási zárótanulmány. Taxes and Subsidies. Redistribution of the Profit of State-Owned Firms. The Final Report of the Research. Kornai János, Ágnes Matits File 1 1986 Budapest: Ipari Minisztérium
zzzz Válogatás Kornai János műveiből. Selection of works by Janos Kornai. Kornai János File 1 1997 Szakkollégiumi füzetek 31. A Rajk László Szakkollégium Neumann János Díjának 1997. évi kitüntetettje tiszteletére.
zzzz Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámló "Az állam és polgárai II" címû kutatás adatfelvétele alapján. Tax awareness, fiscal illusions and opinions about the health care reform. Report based on "The citizen and the state II" survey. Kornai János File 1 1999 Budapest: TÁRKI Research leaders: János Kornai and István György Tóth.
zzzz Hálapénz a magyar egészségügyben Kornai János, Róbert Iván Gál and Géza Bognár 1999 Budapest: TÁRKI
zzzz Over-centralization of economic management: Critical analysis, based on research within the light industry. Brief summary of the work. Over-centralization of economic management: Critical analysis, based on research within the light industry. Brief summary of the work. Kornai János File 1 1957 Budapest: Insitute of Economics, Hungarian Academy of Sciences
zzzz Two-Level Planning. Two-Level Planning. Kornai János, Tamás Lipták File 1 1963 Budapest: MTA Számítástechnikai Központ
zzzz Die Planung auf zwei Ebenen: Das Modell der Theorie der Spiele und das iterative Rechenverfahren zur Lösung von Aufgaben der Volkswirtschaftlichen Perspektivplannung. Two-Level Planning: A Game-Theoretical Model and Iterative Computing Procedure for Solving Long-Term Planning Problems of National Economy. Kornai János, Tamás Lipták 1964 Berlin: DDR Staatliche Plankommission
zzzz Das Programmierungs-Modell der ungarischen Volkswirtschaft. The Programming Model of the Hungarian National Economy. Kornai János 1966 Berlin (DDR): Planungkommission
zzzz Näherungsverfahren für die Zweiebenenplanung. Approximative Methods for the Two-Level Planning. Kornai János 1966 Berlin: DDR Staatliche Plankommission
5.037.ru Primenenie svodnoy modeli programmirovania planirovania VNR. Application of an Aggregate Programming Model in Planning of the Hungarian Economy. Kornai János, Zsuzsa Ujlaki File 1 , File 2 1967 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet and Országos Tervhivatal 5.037.hu
zzzz Das Grundmodell für Berechnungen auf Volkswirtschaftlicher Ebene Volkswirtschaftliche Programmierung. Basic Calculation Model on National Economy Level—National Economy Programming. Kornai János 1967 Berlin: DDR Staatliche Plankommission
zzzz Simulationsmodelle für die Funktion der Wirtschaft. Simulated Models of Economy. Kornai János 1967 Berlin: DDR Staatliche Plankommission
zzzz Volkswirtschaftliche Interpretation und Probleme bei der Anwendung des Dekompositionsverfahrens Dantzig—Wolfe, Volkswirtschaftliche Programmierung. National Economy Interpretations and Problems of the Application of Dantzig-Wolfe's Decomposition, National Economy Programming Kornai János 1967 Berlin: DDR Staatliche Plankommission
zzzz Anti-Equilibrium Anti-Equilibrium Kornai János 1967 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet First draft in Hungarian.
zzzz Stock-Order Signal Models for Simulation. Stock-Order Signal Models for Simulation. Kornai János 1973 Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet
zzzz A Model Framework for Analysis and Simulation of Housing Markets. A Model Framework for Analysis and Simulation of Housing Markets. Kornai János, Zsuzsa Dániel and Jörgen W. Weibull File 1 1981 Stockholm: Department of Mathematics, Royal Institute of Technology
zzzz Warenmangel als ein fundamentales Problem der sozialistischen Planwirtschaften und die Ungarische Reform: Interview von Anna-Jutta Pietsch. The Shortage: A Fundamental Problem of Centrally Planned Economies and the Hungarian Reform. An Interview with János Kornai by Anna-Jutta Pietsch. Kornai János 1983 München: Osteuropa-Institut. Arbeiten aus Osteuropa-Institut 92
zzzz Guoyou Quyede Shuangzhong Yi Lai The Dual Dependence of the State-Owned Firm: The Hungarian Experience Kornai János File 1 1985 Chinese Academy of Social Sciences Mimeographed 8
zzzz Comments on Papers Prepared in the World Bank About Socialist Countries. Comments on Papers Prepared in the World Bank About Socialist Countries. Kornai János File 1 1985 World Bank, GPO Discussion Paper 10
zzzz Bureaucracy and Market: Introduction to the Political Economy of Socialism. Bureaucracy and Market: Introduction to the Political Economy of Socialism. Kornai János File 1 1986 Mimeographed. Presented at Harvard University in the fall terms of 1986-87 and l987-88, Lecture Notes of Economics Courses 2000, 2001 I-IV
zzzz The Affinity Between Ownership and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries. The Affinity Between Ownership and Coordination Mechanisms. The Common Experience of Reform in Socialist Countries. Kornai János File 1 1990 Helsinki: World Institute for Development Economics Research
zzzz The Macroeconomic Dilemmas of Transition. Kornai János 1993 Tranzit Club Series, Budapest: Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences 3
zzzz Transformational Recession: A General Phenomenon Examined through the Example of Hungary's Development. Kornai János File 1 1993 Discussion Paper Series Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study 1
zzzz Paying the Bill for Goulash-Communism: Hungarian Development and Macro Stabilization in Political-Economy Perspective. Kornai János 1996 Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study. Discussion Paper Series, Cambridge: Harvard Institute of Economic Research
zzzz Eliminating the Shortage Economy. A General Analysis and Examination of the Developments in Hungary. Eliminating the Shortage Economy. A General Analysis and Examination of the Developments in Hungary. Kornai János 1996 New Papers on Central Eastern European Reform and Regionalism, Princeton: Center of International Studies, Princeton University 5.088.hu 5
zzzz Tax-Awareness and the Reform of the Welfare State. Kornai János File 1 1997 Discussion Paper Series, Cambridge: Harvard Institute of Economic Research 1790; and Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, No
zzzz The Borderline between the Spheres of Authority of the Citizen and the State. Recommendations for the Hungarian Health Reform. The Borderline between the Spheres of Authority of the Citizen and the State. Recommendations for the Hungarian Health Reform. Kornai János File 1 1998 Discussion Paper Series Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study 48
zzzz The System Paradigm. The System Paradigm. Kornai János File 1 1999 Discussion Paper Series Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study 58
zzzz Hardening the Budget Constraint: The Experience of Post-Socialist Countries. Kornai János File 1 1999 Discussion Paper Series Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study 59
zzzz Hardening the Budget Constraint: The Experience of Post-Socialist Economies. Hardening the Budget Constraint: The Experience of Post-Socialist Economies. Kornai János File 1 1999 Institution Building in the New Democracies. Workshop Series. Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study Studies in Post-Communism. 7
zzzz Hidden in an Envelope: Gratitude Payments to Medical doctors in Hungary. Kornai János 1999 Discussion Paper Series Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study 60
zzzz The System Paradigm. The System Paradigm. Kornai János File 1 2000 The Davidson Institute Working Paper Series Ann Arbor, MI: The William Davidson Institute 278
zzzz Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Ten Years After ‘The Road to a Free Economy’. The Author’s Self Evaluation. Kornai János File 1 2000 Annual Bank Conference on Development Economics. Washington D.C.: The World Bank.
zzzz The Role of the State in a Post-Socialist Economy. Kornai János File 1 2002 WSPiZ & TIGER Distinguished Lectures Series Warsaw, Poland, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management 6
zzzz Honesty and Trust in the Light of the Post-Socialist Transition. Some Ideas arising from the "Honesty and Trust" Research at Collegium Budapest. Honesty and Trust in the Light of the Post-Socialist Transition. Some Ideas arising from the "Honesty and Trust" Research at Collegium Budapest. Kornai János File 1 2003 Discussion Paper Series Budapest: Collegium Budapest, Institute for Advanced Study 66
zzzz Innovation and Dynamism: Interaction between Systems and Technical Progress Kornai János File 1 2010 UNU-Wider Working papers 2010/33. Helsinki: UNU-WIDER 6.080.en
zzzz Preface Kornai János 2014 Manuscript 5.135.hu
6.081.en Hungary’s U-turn: Prepublication working paper Kornai János 2015 Hungarian Sprectrum 6.081.en
6.081.en Hungary’s U-turn Kornai János File 1 2015 Corvinus Economics Working Papers 6.081.en Manuscript 21
5.129.en Breaking promises Kornai János 2016 Corvinus Economics Working Papers 5.129.hu Manuscript 8
5.136.en So what is Capital in the Twenty First Century? Some notes on Piketty’s book. Working paper, forthcoming in Capitalism & Society Kornai János 2016 Corvinus Economics Working Papers 5.136.hu Manuscript 9
9.001.hu Közgazdaságtudomány és pszichológia Economics and Psychology Kornai János 1981 Pszichológia An interview on the 'Economics of shortage', made by Tibor Engländer and László Halász. 1 431-443 3
9.001.hu.2 Közgazdaságtudomány és pszichológia Economics and Psychology Kornai János 1986 Tükörben a pszichológia. Tudományközi beszélgetések a pszichológiáról. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont 9.001.hu László Halász An interview on the 'Economics of shortage', made by Tibor Engländer and László Halász. Republished 66-80
9.002.hu Vélemények Nagy Imréről Opinions on Imre Nagy Kornai János 1989 Új Tükör 26 20 22
9.003.hu Beszélgetés Kornai Jánossal a gazdasági átmenetről An Interview with János Kornai on the Economic Transition, made by Pál Réti Kornai János 1990 Külgazdaság 34 4-16 3
9.004.hu Műtét előtt Before a Surgery Kornai János 1990 Mozgó Világ an interview with János Kornai by Katalin Bossányi. 16 6-15 4
9.005.hu Hogyan lesz valaki professzor a Harvard Egyetemen? Beszélgetés Kornai Jánossal How Do Someone Become a Professor of Harvard University. An Interview with János Kornai made by Pál Benedek. Kornai János 1992 Magyar Tudomány 37 1248-1253 10
9.006.hu A megvalósult szocializmusról — távolodóban. Farkas Zoltán interjúja. On Existing Socialism—In Moving Away. An Interview by Zoltán Farkas Kornai János 1994 Világosság 35 10-21 1
9.007.hu Meredek út. Beszélgetés Kornai Jánossal. Szabó László Zsolt interjúja A Steep Road: A Conversation with János Kornai. An Interview by László Szabó Zsolt Kornai János 1995 Kritika 3-6 6
9.008.hu Beszélgetés Kornai Jánossal a szociális kérdésről. Kérdezi: Laki Mihály On the Social Issue—A Conversation with János Kornai, an interview by Mihály Laki Kornai János 1995 Holmi 7 1758-1777 12
9.009.hu Beszélgetés Kornai Jánossal. Látószögek. Kornai János 1996 Interjúkötet a Rajk László Szakkollégium megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Budapest 63-71
9.010.hu A kormányok sosem hihetik: nyugodtan alhatnak. Beszélgetés Kornai Jánossal a kapitalizmus jó és rossz arcáról, az állami szerepvállalásról, az egészségügyi reformról Interview with János Kornai about the faces of capitalism, the role of the state and the reform of health system Kornai János 1997 Gazdaság.Népszabadság 4 62-69 1
9.010.hu.2 A kormányok sosem hihetik: nyugodtan alhatnak. Beszélgetés Kornai Jánossal a kapitalizmus jó és rossz arcáról, az állami szerepvállalásról, az egészségügyi reformról Interview with János Kornai about the faces of capitalism, the role of the state and the reform of health system Kornai János 1998 Gazdaság 9.010.hu Reprint 31 62-69 1
zzzz Olivier Blanchard: Interjú Kornai Jánossal. Kornai János File 1 1999 Közgazdasági Szemle 46 201-212 3
9.011.hu A fő cél a tartós növekedés. Blahó Miklós interjúja. Kornai János File 1 2003 Népszabadság 61 23, 27 21
9.012.hu A tudomány és a politika mezsgyéjén. Varga Zsuzsa interjúja. Kornai János 2006 Pályakép-tár, CompLex interjúk, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest 82-85
9.013.hu Egy délután Kornaival. Beszélgetés A gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben Kornai János File 1 , File 2 , File 3 , File 4 2006 MTA Közgazdaságtudományi Intézet. KTI könyvek 7. Laki Mihály
9.014.hu "A közgazdaságtan erejével" Kornai és 1956, Simon Ernő interjúja. Kornai János 2006 Figyelő 40-45 42
9.015.hu "Kornai János" Bojár Iván András interjúja. Kornai János 2007 Prima Primissima évkönyv.Prima Primissima Alapítvány, Kossuth Kiadó, Budapest Dr Takács Ildikó, Fábry Klára, Szuba Jolanta, Hitseker Mária 212-215
10.023.hu Interjú Kornai Jánossal. Készítette Ma Guocsuan. Interview with János Kornai. By Ma Gouchan. Kornai János File 1 2010 10.023.zh
9.016.hu A television interview with János Kornai by Sándor Friderikusz A television interview with János Kornai by Sándor Friderikusz Kornai János File 1 2013 ATV Published in two parts: "Kornai János: Az állam-leviatán" ("János Kornai : The state leviathan.") . "Kornai János: A nem létező harmadik út" (János Kornai: The non-existent third road.")
9.017.hu A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt. Kornai Jánossal Tardos Károly beszélget. The wheel of history ran faster than my pen could write." An interview with János Kornai by Károly Tardos. Kornai János File 1 , File 2 2014 Holmi 26/1 84-106, 195-212
9.018.hu "Az ember akkor is felelősséggel tartozik a tetteiért, ha rendkívül nehéz nyomás nehezedik rá." László Ágnes interjúja Kornai Jánossal a Hazám-díj kapcsán. "One is responsible for their acts also under great pressure." Ágnes László interviews János Kornai, related to his ‘My country’ award. Kornai János File 1 , File 2 , File 3 2014 Értékteremtők (Value creators). Budapest: Kossuth Kiadó László Ágnes 102-123
9.019.hu A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt. Kornai Jánossal Tardos Károly beszélget. The wheel of history ran faster than my pen could write. An interview with János Kornai by Károly Tardos. Kornai János File 1 2015 Köz-gazdaság 9.017.hu 10/1 7-50
9.020.hu Hajlamok és mellékhatások: Kornai János Piketty nézeteiről és a kapitalizmusról. Interjú Farkas Zoltánnal. Tendencies and side effects: János Kornai on Piketty’s ideas and on capitalism. Interview with Zoltán Farkas Kornai János File 1 , File 2 2015 Heti Világgazdaság 64-68
9.021.hu Sebezhető demokráciák: Kornai János a kapitalizmusról és az autokráciáról. Interjú Farkas Zoltánnal. Vulnerable democracies: János Kornai on capitalism and autocracy. Interview with Zoltán Farkas Kornai János File 1 , File 2 2016 Heti Világgazdaság 10-13
9.022.hu Van, amikor besűrűsödik az idő: Interjú Kornai János akadémikussal "Sometimes the times become thicker: An interview with János Kornai" Kornai János File 1 2017 Available online.on the site of the Hungarian Academy of Sciences conducted by Béla Velancsics
9.023.hu Hatalmi piramis épül ki, tetején a legfőbb vezetővel. Interjú Farkas Zoltánnal. A power hierarchy is in formation, with a supreme leader on top. Interview with Zoltán Farkas Kornai János 2017 Heti Világgazdaság 6-10
9.024.hu Hatásvizsgálatok: A tudomány elleni támadásról, kínai veszélyről, egyszemélyű hatalmakról. Interjú Farkas Zoltánnal. Impact assessment: On the attack against the academia, the Chinese danger, single-man powers. Interview with Zoltán Farkas Kornai János File 1 2018 Heti Világgazdaság The online version was published with the title "Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás" ("We can declare that resistence does exist") 34-37
9.025.hu Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is. Interjú Farkas Zoltánnal. I expected unrealistically too much good from both capitalism and democracy. Interview with Zoltán Farkas Kornai János 2018 Heti Világgazdaság
10.001.it Econometristi allo spettroscopio. (...) by Bruno de Finetti Kornai János 1965 Estratto della Rivista Trimestale 15-16
10.002.no Intervju med Janos Kornai Interview with Janos Kornai Kornai János 1975 Observator 12 59-64 6-7
9.001.en "Economics and Psychology", An interview with János Kornai about his book of 'Economics of shortage', made by Tibor Engländer and László Halász. "Economics and Psychology", An interview with János Kornai about his book of 'Economics of shortage', made by Tibor Engländer and László Halász. Acta Oe Kornai János 1981 Acta Oeconomica 9.001.hu 26 389-401 3-4
10.003.en Shortage as a Fundamental Problem of Centrally Planned Economies and the Hungarian Reform. An Interview with János Kornai by Anna-Jutta Pietsch Kornai János 1982 Economics of Planning 10.003.de 18 103-113 3
9.001.ja Keizaigaku to Shinrigaku Economics and Psychology Kornai János 1983 Keizai Seminar 9.001.hu An interview on the 'Economics of shortage', made by Tibor Engländer and László Halász. 67-77 338
9.001.pl Ekonomika i psychologia. Wywiad z Janosem Kornaiem na temat ksiazki Ekonomika neidoborów Economics and Psychology. Interview on the Economics of shortage, made by Tibor Engländer and László Halász Kornai János 1983 Gospodarka Planowe 9.001.hu 38 140-146 3
10.003.de Warenmangel als ein fundamentales Problem der sozialistischen Planwirtschaften und die Ungarische Reform: Ein Gespräch The Shortage: The Fundamental Problem of Centrally Planned Economies and the Hungarian Reform. Kornai János 1983 Missing citation data An Interview with János Kornai by Anna-Jutta Pietsch
10.003.de.2 Warenmangel als ein fundamentales Problem der sozialistischen Planwirtschaften und die Ungarische Reform: Ein Gespräch The Shortage: The Fundamental Problem of Centrally Planned Economies and the Hungarian Reform. Kornai János 1984 Frankfurter Hefte 10.003.de Republished. An Interview with János Kornai by Anna-Jutta Pietsch 39 45-51 8
10.003.it Il mercato nella riforma delle economie socialiste The Role of the Market in the Reform of Socialist Economy Kornai János 1984 Politica ed Economia 10.003.de An interview by Anna-Jutta Pietsch 15 27-32 6
10.003.fr La pénurie — probléme fondamental des économies centralement planifiées — et la réforme hongroise: Interview by János Kornai par Anna Jutta Pietsch The Shortage: The Fundamental Problem of Centrally Planned Economies and the Hungarian Reform. An Interview with János Kornai by Anna-Jutta Pietsch Kornai János 1984 Revue d'Etudes Comparatives Est-Quest 10.003.de 15 5-20 3
10.004.en Economist Janos Kornai Sees Future in ’Market Socialism’ Kornai János 1985 Harvard University Gazette 80 1, 16 29
10.005.en The system viewed from the East by noted Hungarian economist. Interview with János Kornai Kornai János 1985 The Boston Globe 63
10.006.en "Hungary's Reform: Halfway to the Market", An interview with János Kornai by Richard D. Bartel. "Hungary's Reform: Halfway to the Market", An interview with János Kornai by Richard D. Bartel. Kornai János File 1 1985 Challenge 28 22-31 2
9.001.zh Tingji Xue Yu Xinli Xue Economics and Psychology Kornai János File 1 1986 Tingji Yanjou.Supplement 9.001.hu An interview on the Economics of shortage, made by Tibor Engländer and László Halász.
10.007.sr Konkurencija vlasnistva i ideja Power Struggles and Ideology. An interview made by Drago Buvac Kornai János 1989 Danas 8 58-59 4
10.008.en Growth and Comparative Systems. Talking with János Kornai. Kornai János 1990 Michael Parkin: Economics. Reading, M. A.: Addison-Wesley Publishing Company 974-976
10.007.sr Teorije u praksi Theory and Practice Kornai János 1990 Ekonomika sa srcem. Zagreb: August Cesarec Zagreb 10.007.sr Drago Buvac 183-203
9.004.en An Interview with János Kornai, made by Katalin Bossányi. "An Interview with János Kornai", made by Katalin Bossányi. Kornai János 1990 Acta Oeconomica 9.004.hu 42 315-328 3-4
1.011.it La simulazione del capitalismo: salari ungheresi, imposte svedesi Kornai János 1990 L'Opinione 1.011.hu Excerpt from the 'Road to a Free Economy' 14 37-51 50
10.009.en An Interview with János Kornai Kornai János 1991 From the Command Economy to the Market. Aldershot: Dartmouth A collection of interviews by Keith Bush. 122-129
10.010.en Anti-Depression Cure for Ailing Postcommunist Economies. An interview by Richard Hirschler. Anti-Depression Cure for Ailing Postcommunist Economies. An interview by Richard Hirschler. Kornai János 1993 Transition 4 1-4 1
9.007.en A Steep Road. A Conversation with János Kornai", an inteview by László Zsolt Szabó A Steep Road. A Conversation with János Kornai", an inteview by László Zsolt Szabó Kornai János 1995 The Hungarian Quarterly 9.007.hu 36 11-20 138
9.008.en The Social Issue in the Era of Transition. János Kornai in Conversation with Mihály Laki Kornai János 1996 The Hungarian Quarterly 9.008.hu 37 58-71 141
10.011.en Turning Visions in to Reality. Economist János Kornai Talks about Welfare, Freedom and the Transition of Central and Eastern Europe Kornai János 1996 Options (IIASA) 16-17
10.012.en You can't blame the market, an interview by Drago Buva You can't blame the market, an interview by Drago Buva Kornai János 1996 Banka (Croatian Financial Magazine International Edition) 49-51 11
10.012.hr Za kapitalizam treba volje It's a long way to capitalism, an interview by Drago Buva? Kornai János 1997 Banka (Financijsko Poslovni Mjese?nik) 10.012.en 8 18-21 1
10.013.sk Ekonómia je l’udská nie mäkká Kornai János 1998 Duel 4 12-14 3
10.014.en Professor Janos Kornai, interviewed by Olivier Blanchard. Kornai János File 1 , File 2 1999 Also in Inside the Economist’s Mind. Conversations with Eminent Economists. Blackwell Publishing Ltd.Macroeconomic Dynamics Paul A. Samuelson & William A. Barnett 3 3
10.015.zh Xiongyali Daolu: Zhuanfang Janos Kornai Jiaoshou The Hungarian Road: an interview with Professor Janos Kornai by Xiao Meng Kornai János 1999 Journal of Comparative Economic and Social Systems 29-34 5
9.008.cs Tolerantni revoluce prospela cele spolecnosti On the Social Issue—A Conversation with János Kornai, an interview by Mihály Laki Kornai János 2000 Listy 9.008.hu 30 65-68 4
10.016.en "Interview with János Kornai" conducted by Andras Tilcsik "Interview with János Kornai" conducted by Andras Tilcsik Kornai János File 1 2002 Harvard Focus Europe 33-37
10.017.zh Geren yu Shehui de Zeren: Guanyu Shehui Wenti de Fangtanlu The Responsibility of the individual and society: an interview by Mihaly Laki on social issues Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 268-298
10.018.zh Xiongyali Daolu: Zhuanfang Janos Kornai Jiaoshou The Hungarian Road: an interview with Professor Janos Kornai by Xiao Meng Kornai János 2003 Reflections on Post-Socialist Transition.Beijing: Jilin People’s Publishing House 299-312
10.019.en From Socialism to Capitalism and Democracy. János Kornai on the trials of socialism and transition. An interview with introduction by Brian Snowdon. Kornai János File 1 ,